Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres i blant sy'n adrodd hanes Hana'r Hwyaden. Mae Hana'n rhedeg llinell gymorth i anifeiliaid mewn cyfyng gyngor. Children's animation about a duck who runs a helpline for yo...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Methu â Hedfan

Holi Hana: Cyfres 1, Methu â Hedfan

Mae Elen yn methu hedfan ac yn gofyn i Hana am help i ddatrys y broblem. Elen has a pro...

Nos Da

Holi Hana: Cyfres 1, Nos Da

Mae Bert yn arth yn cysgu drwy'r amser ond gyda help Fergus mae'r broblem yn cael ei da...

Gwaith Tîm

Holi Hana: Cyfres 1, Gwaith Tîm

Mae gan Rosie ddwy droed chwith a does neb yn fodlon ei dewis fel aelod o'u tîm mabolga...

Ofn Dim Byd

Holi Hana: Cyfres 1, Ofn Dim Byd

Mae ar Douglas yr hwyaden ofn nofio ond mae'n dod dros ei ofn wrth helpu rhywun sydd me...

Gorila ar Groesffordd

Holi Hana: Cyfres 1, Gorila ar Groesffordd

Er mai gorila mawr cryf yw Gruff mae'n ofn popeth ac mae pawb yn ei alw'n fabi mam. Daw...

Syril y Wiwer

Holi Hana: Cyfres 1, Syril y Wiwer

Mae Syril wastad mewn helynt am ei fod yn anghofio popeth, sut y bydd Hana yn helpu i w...

Cuddio yn ei Chragen

Holi Hana: Cyfres 1, Cuddio yn ei Chragen

Mae Myrtle yn ddisgybl newydd ac yn grwban bach hynod o swil. Gyda chymorth Owen a Bett...

Un Llaw yn Ormod

Holi Hana: Cyfres 1, Un Llaw yn Ormod

Mae gan Olivia yr octopws ormod o freichiau ac mae wastad yn gwneud llanast o bethau. O...

Poendod yn Diflannu fel Swigod

Holi Hana: Cyfres 1, Poendod yn Diflannu fel Swigod

Mae Patsy yn fochyn bach hapus iawn ond mae hi'n drewi. Rhaid iddi gael bath. Francis p...

Rhaffu Celwydde

Holi Hana: Cyfres 1, Rhaffu Celwydde

Mae Ffion y broga'n colli ei ffrindiau i gyd achos ei bod yn palu celwyddau. Ffion the ...

Mor ddewr a Llew

Holi Hana: Cyfres 1, Mor ddewr a Llew

Er ei fod yn lew nid yw Lee yn teimlo'n ddewr o gwbwl - yn enwedig pan mae'n gorfod ymw...

Storm yn Corddi

Holi Hana: Cyfres 1, Storm yn Corddi

Mae Muzzy yn ofn stormydd - ond ar ol iddo gael gwersl gan Owen a Hana mae'n deall beth...

Help, rwy' ar goll

Holi Hana: Cyfres 1, Help, rwy' ar goll

Problem Elen y tro hwn yw ei bod yn colli ei ffordd, hyd yn oed o gwmpas yr ysgol! Elen...

Anrheg Anffodus

Holi Hana: Cyfres 1, Anrheg Anffodus

Mae Patsy'r mochyn yn siomedig nad yw hi wedi cael dol ar ei phen-blwydd - mae wedo cae...

Mawredd Mawr

Holi Hana: Cyfres 1, Mawredd Mawr

Daw Gwenda'r Jiraff i sylwi ei bod yn gallu helpu ei ffrindiau oherwydd ei bod yn dalac...

Dawnsio Bale

Holi Hana: Cyfres 1, Dawnsio Bale

Problem Olivia'r octopws yw nad ydi hi'n gallu rhedeg yn ddigon da a chyflym. Olivia ha...

Wi'n Fachgen

Holi Hana: Cyfres 1, Wi'n Fachgen

Mae Muzzy yn drist iawn gan ei fod mor fach. Muzzy is upset. Everyone thinks he is a ba...

Paid Ernie

Holi Hana: Cyfres 1, Paid Ernie

Problem fawr Ernie yw bod pawb o hyd yn flin gydag ef neu'n dweud y drefn wrtho, ond da...

Da iawn Douglas

Holi Hana: Cyfres 1, Da iawn Douglas

Mae Douglas yn cael ei fwlio gan Ernie. Mae ei ffrindiau yn dod i'r adwy ac yn ei gefno...

Ti yw'r Seren

Holi Hana: Cyfres 1, Ti yw'r Seren

Mae Fergus mor fychan fel nad oes neb yn sylwi arno na chwaith yn ei glywed, ond daw Ha...

Ble mae Tedi?

Holi Hana: Cyfres 1, Ble mae Tedi?

Er ei bod wedi chwilio ymhobman nid yw Patsy'n gallu dod o hyd i'w thedi, felly mae Bet...

Miss Llyncu Mul

Holi Hana: Cyfres 1, Miss Llyncu Mul

Nid yw Ffion yn hapus o gwbl pan fo'i rhieni yn symud ty. Ffion is not happy when her p...

Wiwer Wych

Holi Hana: Cyfres 1, Wiwer Wych

Mae Syril yn mwynhau chwarae gyda Francis ond ei broblem yw ei fod ofn uchder. Syril lo...

Gwyliwch yr Arth

Holi Hana: Cyfres 1, Gwyliwch yr Arth

Problem Bert yw nad yw ei ffrindiau yn fodlon benthyg dim iddo oherwydd ei fod yn torri...

Pan Feiddia i'r Hwyaid

Holi Hana: Cyfres 1, Pan Feiddia i'r Hwyaid

Mae Francis wedi cael llond bol ar Ernie yn chwerthin am ei ben achos nad yw'n gallu re...

Y Fam orau yn y byd

Holi Hana: Cyfres 1, Y Fam orau yn y byd

Problem Lee yw ei fod yn methu cael anrheg i'w fam ar Sul i Mamau. Ydy Hanna'n gallu he...