Brwydr y Ffermwyr 2016


Brwydr y Ffermwyr 2016

Mae timau o bob rhan o Gymru yn cystadlu ym 'Mrwydr y Ffermwyr' 2016. Teams of farmers from all over Wales compete in the 2016 series.


Similar Content

Browse content similar to Brwydr y Ffermwyr 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 1

Tim Gauchosgelliwen sy'n brwydro yn erbyn Tim Glynllifon mewn tasgau sydd wedi'u cynllu...

Pennod 2

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 2

Bydd y ffermwyr yn gorfod gyrru quad, prisio tractor, gyrru tractor gyda threlar am yn ...

Pennod 3

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 3

Heddiw bydd Glynllifon yn brwydro yn erbyn Bois Y Seilej. Today, Glynllifon battle it o...

Pennod 4

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 4

Bydd Gelli Aur yn brwydro yn erbyn Moch Mon. Gelli Aur battle it out against Moch Mon. ...

Pennod 5

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 5

Y tro hwn bydd Bois Y Seilej yn brwydro yn erbyn Gauchos Gelliwen am le yn y rownd gynd...

Pennod 6

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 6

Bydd Ifan Jones Evans yn croesawu timau Harper Cymru a Moch Mon yn ol i'r fferm i gysta...

Pennod 7

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 7

Yn y rownd gynderfynol yma bydd Ifan Jones Evans yn croesawu pedwar tim yn ol i'r fferm...

Pennod 8

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 8

Bydd Ifan Jones Evans yn croesawu Moch Mon a Gelli Aur yn ol i'r fferm ar gyfer y rownd...