Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfle i bobl leol gynhyrchu ffilm i ddangos eu cymuned fel y mae hi heddiw. Local people produce films about their area with the help of Ifor ap Glyn.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Rhydaman

Popeth ar Ffilm: Cyfres 1, Rhydaman

Bydd Ifor ap Glyn yn Rhydaman yn dangos ffilm archif sy'n adrodd hanes y bardd David Re...

Felinfach

Popeth ar Ffilm: Cyfres 1, Felinfach

Bydd Ifor ap Glyn yn Felin-fach i ddangos ffilm archif o'r ardal, cyn arwain criw o ffe...

Brynsiencyn

Popeth ar Ffilm: Cyfres 1, Brynsiencyn

Tro trigolion Brynsiencyn, Ynys Môn yw hi i greu ffilm am eu hardal leol. The residents...