Cyfres 1


Cyfres 1

Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. More adventures with Sali Mali and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gadael Cartref

Sali Mali: Cyfres 1, Gadael Cartref

Mae Jac Do yn penderfynu hedfan i ffwrdd am y gaeaf gyda'r adar eraill. Jac Do decides ...

Diwrnod Glanhau

Sali Mali: Cyfres 1, Diwrnod Glanhau

Mae Sali Mali yn rhoi hoff degan Jac Do yn y bin sbwriel wrth lanhau'r ty. Sali Mali ma...

Bwydo'r Adar

Sali Mali: Cyfres 1, Bwydo'r Adar

Dyw Jac Do ddim yn hapus pan fo Sali Mali yn bwydo adar eraill yn yr ardd. Jac Do isn't...

Gwersylla

Sali Mali: Cyfres 1, Gwersylla

Mae Jac Do yn siomedig pan fo hi'n dechrau bwrw glaw sy'n amharu ar ei gynllun i fynd i...

Diwrnod Direidus

Sali Mali: Cyfres 1, Diwrnod Direidus

Mae wiwer ddrygionus yn creu helynt ond Jac Do sy'n cael y bai! Jac Do gets the blame ...

Un, Dau, Tri, Pedwar

Sali Mali: Cyfres 1, Un, Dau, Tri, Pedwar

Mae problemau Jac Do yn cynyddu pan fo'n dysgu cyfri. Jac Do adds to his problems when ...