Cyfres 2017


Cyfres 2017

Rhys Meirion sy'n cydweithio ag artistiaid cerddorol i recordio deuawdau poblogaidd. Rhys Meirion sings new arrangements of popular duets with famous Welsh singers. (2017)


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Elin Fflur

Deuawdau Rhys Meirion: Cyfres 2017, Elin Fflur

Bydd Elin Fflur yn canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion ac yn mynd ag e draw i Ynys ...

Frank Hennessy

Deuawdau Rhys Meirion: Cyfres 2017, Frank Hennessy

Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac ...

Alys Williams

Deuawdau Rhys Meirion: Cyfres 2017, Alys Williams

Bydd y gantores-gyfansoddwraig gyda'r llais mawr, Alys Williams, yn ymuno â Rhys Meirio...

Lleuwen Steffan

Deuawdau Rhys Meirion: Cyfres 2017, Lleuwen Steffan

Lleuwen Steffan fydd yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin - yng Nghymru ac yn Lly...