Gemau byw 2016


Gemau byw 2016

Gemau pel-droed byw o Uwch Gynghrair Dafabet Cymru. Live football from the Dafabet Welsh Premier League.


Similar Content

Browse content similar to Gemau byw 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Caerfyrddin v gap Cei Connah

Sgorio: Gemau byw 2016, Caerfyrddin v gap Cei Connah

Gem fyw gyntaf y tymor newydd o Barc Waun Dew wrth i Gaerfyrddin herio gap Cei Connah (...

MBi Llandudno v Y Seintiau

Sgorio: Gemau byw 2016, MBi Llandudno v Y Seintiau

Gem fyw o Barc Maesdu wrth i Landudno wynebu'r Pencampwyr Y Seintiau Newydd. Dafabet WP...

Bangor v Y Bala

Sgorio: Gemau byw 2016, Bangor v Y Bala

Gem fyw o Stadiwm Prifysgol Bangor wrth i'r Bala herio dinasyddion Bangor. Live coverag...

gap Cei Connah v Y Bala

Sgorio: Gemau byw 2016, gap Cei Connah v Y Bala

Ymunwch a'r tim am ornest fawr yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy. Join Dylan Ebenezer, Nicky J...

Y Rhyl v Airbus

Sgorio: Gemau byw 2016, Y Rhyl v Airbus

Holl ganlyniadau'r prynhawn yn ogystal a'r gem fyw wrth i'r Rhyl herio Airbus UK. Live ...

Met Caerdydd v Aberystwyth

Sgorio: Gemau byw 2016, Met Caerdydd v Aberystwyth

Y gem gynghrair fyw gyntaf o gartref myfyrwyr Met Caerdydd wrth iddynt groesawu Aberyst...

Airbus UK v MBi Llandudno

Sgorio: Gemau byw 2016, Airbus UK v MBi Llandudno

Airbus UK yn erbyn Llandudno gyda'r gic gyntaf am 5.15. Live coverage of a crucial matc...

Cwpan IRN-BRU

Sgorio: Gemau byw 2016, Cwpan IRN-BRU

Gornest hanesyddol ar Faes Tegid wrth i'r Bala herio Alloa Athletic o'r Alban yn Rownd ...

Aberystwyth v Airbus UK

Sgorio: Gemau byw 2016, Aberystwyth v Airbus UK

Y gem fyw gyntaf ar faes 3G newydd Coedlan y Parc wrth i Aberystwyth herio Airbus UK. A...

Llandudno v Caerfyrddin

Sgorio: Gemau byw 2016, Llandudno v Caerfyrddin

Gem fyw o Drydedd Rownd Cwpan Cymru JD wrth i Don Pentre groesawu Bangor i Barc Ynys. T...

Cei Connah v Seintiau Newydd

Sgorio: Gemau byw 2016, Cei Connah v Seintiau Newydd

Gornest rhwng gap Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Live ...

 Derwyddon Cefn v Caerfyrddin

Sgorio: Gemau byw 2016, Derwyddon Cefn v Caerfyrddin

Holl gyfro penwythnos olaf hanner cyntaf tymor Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. All the ex...

Y Barri v Y Seintiau Newydd

Sgorio: Gemau byw 2016, Y Barri v Y Seintiau Newydd

Rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG rhwng y Barri a'r Seintiau Newydd. Nathaniel MG Cup F...

Caernarfon v Y Rhyl

Sgorio: Gemau byw 2016, Caernarfon v Y Rhyl

Gem fwyaf pedwaredd Rownd Cwpan Cymru JD ar Yr Oval wrth i Gaernarfon herio'r Rhyl (cic...

Y Bala v Bangor

Sgorio: Gemau byw 2016, Y Bala v Bangor

Gem fawr o Uwch Gynghrair Cymru Dafabet wrth i'r Bala wynebu Bangor ar Faes Tegid. Bala...

St Mirren v  Y Seintiau Newydd

Sgorio: Gemau byw 2016, St Mirren v Y Seintiau Newydd

Rownd gynderfynol Cwpan Irn-Bru wrth i St Mirren herio'r Seintiau Newydd. Irn-Bru Cup s...

Prestatyn v gap Cei Connah

Sgorio: Gemau byw 2016, Sgorio: Prestatyn v gap Cei Connah

Gem fyw o rownd wyth olaf Cwpan Cymru JD - Prestatyn v gap Cei Connah. The final eight ...

Y Seintiau Newydd v Bangor

Sgorio: Gemau byw 2016, Y Seintiau Newydd v Bangor

Gem fyw o Neuadd y Parc all gadarnhau pencampwriaeth arall i'r Seintiau Newydd wrth idd...

Caernarfon v Y Bala

Sgorio: Gemau byw 2016, Caernarfon v Y Bala

Gem hanesyddol o rownd gynderfynol Cwpan Cymru JD. Historic JD Welsh Cup semi-final at ...

Llandudno v Aberystwyth

Sgorio: Gemau byw 2016, Llandudno v Aberystwyth

Gem all fod yn dyngedfennol o ran y seithfed safle yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Cru...

Y Bala v Y Seintiau Newydd

Sgorio: Gemau byw 2016, Y Bala v Y Seintiau Newydd

Rownd derfynol Cwpan Cymru JD rhwng Y Seintiau Newydd a'r Bala yn fyw o Fangor - cic gy...

Caerfyrddin v Met Caerdydd

Sgorio: Gemau byw 2016, Caerfyrddin v Met Caerdydd

Rownd gynderfynol gemau ail gyfle Ewrop: Caerfyrddin v Met Caerdydd o Stadiwm Cymru Tyr...