Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dad y diogyn!

Nico Nôg: Cyfres 1, Dad y diogyn!

Mae Nico wedi deffro'n gynnar iawn i fynd â Dad am dro. Ond mae Dad 'chydig bach yn ddi...

Hela llygod

Nico Nôg: Cyfres 1, Hela llygod

Mae Nico a'i ffrind Rene yn helpu Dad i hela llygod ond tybed ydyn nhw'n llwyddo i ddal...

Cân Morgan

Nico Nôg: Cyfres 1, Cân Morgan

Mae Morgan wedi 'sgwennu cân ac mae o, Dad, Gwil a Rene yn dod at ei gilydd i'w pherffo...

Pen-blwydd-mwnwgl!

Nico Nôg: Cyfres 1, Pen-blwydd-mwnwgl!

Mae pawb yn paratoi parti pen-blwydd i'r efeilliaid efo digonedd o fwyd a balwns. The t...

Doc sych

Nico Nôg: Cyfres 1, Doc sych

Mae Wa Wa Chugg, y cwch, angen ei beintio, felly i ffwrdd â Nico a'r teulu i'r doc sych...

Llwgu!

Nico Nôg: Cyfres 1, Llwgu!

Mae Nico ar lwgu am ei fod wedi gorfod gadael y cwch ben bore i fynd i'r pentref efo Ma...

Pum munud o lonydd

Nico Nôg: Cyfres 1, Pum munud o lonydd

Mae Dad a Nico yn mynd i weld Taid a Nain a Pero'r ci bach tegan sydd yn byw efo nhw. D...

Harli

Nico Nôg: Cyfres 1, Harli

Mae Nico wedi gwirioni'n lân gan ei fod yn cael croesi'r marina i weld ei ffrindiau a d...

Menna a'r elyrch

Nico Nôg: Cyfres 1, Menna a'r elyrch

Mae ffrind Nico, Menna, am fynd ag e am dro i weld dau alarch hardd. Menna wants to tak...

Y Sioe Gychod

Nico Nôg: Cyfres 1, Y Sioe Gychod

Mae'n dawel yn y marina fel rheol ond heddiw mae 'na sioe gychod yno ac mae'n brysur ia...

Y Sioe Gwn

Nico Nôg: Cyfres 1, Y Sioe Gwn

Mae Nico'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn y sioe gwn, ond tybed sut hwyl fydd o'n cael a...

Gwers i Lowri

Nico Nôg: Cyfres 1, Gwers i Lowri

Dydy ffrind Nico, Lowri, ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau dwr a ffosydd mwdlyd! Whi...

Pysgota

Nico Nôg: Cyfres 1, Pysgota

Mae Dad, Morgan a Nico yn mynd i bysgota sy'n llawer o hwyl. Ond tybed sawl pysgodyn fy...

Nofio

Nico Nog: Cyfres 2016, Nofio

Tydi Nico ddim yn mentro i'r dwr ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar d...

Ffrindiau

Nico Nog: Cyfres 2016, Ffrindiau

Mae gan Nico gan gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene una...

Y Loc

Nico Nog: Cyfres 2016, Y Loc

Mae'r teulu'n mynd am daith ar y gamlas ond tydy Nico ddim yn hapus pan fydd Mam yn rho...

Nadolig

Nico Nôg: Cyfres 1, Nadolig

Mae Nico wedi gwirioni wrth i Mam a Megan addurno'r cwch ar gyfer y Nadolig! Nico is ex...

Pobi

Nico Nog: Cyfres 1, Pobi

Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nic...

Menna a fi

Nico Nog: Cyfres 1, Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ol ei bel ...

Gweu

Nico Nog: Cyfres 1, Gweu

Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm! Mam enjoys knit...

Y ganolfan arddio

Nico Nog: Cyfres 1, Y ganolfan arddio

Mae Nico'n creu llanast llwyr yn y Ganolfan Arddio wrth aros i Mam ddewis blodau newydd...

Gardd Malan

Nico Nog: Cyfres 1, Gardd Malan

Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mo...

Cardiau i Dad

Nico Nog: Cyfres 1, Cardiau i Dad

Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi ol ei bawen y...

Deian a Loli

Nico Nog: Cyfres 1, Deian a Loli

Mae Nico yn dod o hyd i'w ffrindiau yr hwyaid yn y marina - efo llond lle o hwyaid bach...

Ci heddlu

Nico Nog: Cyfres 1, Ci heddlu

Mae Nico yn gwylio Heddwyn y ci heddlu yn perfformio pob math o driciau clyfar iawn. Ni...

Y Cytiau Cwn

Nico Nog: Cyfres 1, Y Cytiau Cwn

Mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau Cwn am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn c...