Cyfres 2017


Cyfres 2017

Rhaglenni o 1989 yn siarad â phlant 10-11 oed am eu bywydau a'u gobeithion i'r dyfodol. Programmes from 1989 talking to children aged 10-11 about their lives and their future am...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Robin Davies

Hyn o Fyd: Cyfres 2017, Robin Davies

Cyfle i weld y cyfweliadau gwreiddiol gyda Robin Davies, mab fferm o Wyddelwern, Sir Dd...

Donna Morgan

Hyn o Fyd: Cyfres 2017, Donna Morgan

Yn dilyn Lle Aeth Pawb?, cawn gyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfwel...

Ben Evans

Hyn o Fyd: Cyfres 2017, Ben Evans

Yn dilyn Lle Aeth Pawb? yn gynharach heno, cyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn c...

Luned Clements

Hyn o Fyd: Cyfres 2017, Luned Clements

Yn dilyn Lle Aeth Pawb?, cawn gyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfwel...

Iwan Arthur Jones

Hyn o Fyd: Cyfres 2017, Iwan Arthur Jones

Yn dilyn Lle Aeth Pawb? yn gynharach heno, cyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn c...