Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres chwe rhan sy'n codi'r llen ar fyd preifat a chyfrinachol yr angladdwyr. Six-part series looking at the private world of Funeral Directors - the people living in the land ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 1

Cyfres yn codi'r llen ar fyd cyfrinachol yr angladdwyr. Series looking at the private w...

Pennod 2

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 2

Hers go wahanol i'r arfer fydd dan sylw ym Mhort Talbot heddiw wrth i Gareth Jenkins gy...

Pennod 3

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 3

Allech chi stumogi diwrnod ym mywyd pereneiniwr? Mi fydd cyfle i chi benderfynu wrth wy...

Pennod 4

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 4

Byddwn yn cwrdd â mam ifanc sydd â'i phryd ar ddod yn ymgymerwr. Byddwn yn gweld sut ma...

Pennod 5

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 5

Dilynwn Rhys Price wrth iddo fynd i Lundain am fis o brofiad gyda chwmni Cribbs, ymgyme...

Pennod 6

Traed Lan: Cyfres 2, Pennod 6

Mae Rhys Price yn dringo i sedd flaen hers geffyl am y tro cyntaf wedi iddo ddychwelyd ...