Cyfres 2014


Cyfres 2014

Cyfres animeiddiedig i blant ifanc. Colourful animation for pre-school children.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gwenyn Cysglyd

Ty Mêl: Gwenyn Cysglyd

Mae Morgan a Sionyn yn cynnal cystadleuaeth i weld a oes modd iddynt beidio â chysgu dr...

Sbonc yn mynd i'r Ysgol

Ty Mêl: Sbonc yn mynd i'r Ysgol

Mae'n ddiwrnod dysgu sut mae edrych ar ôl anifail anwes yn yr ysgol, ond dydy pethau dd...

Gwenyn ar Wib

Ty Mêl: Gwenyn ar Wib

Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud p...

Teimlydd Llipa

Ty Mêl: Teimlydd Llipa

Mae Morgan yn esgus ei fod yn sâl fel ei fod yn cael amser i ymarfer pêl-droed! Morgan ...

Dawnsio Gwenyn

Ty Mêl: Dawnsio Gwenyn

Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud? It's the Talent S...

Morgan yn Helpu

Ty Mêl: Morgan yn Helpu

Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechrau chwarae a...

Bod yn Mami Mêl

Ty Mêl: Bod yn Mami Mêl

Mae Mami Mêl yn dioddef gydag annwyd ac mae Morgan a Mali yn darganfod gwaith môr galed...

Gwenyn Defnyddiol

Ty Mêl: Gwenyn Defnyddiol

Mae Morgan yn penderfynu gwneud rhywbeth defnyddiol, ond tydy pethau ddim yn mynd yn dd...

Gair Cynta' Mabli

Ty Mêl: Gair Cynta' Mabli

Mae pawb yn ceisio cael Mabli i ddweud ei gair cyntaf, a fyddan nhw'n llwyddo tybed? Ev...

Gwarchod y Gwenyn

Ty Mêl: Gwarchod y Gwenyn

Mae Linda Lindys yn gwarchod Morgan ac yn dysgu pethau newydd iddo. Linda Lindys is loo...

Tedi Mêl ar Goll

Ty Mêl: Tedi Mêl ar Goll

Mae Tedi Mêl yn mynd ar goll, ac mae Morgan yn drist iawn, ond mae Sbonc yn achub y dyd...

Gwenyn Cerddorol

Ty Mêl: Gwenyn Cerddorol

Mae Morgan a Mali yn dysgu sut i chwarae seiloffôn Taid, ac yn cyfansoddi cân. Morgan a...

Gwenyn Prydlon

Ty Mêl: Gwenyn Prydlon

Mae Morgan yn hwyr i bob dim ond dydy e ddim am fod yn hwyr i'r gêm bêl-droed fawr fell...

Dani'n Piffian

Ty Mel: Cyfres 2014, Dani'n Piffian

Mae Dani yn cael un o'r dyddiau hynny lle nad ydy hi'n medru peidio chwerthin. Dani is ...

Sut i fod yn ffrindiau

Ty Mêl: Sut i fod yn ffrindiau

Mae Mali a Dani yn ffrindiau gorau, ond maen nhw'n cael ffrae. Mali and Dani are best f...

Helfa Drysor Morgan

Ty Mêl: Helfa Drysor Morgan

Mae Morgan a Maldwyn yn cael defnyddio synhwyrydd metal Postmon Corryn ac yn darganfod ...

Gwenynen Ddewr

Ty Mêl: Gwenynen Ddewr

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyn...

Morgan yn Ffeirio

Ty Mêl: Morgan yn Ffeirio

Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau ond weithiau mae'n well cadw'r hyn ...

Morgan y Postmon

Ty Mêl: Cyfres 2014, Morgan y Postmon

Mae Postmon Coryn yn cael damwain ac bydd angen rhywun i ddosbarthu'r llythyrau. A fydd...

Yr Ymweliad

Ty Mêl: Cyfres 2014, Yr Ymweliad

Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pw...

Ystafell y Babi

Ty Mêl: Cyfres 2014, Ystafell y Babi

Mae Morgan a Mali am y gorau yn paratoi ar gyfer brawd neu chwaer newydd. Morgan and Ma...

Morgan y Dewin

Ty Mel: Cyfres 2014, Morgan y Dewin

Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau. Morgan tries to do s...

Gwenyn Ofnus

Ty Mel: Cyfres 2014, Gwenyn Ofnus

Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y ...

Morgan y Meddyg

Ty Mel: Cyfres 2014, Morgan y Meddyg

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau ac mae Morgan yn cael cyfle i y...

Morgan a'r Cyfrifiadur

Ty Mel: Cyfres 2014, Morgan a'r Cyfrifiadur

Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith. Morgan learns ...

Gwenyn Chwim

Ty Mel: Cyfres 2014, Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel...

Pen-blwyddi

Ty Mel: Cyfres 2014, Pen-blwyddi

Mae'n ben-blwydd Dadi heddiw ac mae Morgan wedi trefnu syrpreis arbennig iddo, ond mae ...

Tedi Mêl Morgan

Ty Mel: Cyfres 2014, Tedi Mêl Morgan

Mae gan bawb ffrind arbennig i helpu nhw i gysgu, ond tydy pawb ddim yn cyfaddef hynny....

Gardd Morgan

Ty Mel: Cyfres 2014, Gardd Morgan

Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar. Mo...

Glywest ti?

Ty Mel: Cyfres 2014, Glywest ti?

Mae Morgan yn clywed rhywbeth yn y Maes Chwarae, ac yn dysgu ei bod hi'n bwysig clywed ...

Ffilm Fawr Morgan

Ty Mêl: Cyfres 2014, Ffilm Fawr Morgan

Mae Morgan yn dod o hyd i hen gamera ei Dad, ac yn mynd ati i ffilmio diwrnod cyffredin...

Cuddfa Morgan

Ty Mêl: Cyfres 2014, Cuddfa Morgan

Mae Morgan yn gorfod twtio ei ystafell, ac er mwyn cuddio'r holl lanast, mae'n creu cud...

Un Tro

Ty Mêl: Cyfres 2014, Un Tro

Mae Dadi yn adrodd stori am Wilber y Môr-leidr, a dydy Morgan ddim yn gallu aros i glyw...

Morgan y Gofodwr

Ty Mêl: Cyfres 2014, Morgan y Gofodwr

Mae Morgan yn cael tocynnau i fynd i'r sinema ond yn ei chael hi'n anodd penderfynu pwy...

Gwenyn Barus

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Barus

Mae Morgan yn dysgu nad ydy hi'n talu i fod yn farus. Morgan finds out that it doesn't ...

Gwenyn Trefnus

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Trefnus

Mae Morgan yn dysgu bod angen bod yn drefnus a bod rhaid gwneud rhestr os am gofio peth...

Tydi hi ddim yn rhy hawdd

Ty Mêl: Cyfres 2014, Tydi hi ddim yn rhy hawdd

Mae Morgan yn gwneud llanast gyda phaent, wedyn mae'n mynd i chwarae yn lle glanhau, ac...

Sul y Mamau

Ty Mêl: Cyfres 2014, Sul y Mamau

Mae Morgan yn dod i ddeall nad ydy Mami yn hoffi'r un pethau â fo a'i bod hi'n bwysig m...

Gwenyn Doniol

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Doniol

Mae'r ffrindiau yn dysgu Syr Swnllyd Swn sut i gael hwyl. The friends teach Syr Swnllyd...

Dadi Heini

Ty Mel: Cyfres 2014, Dadi Heini

Mae Dr Chwilen yn dweud wrth Dadi fod angen iddo ymarfer a cholli pwysau. Dr Chwilen te...

Mae Morgan Angen Mali

Ty Mêl: Cyfres 2014, Mae Morgan Angen Mali

Mae Morgan yn dysgu nad ydy e'n gwybod bob dim a bod angen gwarando ar y rhai sydd yn h...

Gwenyn Gwirion

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Gwirion

Mae Sionyn yn gwenud i Morgan chwerthin yn y dosbarth a tydy Miss Goch Gota ddim yn hap...

Dangos a Dweud

Ty Mêl: Cyfres 2014, Dangos a Dweud

Mae angen i bawb fynd â rhywbeth i'w drafod i'r ysgol ond tydy Morgan ddim yn medru med...

Nid Ennill yw Popeth

Ty Mêl: Cyfres 2014, Nid Ennill yw Popeth

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn heddiw, sef bod teulu yn bwysig i bawb. Today, Mo...

Helfa Drysor

Ty Mêl: Cyfres 2014, Helfa Drysor

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wa...

Gwenyn Gwichlyd

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Gwichlyd

Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem. Sbonc has...

Hwiangerdd Gwenyn

Ty Mel: Cyfres 2014, Hwiangerdd Gwenyn

Mae'n bwrw glaw, mae Morgan yn swnllyd a Mabli yn crio, o diar! It's raining, Morgan is...

Nadolig Cyntaf Mabli

Ty Mêl: Cyfres 2014, Nadolig Cyntaf Mabli

Mae Morgan yn dysgu nad oes angen bod yn genfigennus o'i chwaer fach er bod pobl yn cym...

Y Noson cyn y Nadolig

Ty Mêl: Cyfres 2014, Y Noson cyn y Nadolig

Ydy, mae'r noson fawr wedi cyrraedd, mae cyffro ofnadwy ymhobman ac mae Morgan a Mali y...

Morgan a'r Wenynen Eira

Ty Mêl: Cyfres 2014, Morgan a'r Wenynen Eira

Mae'r criw yn mynd ati i wneud Gwenynen Eira, Dyn Eira i chi a fi, ond wrth i'r tywydd ...

Gwenyn Tryw

Ty Mel: Cyfres 2014, Gwenyn Tryw

Mae Mali'n swil ar ôl gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer cyngerdd ond mae Morgan ...

Cyfrinachau Morgan

Ty Mêl: Cyfres 2014, Cyfrinachau Morgan

Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo...

Syr Swnllyd a Tedi Mêl

Ty Mêl: Cyfres 2014, Syr Swnllyd a Tedi Mêl

Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ...

Y Gwynt

Ty Mel: Cyfres 2014, Y Gwynt

Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain. Morgan and Mali learn an impor...

Gwyliau Miss Goch Gota

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwyliau Miss Goch Gota

Mae Miss Goch Gota yn mynd i ffwrdd am ddiwrnod, a bydd angen cael athrawon dros dro, o...

Hwyl Diwrnod Glawog

Ty Mêl: Cyfres 2014, Hwyl Diwrnod Glawog

Mae Morgan a Maldwyn yn chwarae mewn pyllau mwd, ac mae rhywfaint o fwd yn tasgu ar arw...

Gwenyn Dychmygol

Ty Mel: Cyfres 2014, Gwenyn Dychmygol

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser. Morgan lear...

Gwneud y Stomp

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwneud y Stomp

Mae'n ben-blwydd priodas Mari a Gwyn Grug, ond o diar, mae Gwyn wedi anghofio cael anrh...

Morgan y Casglwr

Ty Mêl: Cyfres 2014, Morgan y Casglwr

Mae Morgan yn dysgu sut mae creu casgliad o bethau arbennig. Morgan finds out how to bu...

Morgan y Gofalwr

Ty Mel: Cyfres 2014, Morgan y Gofalwr

Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo? To...

Gwenynen Gwrtais

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenynen Gwrtais

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais. Morgan learns an impor...

Dawns y Glaw

Ty Mêl: Cyfres 2014, Dawns y Glaw

Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen dwr i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod c...

Ffrindiau Gorau

Ty Mel: Cyfres 2014, Ffrindiau Gorau

Mae pawb am fod yn ffrindiau gyda Sbonc, ac mae hynny arwain at ddadlau. Everybody want...

Gwyliau'r Gwenyn

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwyliau'r Gwenyn

Mae'r teulu bach yn mynd ar eu gwyliau, ond does dim digon o le i bawb yn y car. The fa...

Anghenfil Sionyn

Ty Mêl: Cyfres 2014, Anghenfil Sionyn

Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn ôl. Sio...

Gwenyn Iach

Ty Mêl: Gwenyn Iach

Mae pawb yn gwybod bod angen bwyta'n iach, ond tydy pawb yn Ty Mêl ddim yn hoffi banana...

Gwyl y Goleuadau

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwyl y Goleuadau

Mae yna edrych ymlaen at Wyl y Goleuadau ac i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ym...

Syr Swnllyd a'r Storm

Ty Mêl: Cyfres 2014, Syr Swnllyd a'r Storm

Mae Morgan a'i ffrindiau yn sylweddoli bod pawb ofn rhywbeth. Morgan and his friend lea...

Morgan yn Twtio

Ty Mêl: Morgan yn Twtio

Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo...

Sbecian Sbecian

Ty Mêl: Cyfres 2014, Sbecian Sbecian

Mae Morgan a'i ffrindiau yn cael tipyn o hwyl yn chwarae gyda thelesgop. Morgan and his...

Pêl Newydd Morgan

Ty Mêl: Cyfres 2014, Pêl Newydd Morgan

Mae Morgan a'i ffrindiau yn dysgu gwerthfawrogi'r hyn sydd ganddyn nhw, yn lle disgwyl ...

Gwenynen Unig

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenynen Unig

Mae'r criw yn profi pa mor bwysig ydy ffrindiau ac mae Maldwyn druan yn camddeall y sef...

Morgan yn Ffarwelio

Ty Mêl: Cyfres 2014, Morgan yn Ffarwelio

Mae Gwyn a Mari Grug yn mynd i symud i ffwrdd ac mae Morgan yn trefnu Parti Ffarwel. Gw...

Diwrnod Prysur Mabli

Ty Mêl: Cyfres 2014, Diwrnod Prysur Mabli

Mae'r criw yn cynnig edrych ar ôl Mabli ac maen nhw'n dysgu ei bod hi'n bwysig i beidio...

Naini'n Dysgu Gyrru

Ty Mêl: Cyfres 2014, Naini'n Dysgu Gyrru

Mae'n ddiwrnod gwers gyrru cyntaf Naini ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn. It's ...

Gwenyn Gwanwyn

Ty Mêl: Cyfres 2014, Gwenyn Gwanwyn

Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn. Morgan and his friends are waiting...