a b c


a b c

Similar Content

Browse content similar to a b c. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

'A'

a b c: 'A'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn geisio datrys...

'B'

a b c: 'B'

Mae Bolgi wedi bwyta gormod o fwyd ym mhennod heddiw o abc ac mae ganddo fola tost. Bol...

'C'

a b c: 'C'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth a'r criw geisio dod o hyd i'r gist llawn cyfoeth ym mh...

'CH'

a b c: 'CH'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth a'r criw ddysgu am y llythyren CH ym mhennod heddiw o ...

'D'

a b c: 'D'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth dderbyn gwahoddiad i fynd i ddawnsio mewn disgo ym mhe...

'E'

a b c: 'E'

Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew Jangyl, Plwmp a Deryn wedi derbyn anrhegion 'od' iawn ym m...

'F'

a b c: 'F'

Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn geisio dod o hyd i'r tusw o flodau ...

'FF'

a b c: 'FF'

Mae rhywun wedi bwyta'r gacen ffrwythau i gyd ym mhennod heddiw o abc, ond pwy? Someone...

'G'

a b c: 'G'

Mae Gareth, Cyw Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn yn mynd i'r gofod ym mhennod heddiw ...

'L'

a b c: 'L'

Mae Plwmp eisiau tyfu locsyn llawn lilis a lafant ym mhennod heddiw o abc. Plwmp wants ...

'LL'

a b c: 'LL'

Mae Llew eisiau cystadlu yn yr Eisteddfod ym mhennod heddiw o abc a mae wedi colli'i la...

'M'

a b c: 'M'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Plwmp a Deryn esgus eu bod nhw'n by...

'O'

a b c: 'O'

Ymunwch â Gareth o gweddill y criw yn abc heddiw wrth iddynt geisio darganfod pam mae J...

'P'

a b c: 'P'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Jangl, Plwmp a Deryn drefnu parti i Llew ...

'R'

a b c: 'R'

Dewch i rasus y robots gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn. Gareth, Cyw...

'RH'

a b c: 'RH'

Mae rhywbeth yn rhuo yn abc heddiw ac mae nerfau pawb yn rhacs! Someone is being very n...

'S'

a b c: 'S'

Dewch i'r syrcas gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ym mhennod heddiw ...

'T'

a b c: 'T'

Ymunwch â Gareth a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar drip i weld Tadcu Tomi ym mhenno...

'TH'

a b c: 'TH'

Mae rhywbeth yn bod ar y peiriant llythrennau ym mhennod heddiw o abc. What's happened ...

'U'

a b c: 'U'

Mae Bolgi mewn trafferth ym mhennod heddiw o abc. Bolgi is in trouble in today's episo...

'W'

a b c: 'W'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ddysgu am y ll...

'Y'

a b c: 'Y'

Mae llythyr pwysig ar goll yn mhennod heddiw o abc. Ymunwch â Gareth, Cyw, Bolgi, Llew,...

'N' (Nadolig)

a b c: 'N' (Nadolig)

Ymunwch a Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ar Noswyl y Nadolig! It's Chri...