Selebs 2018


Selebs 2018

Cyfres dair rhan lle mae timau o selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol. Celebrities compete in farming challenges down on the farm in a three-part series.


Similar Content

Browse content similar to Selebs 2018. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Fferm Ffactor: Fferm Ffactor: Selebs, Pennod 1

Mae Fferm Ffactor yn ôl, ac am y tro cynta' erioed mae 'na dimau o selebs yn cystadlu m...

Pennod 2

Fferm Ffactor: Selebs 2018, Pennod 2

Bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn cystadlu ar y cwrs tractor. Llyr Evans takes on Stify...

Pennod 3

Fferm Ffactor: Selebs 2018, Pennod 3

Tîm Gareth Wyn Jones yn erbyn tîm Ioan Doyle yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Team Gare...