Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres i blant yng nghwmni Sali Mali a'i ffrindiau. Children's series with real life characters featuring Sali Mali and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Eira Mân, Eira Mawr!

Pentre Bach: Cyfres 2, Eira Mân, Eira Mawr!

Mae parti yn cael ei gynnal yng Nghaffi Sali Mali, gyda neb llai na Lowri Williams a Si...

Pasg Hapus

Pentre Bach: Cyfres 2, Pasg Hapus

Mae Sali Mali yn trefnu cystadleuaeth peintio wyau Pasg. Sali Mali decides to hold an E...

Ole!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau. Parri returns from his holiday.

Planu Tatws

Pentre Bach: Cyfres 2, Planu Tatws

O na! Mae Coblyn wedi anghofio plannu tatws ac mae angen help ar frys. Oh no! Coblyn's ...

Digon o Sioe

Pentre Bach: Cyfres 2, Digon o Sioe

Mae Sali Mali a'i ffrindiau yn helpu Pili i gynnal sioe bypedau. Sali Mali and her frie...

Helfa Drysor Heini

Pentre Bach: Cyfres 2, Helfa Drysor Heini

Mae Sali Mali a Nyrs Nia yn cyllwynio cynllun direidus i gael pawb i ymuno yn yr hwyl o...

Croeso i'r Gwcw?

Pentre Bach: Cyfres 2, Croeso i'r Gwcw?

Mae aderyn prin ar ei hymweliad flynyddol â Phentre Bach. A rare bird is on its annual ...

Be sy'n bod ar Jini?

Pentre Bach: Cyfres 2, Be sy'n bod ar Jini?

Nid yw Jini yn teimlo'n dda. Beth sydd yn bod tybed? Jini isn't feeling very well. I wo...

Nefoedd ar y Ddaear

Pentre Bach: Cyfres 2, Nefoedd ar y Ddaear

Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini i...

Cadw'r Gyfrinach

Pentre Bach: Cyfres 2, Cadw'r Gyfrinach

Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach. Jac Do doesn't really understan...

Tad-cu a Mam-gu

Pentre Bach: Cyfres 2, Tad-cu a Mam-gu

Daeth yr amser rhannu'r newyddion mawr gyda Mam-gu a Thad-cu. The time has come to tell...

Arwr y dydd

Pentre Bach: Cyfres 2, Arwr y dydd

Daw pawb i wybod fod Jac a Jini yn mynd i fod yn rhieni. Today everyone learns that Jac...

Os Mêts, Me-e-e-ets!

Pentre Bach: Cyfres 2, Os Mêts, Me-e-e-ets!

Caiff Sali Mali, Jac y Jwc a Daf Dafad ddiwrnod allan yn cefnogi'r cwn defaid yn y trei...

Syrpreis!

Pentre Bach: Cyfres 2, Syrpreis!

Mae Anti Dot wedi mynd ar ei gwyliau gan adael Mot y ci yng ngofal Jini. Aunty Dot has ...

Ping! Pow! Pop!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ping! Pow! Pop!

Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwne...

Wela i!

Pentre Bach: Cyfres 2, Wela i!

Mae Coblyn yn meddwl fod Dwmplen angen sbectol. Coblyn thinks that Dwmplen needs glasses.

Dewch i'r Disgo

Pentre Bach: Cyfres 2, Dewch i'r Disgo

Bi-bop-a-lwla! Mae pawb wrth eu bodd yn dawnsio, felly beth am gynnal disgo hwyliog! B...

Y Band Un Dyn

Pentre Bach: Cyfres 2, Y Band Un Dyn

Mae Bili yn ceisio creu argraff ar ei gariad newydd drwy droi ei hun yn fand un dyn. Bi...

Help!

Pentre Bach: Cyfres 2, Help!

Mae Sali Mali a Jac Do yn mynd i nofio, ond aiff Sali i 'chydig o drybini! Sali Mali an...

Coblyn o lun!

Pentre Bach: Cyfres 2, Coblyn o lun!

Mae cystadleuaeth tynnu lluniau ym Mhentre Bach, ond a fydd pawb yn hapus gyda dyfarnia...

Fe Wna i Helpu!

Pentre Bach: Cyfres 2, Fe Wna i Helpu!

Mae Jac y Jwc yn penderfynu dechrau addurno stafell y babi, ond a fydd o'n gallu ymdopi...

Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Pentre Bach: Cyfres 2, Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog! Mrs Migl Magl has start...

Ymlacio?

Pentre Bach: Cyfres 2, Ymlacio?

Mae Jini'n teimlo'r babi'n cicio am y tro cyntaf a daw Nyrs Nia draw i'w helpu i ymlaci...

Dant, Wigl Wagl!

Pentre Bach: Cyfres 2, Dant, Wigl Wagl!

Mae Nicw Nacw eisiau pel-droed newydd, ond dim ond ychydig o arian sydd ganddo. A fydd ...

Croeso i'r byd!

Pentre Bach: Cyfres 2, Croeso i'r byd!

Mae Mamgu wedi dod i ymweld a Jac a Jini, a diolch byth am y par ychwanegol o ddwylo, o...