Cyfres 2015


Cyfres 2015

Cwrdd â Chymry a chymeriadau cefn gwlad yng nghwmni Dai Jones. Meeting countryside characters with Dai Jones.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2015. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gwyneth Thomas a Llyr Hughes

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Gwyneth Thomas a Llyr Hughes

Dai Jones, Llanilar yn ymweld â dau fusnes ym Mhen Llyn, sy'n darparu gwasanaeth pwysig...

Cefn Gwlad: Marchnad Trallwng

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Marchnad Trallwng

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Marchnad Da Byw y Trallwng ar ddiwedd mis Mawrth. Dai...

Emyr Davies

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Emyr Davies

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Emyr Davies, yn ei gartref yn ardal Llangadfan, yn S...

Cefn Gwlad: Andrew Roberts

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Andrew Roberts

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Andrew Roberts a'i wraig Dwynwen yn ardal Thirsk yng...

Cefn Gwlad: Dorian Lloyd

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Dorian Lloyd

Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Dorian Lloyd a'i wraig Michelle, yn Llanfechain, Sir Dr...

Cefn Gwlad: Teulu Penrhyn

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Teulu Penrhyn

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Wyn Williams a'r teulu, ar Fferm Penrhyn, Llanfwrog, ...

Cefn Gwlad: Gwinllan Llaethliw

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Gwinllan Llaethliw

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Richard a Siw Evans a'u mab Jac, yn Llaethliw, Neuadd...

Cefn Gwlad: Hogie'r Berfeddwlad

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Hogie'r Berfeddwlad

Dai Jones sy'n ymweld â chriw hwyliog côr Hogie'r Berfeddwlad o ardal Dyffryn Conwy a'r...

Cefn Gwlad: Teulu Berain

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Cefn Gwlad: Teulu Berain

Dai Jones, Llanilar yn ymweld â John ac Eirian Jones ar fferm hanesyddol Berain, Llanne...

Dafydd Davies

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Dafydd Davies

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â'r crefftwr Dafydd Davies, yn ardal Llanddewi Brefi. D...

Teulu Geirn

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Teulu Geirn

Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Richard ac Olwen Owen a'r teulu, ar fferm Geirn, L...

Wmffre Davies

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Wmffre Davies

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Wmffre Davies, yn ardal Henffordd. Dai Jones, Llanil...

Bois y Frenni

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Bois y Frenni

Mewn rhifyn arbennig, Dai Jones sy'n ymweld â Bois y Frenni, o ardal Crymych ar achlysu...

Teulu Owen, Red House

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Teulu Owen, Red House

Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Huw a Sioned Owen, a'u mab Dafydd Robat ar Fferm R...

Eirian Morgan

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Eirian Morgan

Dai Jones yn ymweld ag Eirian Morgan yn ardal Trecastell. Dai Jones visits Eirian Morga...

Hugh ag Ann Tudor

Cefn Gwlad: Cyfres 2015, Hugh ag Ann Tudor

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Hugh ac Ann Tudor, ar Fferm Tynberllan, Llanilar, ger...