Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Sali Mali a'i ffrindiau. Live action series for pre school children featuring Sali Mali and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Shoni Wynwns

Pentre Bach: Cyfres 1, Shoni Wynwns

Daw Shoni Wynwns i Bentre Bach, a'i feic o dan bwysau trwm y nionod o Lydaw. Shoni Wynw...

Bwyta ei Het?

Pentre Bach: Cyfres 1, Bwyta ei Het?

Mae rhieni Jini yn cynnig llawer o fwyd i Jac y Jwc ond mae bola Jac yn llawn - beth wn...

Ma' Jini 'Ma

Pentre Bach: Cyfres 1, Ma' Jini 'Ma

Mae 'na barti yn y pentre i groesawu Jini, chwaer Sali Mali, ac mae pawb wrthi'n brysur...

Siop Parri Popeth

Pentre Bach: Cyfres 1, Siop Parri Popeth

Mae'n amlwg fod angen help yn y siop ar Parri Popeth ond mae pawb yn rhy brysur i'w hel...

Stori Dda!

Pentre Bach: Cyfres 1, Stori Dda!

Mae Jaci Soch, golygydd papur bro y pentre, yn chwilio am stori dda ar gyfer y dudalen ...

Botwm Bol y Cyfrifiadur

Pentre Bach: Cyfres 1, Botwm Bol y Cyfrifiadur

Mae'r papur bro lleol yn barod i gael ei argraffu, ond mae rhywbeth mawr yn bod ar y cy...

Taro Bargen

Pentre Bach: Cyfres 1, Taro Bargen

Mae Jini eisiau beic newydd ac yn ymweld a siop Shoni Bric-a-moni. Jini is on the looko...

Het Wen Ar Ei Ben a Dwy Goe

Pentre Bach: Cyfres 1, Het Wen Ar Ei Ben a Dwy Goe

Mae rhywun neu rywbeth yn bwyta hadau Coblyn, ac wrth geisio gweld pwy sy'n gwneud, mae...

Jac Codi Jemima

Pentre Bach: Cyfres 1, Jac Codi Jemima

O, na! Mae Jemeima Mop wedi cloi allwedd ty Siani Flewog yn y ty, a dim ond un allwedd ...

Dim Ffws Na Ffwdan

Pentre Bach: Cyfres 1, Dim Ffws Na Ffwdan

Mae Jini'n cael ei phen-blwydd ac mae Jac y Jwc yn mynd a hi i'r diwrnod agored yn yr o...

Syth Bin!

Pentre Bach: Cyfres 1, Syth Bin!

Mae Bili Bom Bom yn penderfynu rhoi gwers i Jac y Jwc ynglyn ag ailgylchu. Bili Bom Bom...

Parti Jac Do

Pentre Bach: Cyfres 1, Parti Jac Do

Mae gan Bentre Bach barti canu, ond yn anffodus, nid oes ganddynt enw eto. Tybed pwy fy...

Sych Binc!

Pentre Bach: Cyfres 1, Sych Binc!

Mae dillad Jac y Jwc yn wlyb diferu ar y lein, felly mae'n rhaid iddo fynd a nhw at Jem...

Brecwast Hwyr

Pentre Bach: Cyfres 1, Brecwast Hwyr

Pan mae Mr Clonc y Llaeth yn hwyr un bore mae Jini a Jac yn mynd i chwilio amdano. When...

Gwneud ei Nyth

Pentre Bach: Cyfres 1, Gwneud ei Nyth

Heddiw, mae Jac Do'n mynd ati i adeiladu nyth glyd i'w hun and mae'n llwyddo i lenwi ca...

Cnoc! Cnoc! Pwy sy' 'na?

Pentre Bach: Cyfres 1, Cnoc! Cnoc! Pwy sy' 'na?

Mae Jac Do yn gwylltio pan mae'n cael ei ddeffro. Jac Do gets angry when he gets woken ...

Dal Annwyd

Pentre Bach: Cyfres 1, Dal Annwyd

Mae Jac y Jwc ar ei ffordd i bysgota, ac mae Jini wedi gaddo dod gydag ef yn gwmni. Ja...

Chwythu'i Blwc

Pentre Bach: Cyfres 1, Chwythu'i Blwc

Mae cyfrifiadur 'Papur Ni' wedi chwythu'i blwc ac nid oes dim ar ôl yn y banc i brynu c...

Codi Pac

Pentre Bach: Cyfres 1, Codi Pac

Mae pawb heblaw am Dwmplen Malwoden yn mynd ar eu gwyliau ac mae hi'n torri'i chalon yn...

Coblyn o Dric!

Pentre Bach: Cyfres 1, Coblyn o Dric!

Mae Coblyn y Corrach yn penderfynu chwarae tric ar bawb. Coblyn the garden gnome decide...

Cyfrinach!

Pentre Bach: Cyfres 1, Cyfrinach!

Mae Jac y Jwc yn penderfynu gofyn i Jini ei briodi. Ond tybed a all Coblyn gadw'r gyfri...

Diolch Byth am Jac Do!

Pentre Bach: Cyfres 1, Diolch Byth am Jac Do!

Mae Jac y Jwc, Coblyn a Sali Mali'n mynd i'r dre i brynu modrwy i Jini, ond yn y siop m...

'M' am ...Modrwy!

Pentre Bach: Cyfres 1, 'M' am ...Modrwy!

Mae Jac y Jwc, Sali Mali a Jac Do yn chwarae 'Dwi'n gweld gyda fy llygad fach i' yn y c...

Does dim mwg heb dân

Pentre Bach: Cyfres 1, Does dim mwg heb dân

Daeth yr amser i Jac y Jwc a Jini i ddweud wrth rieni Jini eu bod wedi dyweddïo. The ti...

Bol yn Brifo

Pentre Bach: Cyfres 1, Bol yn Brifo

Yng nghanol tynnu'r lluniau dyweddïo swyddogol mae Jac y Jwc yn cwympo ac yn torri ei d...

Gôl!

Pentre Bach: Cyfres 1, Gôl!

Mae Jac y Jwc a Jini'n rhoi gôl pêl-droed i Nicw Nacw ar ei ben-blwydd. Jac y Jwc and J...

Rhywbeth ar y Gweill

Pentre Bach: Cyfres 1, Rhywbeth ar y Gweill

Mae gwlân gwau Mrs Migl Magl wedi dod i ben, felly mae Daf Dafad yn ceisio nyddu mwy id...

Pawb yn Hapus!

Pentre Bach: Cyfres 1, Pawb yn Hapus!

Mae Sali Mali, Jac y Jwc a Pili Pala'n ceisio plannu blodau yn barod ar gyfer y diwrnod...

Anrheg Bili Bom Bom

Pentre Bach: Cyfres 1, Anrheg Bili Bom Bom

Mae Bili Bom Bom a'i deulu yn gwneud pop arbennig ar gyfer y briodas ond mae rhywbeth y...

Pennod 36

Pentre Bach: Cyfres 1, Pennod 36

Mae Jac y Jwc a Coblyn yn colli pêl newydd Daf Dafad. Jac y Jwc and Coblyn are bored an...

Twtio

Pentre Bach: Cyfres 1, Twtio

Mae Sali Mali'n penderfynu bod rhaid twtio'r ty, gan argymell Jac y Do i wneud hynny he...

Gwisgo Cwilt!

Pentre Bach: Cyfres 1, Gwisgo Cwilt!

Mae Sali Mali'n penderfynu fod angen twtio'r ty, ac yn cymell Jac Do i daflu rhai o'i h...

Ar Dy Feic!

Pentre Bach: Ar Dy Feic!

Mae Tomos Caradog yn awyddus iawn i reidio'i feic heb gymorth ac mae'n gofyn i Jac y Jw...

Y Deisen Briodas

Pentre Bach: Y Deisen Briodas

Mae Jini wedi bod wrthi'n coginio ei theisen briodas, ond mae'r deisen wedi llosgi'n ul...

Sypreis i Bawb!

Pentre Bach: Sypreis i Bawb!

Gan fod Jac a Jini ar fin priodi, mae eu ffrindiau yn mynd ati i drefnu diwrnod arbenni...

Sgarff Mrs Migl Magl

Pentre Bach: Sgarff Mrs Migl Magl

Mae Mrs Migl Magl a Daf Dafad yn mynd i'r parc i gael picnic, ond yn ystod gêm dda mae ...

Gardd Harddaf Pentre Bach

Pentre Bach: Gardd Harddaf Pentre Bach

Mae angen i wenyn Palu gynhyrchu mwy o fêl, ond cyn y gallant wneud hynny, rhaid iddynt...

Popeth Melyn!

Pentre Bach: Popeth Melyn!

Daeth diwrnod yr ymarfer mawr yn y capel - yr ymarfer olaf cyn y diwrnod pwysig ei hun....

Helo, Mam-gu!

Pentre Bach: Helo, Mam-gu!

Mae Pili Pala wedi colli'i llais, a hithau i fod i ganu ym mhriodas Jac y Jwc a Jini yf...