Cyfres 2


Cyfres 2

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Babi Bynyip

Un Tro: Cyfres 2, Y Babi Bynyip

Mae'r stori hon wedi ei selio ar chwedl draddodiadol Y Babi Bynip o Awstralia. Story ba...

Y Tri Mochyn Bach

Un Tro: Cyfres 2, Y Tri Mochyn Bach

Mae'r rhaglen hon yn dilyn hynt a helynt y Tri Mochyn bach, yn y stori gyfarwydd a phob...

Yr Hwyaden Aur

Un Tro: Cyfres 2, Yr Hwyaden Aur

Mae'r stori hon yn dod o Wlad Pwyl, ac mae antur gyffrous ar y gweill i Lutec y crud tl...

Palas y Morloi

Un Tro: Cyfres 2, Palas y Morloi

Mae stori Palas y Morloi wedi ei seilio ar chwedl darddiadol o arfordir Gogledd yr Alba...

Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Un Tro: Cyfres 2, Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Mae'r stori hon wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o ynys Jafa. This story is an Ind...

Y Goeden Ffrwythau

Un Tro: Cyfres 2, Y Goeden Ffrwythau

Yn y chwedl hwn o Dde America, mae'n amser i ddathlu a chael parti wrth i ffrwythau o b...

Elen Benfelen a'r Tri Arth

Un Tro: Cyfres 2, Elen Benfelen a'r Tri Arth

Dyma stori gyfarwydd a phoblogaidd Elen Benfelen a'r Tri Arth, sydd dros 200 mlwydd oed...

Y Carped Hud

Un Tro: Cyfres 2, Y Carped Hud

Mae'r stori hynafol a chyfarwydd hon â'i gwreiddiau ym Mhersia. Mae'r carped hud yn bar...

Y Brwsh Paent Hud

Un Tro: Cyfres 2, Y Brwsh Paent Hud

Dilynwn anturiaethau artist tlawd o'r enw, Liang, wrth iddo ddefnyddio ei frwsh paent h...

Y Storiwr a'r Dewin

Un Tro: Cyfres 2, Y Storiwr a'r Dewin

Mae'r chwedl hon wedi ei seilio yn Iwerddon. Dilynwn hynt a helynt storïwr sydd heb sto...

Y Gystadleuaeth Ddawns

Un Tro: Cyfres 2, Y Gystadleuaeth Ddawns

Mae cyffro hyd y lle wrth i'r dywysoges a'r frenhines ddewis yr enillydd mewn cystadleu...

Y Cawl o Garreg

Un Tro: Cyfres 2, Y Cawl o Garreg

Mae Gerard druan yn llwgu eisiau bwyd. Ond sut yn y byd bydd e'n llwyddo i wneud cawl o...

Rapynsel

Un Tro: Cyfres 2, Rapynsel

Yn yr addasiad hwn mae Rapynsel yn breuddwydio am gael dianc o'r twr a'r hen frenhines ...

Pam Fo'r Mor yn Hallt

Un Tro: Cyfres 2, Pam Fo'r Mor yn Hallt

Mae'r chwedl hon wedi ei seilio ar stori draddodiadol o Ddenmarc. This tale about two s...

Cantre'r Gwaelod

Un Tro: Cyfres 2, Cantre'r Gwaelod

Chwedl enwog o Geredigion am glychau Cantre'r Gwaelod. In this famous tale from Ceredig...