A'Dannsa (Dancing) Oran Bho Na Daoine Beaga


A'Dannsa (Dancing)

Similar Content

Browse content similar to A'Dannsa (Dancing). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:11:500:11:57

-Seo oran mu dhannsa.

-A' stampadh do chasan...

0:12:070:12:10

Agus a' bualadh do bhasan!

0:12:100:12:12

MUSIC BEGINS

0:12:120:12:14

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:140:12:16

# Cuir do lamhan suas gu h-ard

0:12:160:12:18

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:180:12:20

# Cuir do lamhan suas gu h-ard

0:12:200:12:22

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:220:12:24

# Cuir do lamhan suas gu h-ard

0:12:240:12:26

# Is an uairsin ni sinn leum suas dhan adhar

0:12:260:12:30

# Buail a-nis do bhasan

0:12:300:12:32

# Stamp a-nis do chasan

0:12:320:12:34

# Is tionndaidh a-nis mun cuairt

0:12:340:12:37

# Buail a-nis do bhasan

0:12:370:12:40

# Stamp a-nis do chasan

0:12:400:12:42

# Is ni sinn an danns' a-rithist

0:12:420:12:45

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:450:12:48

# Stamp do chasan air an lar

0:12:480:12:49

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:490:12:52

# Stamp do chasan air an lar

0:12:520:12:53

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:12:530:12:56

# Stamp do chasan air an lar

0:12:560:12:58

# Is an uairsin ni sinn leum suas dhan adhar

0:12:580:13:02

# Buail a-nis do bhasan

0:13:020:13:04

# Stamp a-nis do chasan

0:13:040:13:06

# Is tionndaidh a-nis mun cuairt

0:13:060:13:10

# Buail a-nis do bhasan

0:13:100:13:12

# Stamp a-nis do chasan

0:13:120:13:14

# Is ni sinn an danns' a-rithist. #

0:13:140:13:18

Haidh!

0:13:190:13:20

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:13:200:13:22

# Crath do lamhan null 's a-nall

0:13:220:13:24

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:13:240:13:26

# Crath do lamhan null 's a-nall

0:13:260:13:28

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:13:280:13:30

# Crath do lamhan null 's a-nall

0:13:300:13:32

# Is an uairsin ni sinn leum suas dhan adhar

0:13:320:13:36

# Buail a-nis do bhasan

0:13:360:13:38

# Stamp a-nis do chasan

0:13:380:13:40

# Is tionndaidh a-nis mun cuairt

0:13:400:13:43

# Buail a-nis do bhasan

0:13:430:13:46

# Stamp a-nis do chasan

0:13:460:13:48

# Is ni sinn an danns' a-rithist. #

0:13:480:13:52

Haidh!

0:13:530:13:54

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:13:540:13:56

# Ni sinn danns' air feadh an ait'

0:13:560:13:58

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:13:580:14:00

# Ni sinn danns' air feadh an ait'

0:14:000:14:02

# Thugainn a dhanns', dhanns', dhannsa

0:14:020:14:04

# Ni sinn danns' air feadh an ait'

0:14:040:14:06

# Is an uairsin ni sinn leum suas dhan adhar

0:14:060:14:10

# Buail a-nis do bhasan

0:14:100:14:12

# Stamp a-nis do chasan

0:14:120:14:14

# Is tionndaidh a-nis mun cuairt

0:14:140:14:18

# Buail a-nis do bhasan

0:14:180:14:20

# Stamp a-nis do chasan

0:14:200:14:22

# Is ni sinn an danns' a-rithist. #

0:14:220:14:26

Haidh!

0:14:260:14:27

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:14:270:14:30

E-mail [email protected]

0:14:300:14:32

Download Subtitles

SRT

ASS