Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Yr Hen Ffordd Gymreig o Fyw

Y Plas: Cyfres 1, Yr Hen Ffordd Gymreig o Fyw

Dogfen sy'n adrodd hanes plastai Cymru gan edrych ar ddylanwad y teuluoedd bonedd Cymre...

Pennod 2

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 2

Cyfres hanes byw lle bydd pobl heddiw yn camu i fyd plasty 1910. Heddiw, mae staff y pl...

Pennod 3

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 3

Mae'r gweision fferm yn cyrraedd a chaiff eu cyflwyno i'w rol a'u dyletswyddau gan reol...

Pennod 4

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 4

Ar ddiwrnod llawn cyntaf y teulu bonheddig a'r gweision, cawn weld sut mae pobl heddiw ...

Pennod 5

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 5

Mae tan y popty wedi diffodd a dyw'r gweision ddim yn hapus o golli eu brecwast poeth i...

Pennod 6

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 6

Mae'r ficer yn dod i de ac yn gofyn cymwynas gan Mrs Quick, ac mae'n amser parti i'r gw...