Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres animeiddiedig ar gyfer plant ifanc. Cartoon for pre-school children.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Tail!

Nico Nôg: Cyfres 2, Tail!

Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly col...

Y draphont ddwr

Nico Nog: Cyfres 2, Y draphont ddwr

Mae camlas Llangollen yn croesi traphont ddwr Pontcysyllte ac mae Nico a'r teulu ar fin...

Teulu dedwydd

Nico Nôg: Cyfres 2, Teulu dedwydd

Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch...

Llangollen

Nico Nôg: Cyfres 2, Llangollen

Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar ôl cyrraedd pont dros y rhe...

Fy nhad sydd wrth y llyw

Nico Nôg: Cyfres 2, Fy nhad sydd wrth y llyw

Dad sy'n llywio'r cwch ar y gamlas fel arfer ond mae Nico a gweddill y teulu braidd yn ...

Gwyl y Bwganod Brain

Nico Nôg: Cyfres 2, Gwyl y Bwganod Brain

Mae Nico a Rene yn ymweld â gwyl hwyliog y bwganod brain. Nico and Rene have a fun day ...

Megan yn sâl

Nico Nôg: Cyfres 2, Megan yn sâl

Mae Megan yn teimlo'n sâl heddiw ac mae Nico a Mam yn cynnig bob math o bethau i wneud ...

Ci bach budr!

Nico Nôg: Cyfres 2, Ci bach budr!

Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn myn...

Chwarae'n wirion

Nico Nôg: Cyfres 2, Chwarae'n wirion

Mae Nico a'i ffrindiau, Deio, Hari a Macsen, yn cael diwrnod o hwyl yn y cytiau cwn. Ni...

Y Trên Bach

Nico Nôg: Cyfres 2, Y Trên Bach

Mae Nico'n cyfarfod ei ffrind, Bobi, ger gorsaf y trên bach ond mae Bobi'n gwrthod mynd...

Fy mrawd

Nico Nôg: Cyfres 2, Fy mrawd

Mae Nico'n mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei frawd, Derfel, ac yn hel atgofion am y dydd...

Lowri a'r anifeiliaid

Nico Nôg: Cyfres 2, Lowri a'r anifeiliaid

Heddiw mae Nico a'i ffrind, Lowri yn mynd am dro i'r fferm i weld rhai o'r anifeiliaid ...

Golchi'n lân

Nico Nôg: Cyfres 2, Golchi'n lân

Pan fydd peiriant golchi dillad y teulu'n torri, mae'n rhaid i Nico a Morgan helpu Mam ...

Crochenwaith

Nico Nôg: Cyfres 2, Crochenwaith

Mae Nico, Mam a Megan yn treulio'r diwrnod yn y 'stafell grochenwaith ond mae powlen Ni...

Arian Poced

Nico Nôg: Cyfres 2, Arian Poced

Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhyw...

Tynnu lluniau

Nico Nôg: Cyfres 2, Tynnu lluniau

Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffôn symudol ac mae Megan yn tynnu ll...

Y Twnnel

Nico Nôg: Cyfres 2, Y Twnnel

Mae'r cwch yn mynd trwy dwnnel ar y gamlas ond dydy Mam ddim yn hoffi twneli felly mae'...