Cyfres 2013


Cyfres 2013

Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd â chymeriadau ac aelodau cymdeithasau yng nghefn gwlad Cymru. Dai Jones, Llanilar meets people and members of societies in rural Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2013. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

John Foulkes

Cefn Gwlad: Cyfres 2013, John Foulkes

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a John ac Eirwen Foulkes a'r teulu, ar Fferm Marchynys,...

Pennant, Gwytherin

Cefn Gwlad: Cyfres 2013, Pennant, Gwytherin

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag ardal hyfryd Pennant, Gwytherin, ger Abergele. Dai J...

Ieuan Williams

Cefn Gwlad: Cyfres 2013, Ieuan Williams

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Ieuan a Gwenda Williams, Fferm Ty Canol, Garndolbenm...

Cor Rhuthun

Cefn Gwlad: Cyfres 2013, Cor Rhuthun

Rhifyn arbennig lle mae Dai Jones yn ymweld ag ardal Rhuthun ac yn mwynhau seiniau soni...