Cyfres 2012


Cyfres 2012

Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru. One of a series of short films reflecting life and people in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Eifion Owen

Calon: Cyfres 2012, Eifion Owen

Straeon y gyrrwr tacsi Eifion Owen o Eifion's Tacsis, ardal Gorslas a Crosshands. Eifio...

Tomos Owen

Calon: Cyfres 2012, Tomos Owen

Portread o'r gwr ifanc o Gorslas, Tomos Owens, sydd â'i fryd ar gystadlu mewn cystadlae...

Peter Walters

Calon: Cyfres 2012, Peter Walters

Portread o'r llyfrgellydd teithiol, Peter Walters o Bontiets a ddangoswyd gyntaf yn 201...

Wyn a Nia Bishop

Calon: Cyfres 2012, Wyn a Nia Bishop

Ffilm fer. Short film. Portread o'r tad a merch Wyn a Nia Bishop - trefnwyr angladdau y...

Villa Motors

Calon: Cyfres 2012, Villa Motors

Y triawd o dair cenhedlaeth sydd yn cadw'r garej Villa Motors yng Nghilmaengwyn. Portra...