Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres ddrama yn dilyn hanes y teulu Lleifior wedi'i seilio ar y nofelau gan Islwyn Ffowc Elis. Drama series following the Lleifior family, based on the novels by Islwyn Ffowc E...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 3

Lleifior: Cyfres 1, Pennod 3

Mae Harri yn dewis Marged Vaughan a Lleifior yn hytrach nag Arianrhod Baker a daw ymwel...

Pennod 5

Lleifior: Cyfres 1, Pennod 5

Mae Harri Vaughan yn gwrthod gwerthu Lleifior i Mercia Leisure er mawr siom i Greta. Ha...

Pennod 6

Lleifior: Cyfres 1, Pennod 6

Mae Greta'n diflanu o'i chartref, ac yn cefnu ar ei phroblemau emosiynol gan fynd i Ler...

Pennod 8

Lleifior: Cyfres 1, Pennod 8

Mae Tracy yn penderfynnu yn erbyn cael erthyliad. Tybed a fydd priodas yn Lleifior a be...