Lle Aeth Pawb?: 1989


Lle Aeth Pawb?: 1989

Cyfres newydd sy'n olrhain hanes pump o blant a bortreadwyd mewn ffilm ym 1989. Series following five children portrayed on film back in 1989. Where are they now?


Similar Content

Browse content similar to Lle Aeth Pawb?: 1989. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Robin Davies

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Robin Davies

Cyfres newydd sy'n olrhain hanes pump o blant a bortreadwyd mewn ffilm ym 1989. A new s...

Donna Morgan

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Donna Morgan

Cawn gip arall ar Aberystwyth ar ddiwedd yr 80au cyn dychwelyd yno heddiw i weld ydy Do...

Ben Evans

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Ben Evans

Beth yw hanes Ben Evans o Bontygwaith, Y Rhondda heddiw? A beth ddigwyddodd i'w frawd C...

Luned Clement

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Luned Clement

Cawn edrych yn ôl ar fywyd Luned Clement o Gaerdydd a darganfod beth yw ei hanes heddiw...

Iwan Arthur Jones

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Iwan Arthur Jones

Cawn gwrdd ag Iwan Arthur Jones o Lanuwchllyn a gweld beth sydd wedi digwydd yn ei fywy...