Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres animeiddio ar gyfer plant meithrin iau. Animated series for pre-schoolers who are learning to walk, talk and explore their world for the first time.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Nid Rwan

Igam Ogam: Cyfres 1, Nid Rwan

Mae Deino yn cael siom mawr pan nad yw Igam Ogam eisiau chwarae. Deino wants to play wi...

Rhy Boeth

Igam Ogam: Cyfres 1, Rhy Boeth

Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth. Igam Ogam and Roly s...

Mae'n Ddrwg Gen i

Igam Ogam: Cyfres 1, Mae'n Ddrwg Gen i

Mae Igam Ogam yn credu bod dweud 'Sori' yn caniatáu iddi wneud beth bynnag mae hi eisia...

Glaw, Glaw, Glaw

Igam Ogam: Cyfres 1, Glaw, Glaw, Glaw

Mae cwmwl glaw yn dinistrio hwyl Igam Ogam. Igam Ogam's games are spoiled by a persiste...

Tic, dy dro di

Igam Ogam: Cyfres 1, Tic, dy dro di

Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag! Igam Ogam is convinced that n...

Oes gen ti oglais?

Igam Ogam: Cyfres 1, Oes gen ti oglais?

Mae Igam Ogam yn goglais ei ffrindiau er mwyn cael ffordd ei hun. Igam Ogam tickles her...

Dwi Isio Fo!

Igam Ogam: Cyfres 1, Dwi Isio Fo!

Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael...

Dyna Ddoniol!

Igam Ogam: Cyfres 1, Dyna Ddoniol!

Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwy...

Ble Mae Deino?

Igam Ogam: Cyfres 1, Ble Mae Deino?

Mae Igam Ogam a'i anifail anwes Pero yn cwympo mas, ac yna mae Deino yn mynd ar goll! I...

Nid Igam Ogam Ydw i!

Igam Ogam: Cyfres 1, Nid Igam Ogam Ydw i!

Mae Igam Ogam yn esgus ei bod hi'n bobl wahanol er mwyn osgoi tacluso ei hystafell! Iga...

Dwi Isio Fo Nol!

Igam Ogam: Cyfres 1, Dwi Isio Fo Nol!

Mae Igam Ogam yn gwneud tiara i Deryn fel anrheg penblwydd, ond mae'n dyfaru rhoi'r tia...

Wps! Wedi Torri

Igam Ogam: Cyfres 1, Wps! Wedi Torri

Mae Igam Ogam yn ymddwyn yn swta iawn ac yn torri popeth mae'n cyffwrdd ag e. Igam Ogam...

BW!

Igam Ogam: Cyfres 1, BW!

Mae Igam Ogam yn meddwl bod codi ofn ar ei ffrindiau yn ddoniol iawn. Igam Ogam thinks ...

Gwranda Arna'i!

Igam Ogam: Cyfres 1, Gwranda Arna'i!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb wrando arni hi'n chwarae cerddoriaeth. Igam Ogam wants ever...

Amser Bath!

Igam Ogam: Cyfres 1, Amser Bath!

Mae Igam Ogam a'i ffrindiau yn ceisio eu gorau glas i osgoi cael bath. Igam Ogam and he...

Dwi'n Bownsio!

Igam Ogam: Cyfres 1, Dwi'n Bownsio!

Mae Igam Ogam yn dod o hyd i lysieuyn sy'n debyg iawn i sbonciwr gofod ac mae'n bownsio...

Wedi Mynd

Igam Ogam: Cyfres 1, Wedi Mynd

Nid yw Igam Ogam yn deall pam fod y paent 'wedi mynd' o'r pyllau paent. Igam Ogam is pu...

Y Fi 'Di'r Gorau!

Igam Ogam: Cyfres 1, Y Fi 'Di'r Gorau!

Mae Igam Ogam yn credu mai hi sy'n gwneud popeth orau. Igam Ogam thinks that she's best...

Eto!

Igam Ogam: Cyfres 1, Eto!

Mae Igam Ogam yn gwylltio ei ffrindiau wrth ofyn iddyn nhw wneud pethau drosodd a thros...

Dwi Eisiau bod yn fawr!

Igam Ogam: Cyfres 1, Dwi Eisiau bod yn fawr!

Mae Igam Ogam eisiau bod yn ferch fawr. Igam Ogam wishes that she was bigger.

Bendith

Igam Ogam: Cyfres 1, Bendith

Mae Igam Ogam a Roli yn meddwl bod bwystfil mawr yn byw yng Nghwm y Llosgfynydd. Igam O...

Cyflymach

Igam Ogam: Cyfres 1, Cyflymach

Mae Igam Ogam a Roli yn adeiladu beic tair olwyn. Ond nid yw Roli yn hoffi mynd yn gyfl...

Chwarae Dal

Igam Ogam: Cyfres 1, Chwarae Dal

Mae Igam Ogam yn gwneud hwyl am ben Roli am nad ydy o'n gallu dal, ond mae Roli'n dysgu...

Fy Nhro i

Igam Ogam: Cyfres 1, Fy Nhro i

Nid yw Igam Ogam yn hoffi aros ei thro. Igam Ogam can never wait her turn.

Nid Fi Oedd o

Igam Ogam: Cyfres 1, Nid Fi Oedd o

Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ôl i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o dd...

Un Dau Tri

Igam Ogam: Cyfres 1, Un Dau Tri

Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif. Igam Ogam tries to teach Roly how to ...