Cyfres 2006


Cyfres 2006

Sian Pari Huws sy'n olrhain dylanwad y mor ar hanes, hunaniaeth ac etifeddiaeth y Cymry. Sian Pari Huws explores the sea's impact on the identity and heritage of Wales and the W...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2006. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Mentro i'r Mor

Hanes Cymru a'r Mor: Hanes Cymru a'r Mor

Siân Pari Huws sy'n olrhain dylanwad y môr ar hanes, hunaniaeth ac etifeddiaeth y Cymry...

Yr Oes Aur

Hanes Cymru a'r Mor: Cyfres 2006, Yr Oes Aur

Y ddiweddar Sian Pari Huws sy'n adrodd hanes y porthladdoedd a fu'n rhan allweddol o dd...

Dihirod ac Arwyr

Hanes Cymru a'r Mor: Cyfres 2006, Dihirod ac Arwyr

Hanes mor-ladron, smyglwyr a dryllwyr llongau Cymreig. Sian Pari Huws researches the hi...

Porthladdoedd Pell ag Agos

Hanes Cymru a'r Mor: Cyfres 2006, Porthladdoedd Pell ag Agos

Golwg ar y newidiadau syfrdanol yn hanes Cymru a'r mor. In this 2006 series, Sian Pari ...