Uchafbwyntiau - Emynau Dechrau Canu Dechrau Canmol


Uchafbwyntiau - Emynau

Similar Content

Browse content similar to Uchafbwyntiau - Emynau. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-*

0:00:000:00:00

-*

-

-*

0:00:000:00:00

-In this programme, we look back

-at some highlights from this series.

0:00:000:00:05

-Welcome

-to Dechrau Canu Dechrau Canmol.

0:00:050:00:08

-# Soli Deo gloria

0:00:110:00:15

-# Soli Deo gloria

0:00:150:00:19

-# Soli Deo gloria #

0:00:230:00:28

-We visit areas

-from Holyhead to Ammanford...

0:00:410:00:45

-..to hear some of the nation's

-favourite hymns.

0:00:460:00:49

-But we start in Trawsfynydd

-with Eifion Wyn's words...

0:00:510:00:55

-.."Efengyl tangnefedd,

-O rhed dros y byd."

0:00:550:00:58

-When we visited

-All Saints Church in Ammanford...

0:03:000:03:03

-..it was very apt

-that we sang a hymn by Amanwy.

0:03:030:03:06

-"Melys ydyw cywair

-ein telynau glan

0:03:060:03:09

-"Am fod oriau bywyd

-oll yn llawn o gan."

0:03:090:03:12

-Next, we head to the north-east,

-to Carmel Chapel in Holywell.

0:06:250:06:29

-There, a hymn

-by JJ Williams was sung.

0:06:300:06:32

-Molwn Enw'r Arglwydd, Brenin Mawr

-Y Nef, on the hymn tune Newark.

0:06:320:06:37

-Capel y Morfa

-hosted our singing in Aberystwyth.

0:09:410:09:45

-To mark St David's Day,

-we sang T Elfyn Jones' words...

0:09:450:09:49

-.."O Arglwydd, gwna ni'n ffyddlon

-i'n hetifeddiaeth ddrud."

0:09:490:09:53

-The hymn tune is Efailwen

-by John S Davies.

0:09:540:09:57

-In a special programme

-from Llanfair-ar-y-bryn church...

0:12:550:12:59

-..we marked the tercentenary of

-William Williams Pantycelyn's birth.

0:12:590:13:04

-One of the hymns sung...

0:13:040:13:05

-..was O Llefara Addfwyn Iesu,

-Mae Dy Eiriau Fel Y Gwin.

0:13:050:13:09

-The hymn tune is Hyfrydol.

0:13:090:13:10

-William Pari Huws

-is the author of the words...

0:17:210:17:24

-.."Arglwydd Iesu, llanw d'Eglwys

-a'th Lan Ysbryd di dy hun."

0:17:240:17:28

-This was one of the hymns

-sung at Seion Chapel, Llanrwst.

0:17:280:17:32

-The hymn tune is Lyons.

0:17:320:17:33

-We started the series...

0:19:170:19:19

-..at the proclamation service for

-the Anglesey National Eisteddfod.

0:19:190:19:24

-We end with a hymn by Titus Lewis

-sung on that occasion.

0:19:240:19:28

-Mawr Oedd Crist Yn Nhragwyddoldeb,

-Mawr Yn Gwisgo Natur Dyn.

0:19:280:19:32

-The hymn tune is Bryn Myrddin.

0:19:330:19:35

-It has been a pleasure

-to tour Wales to record this series.

0:19:350:19:40

-I hope that you have enjoyed

-the feast of singing.

0:19:400:19:45

-From us all, goodbye.

0:19:450:19:47

-S4C Subtitles by Testun Cyf.

0:23:350:23:38

-.

0:23:380:23:39

Download Subtitles

SRT

ASS