Cyfres 2012


Cyfres 2012

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru. One of a series of short films reflecting life and people in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Calon: Y Printar

Calon: Calon: Y Printar

Hanes Dafydd Rawson Thomas sydd wedi treilio dros hanner can mlynedd yn y byd argraffu....

Siop Griffiths

Calon: Cyfres 2012, Siop Griffiths

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru. One of a serie...

Calon: Twm Fynwent

Calon: Calon: Twm Fynwent

Portread o dorrwr beddau. A portrait of a grave digger.

Calon: Cloddwyr y cods

Calon: Calon: Cloddwyr y cods

Ffilm fer yn cynnwys chwedlau cloddio dau ffrind. Short film following the digging tale...

Ymgymerwr Angladdau

Calon: Cyfres 2012, Ymgymerwr Angladdau

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru: Straeon ysgafn...

Ian Huw

Calon: Cyfres 2012, Ian Huw

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd yng Nghymru: Ail gyfle i Ian Huw. O...