Ionnsramaidean (Instruments) Oran Bho Na Daoine Beaga


Ionnsramaidean (Instruments)

Similar Content

Browse content similar to Ionnsramaidean (Instruments). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:100:00:12

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:120:00:15

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:00:150:00:17

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan

0:00:170:00:20

# Seall! Seall! Seo an fhidh'll

0:00:200:00:23

# Seall! Seall! Seo an fhidh'll

0:00:230:00:25

# Ceithir teudan ann an gleus

0:00:250:00:28

# Deiseil gus cluich anns a chomhlan

0:00:280:00:30

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:300:00:33

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:330:00:35

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:00:350:00:38

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan

0:00:380:00:40

# Seall! Seall! Seo a' phiob

0:00:400:00:43

# Seall! Seall! Seo a' phiob

0:00:430:00:45

# Feadan, rifeid, mala 's duis

0:00:450:00:48

# Deiseil gus cluich anns a' chomhlan

0:00:480:00:50

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:500:00:53

# Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:00:530:00:55

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:00:550:00:58

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan

0:00:580:01:00

# Seall! Seall! Bogsa-ciuil Seall! Seall! Bogsa-ciuil

0:01:000:01:05

# Air a' mheurchlar cum do shuil

0:01:050:01:08

# Nuair bhios tu cluich anns a' chomhlan

0:01:080:01:11

# Eist! Eist! Cluinn an ceol Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:01:110:01:16

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:01:160:01:18

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan

0:01:180:01:21

# Seall! Seall! Clarsach ghrinn Seall! Seall! Clarsach ghrinn

0:01:210:01:26

# Slaod na teudan ceolmhor, binn

0:01:260:01:28

# Nuair bhios tu cluich anns a' chomhlan

0:01:280:01:31

# Eist! Eist! Cluinn an ceol Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:01:310:01:36

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:01:360:01:39

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan

0:01:390:01:41

# Seall! Seall! Druma mhor Seall! Seall! Druma bheag

0:01:410:01:46

# Druma mhor is druma bheag

0:01:460:01:48

# Thugainn a chluich anns a' chomhlan

0:01:480:01:51

# Eist! Eist! Cluinn an ceol Eist! Eist! Cluinn an ceol

0:01:510:01:56

# Ceol tha togarrach. Ceol tha binn

0:01:560:01:59

# Ceol de gach seors' aig a' chomhlan. #

0:01:590:02:01

Download Subtitles

SRT

ASS