Cyfres 2


Cyfres 2

Anturiaethau animeiddiedig Igam Ogam a'i ffrindiau. The animated adventures of Igam Ogam and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dyma Hi!

Igam Ogam: Cyfres 2, Dyma Hi!

Mae Hen Daid yn trefnu helfa drysor i Igam Ogam ond mae hi'n gwybod yn union ble i fynd...

'Dwi'n Brysur

Igam Ogam: Cyfres 2, 'Dwi'n Brysur

Mae Igam Ogam yn mynnu ei bod hi'n brysur pan mae'n rhaid iddi wneud rhywbeth dydy hi d...

Ddim yn deg

Igam Ogam: Cyfres 2, Ddim yn deg

Mae Igam Ogam yn meddwl bod Hen Daid yn rhoi llawer mwy o sylw i'r cymeriadau eraill a ...

Gwena!

Igam Ogam: Cyfres 2, Gwena!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud i bawb wenu, hyd yn oed pan nad ydynt eisiau gwneud. Igam O...

Igian!

Igam Ogam: Cyfres 2, Igian!

Druan o Igam Ogam mae'n dioddef o'r ig ac mae'n methu stopio. Igam Ogam has the hiccups...

Nid Fy Un I!

Igam Ogam: Cyfres 2, Nid Fy Un I!

Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud! Igam ...

Shhh!

Igam Ogam: Cyfres 2, Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Og...

Cusan Fawr!

Igam Ogam: Cyfres 2, Cusan Fawr!

Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi b...

Dwed Stori Wrtha i

Igam Ogam: Cyfres 2, Dwed Stori Wrtha i

Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. A bored Igam O...

Methu Cysgu

Igam Ogam: Cyfres 2, Methu Cysgu

Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd! Igam ...

Alla i Chwarae?

Igam Ogam: Cyfres 2, Alla i Chwarae?

Mae Igam Ogam yn gwrthod chwarae gyda Sgodyn, pysgodyn bach taer, gan fod 'pysgod yn by...

Angen Ymolchi

Igam Ogam: Cyfres 2, Angen Ymolchi

Mae Igam Ogam yn penderfynu cael ei ffrindiau yn frwnt fel nad hi yw'r unig un sydd ang...

Wigldi Sigldi

Igam Ogam: Cyfres 2, Wigldi Sigldi

Mae Igam Ogam yn codi'n fore a dydy hi ddim yn gallu deall pam nad yw ei ffrindiau eisi...

Beth yw Hwnna?

Igam Ogam: Cyfres 2, Beth yw Hwnna?

Mae Ig Og a'i ffrindiau wedi'u syfrdanu gan ymwelydd newydd ar eu planed - beth a phwy ...

Ble mae e?

Igam Ogam: Cyfres 2, Ble mae e?

Pam bod popeth yn diflannu ym myd Ig Og, yn enwedig ei bwyd? Dyma antur arall i ddod o ...

Dwi Ddim Yma!

Igam Ogam: Cyfres 2, Dwi Ddim Yma!

Does neb yn gallu dod o hyd i Ig Og! Pan mae ei ffrindiau'n galw ei henw maen nhw'n cly...

Isie Canu?

Igam Ogam: Cyfres 2, Isie Canu?

Mae Ig Og yn canu deuawd gyda blodyn sydd yn gallu canu, ond sydd yn mynnu bod yn geffy...

Ci Da!

Igam Ogam: Cyfres 2, Ci Da!

Mae Igam Ogam yn penderfynu hyfforddi Deino i fod yn 'gi da'. Igam Ogam decides to trai...

Fi Yw Honna?

Igam Ogam: Cyfres 2, Fi Yw Honna?

Pan wêl Roli ei adlewyrchiad mae e'n meddwl bod mwnci drwg arall eisiau dwyn ei fanana....

Fi'n neud e!

Igam Ogam: Cyfres 2, Fi'n neud e!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud pob dim ar ei phen ei hun bach. Igam Ogam wants to do every...

Dyfala!

Igam Ogam: Cyfres 2, Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf! Igam Ogam wants ev...

Paid Cyffwrdd

Igam Ogam: Cyfres 2, Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd â phopeth hyd yn oed planhigion pigog! Igam Ogam wants to to...

Dwi'n Dod!

Igam Ogam: Cyfres 2, Dwi'n Dod!

Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi? Igam Ogam says she is coming - bu...

Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Igam Ogam: Cyfres 2, Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n ...

Gwasgu'r Botwm!

Igam Ogam: Cyfres 2, Gwasgu'r Botwm!

Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd siâp broga ar ei beic! Ig...

Rhy Hwyr

Igam Ogam: Cyfres 2, Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion. Iga...