Cyfres 2


Cyfres 2

Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb? Tracing the story behind a photo, re-uniting the group to recreate ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ai Hwn yw'r Nadolig...

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Ai Hwn yw'r Nadolig...

Rhaglen arbennig yn olrhain hanes llun y criw o blant ar glawr record Nadolig Ryan Davi...

Woolworth's, Caernarfon

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Woolworth's, Caernarfon

Hanes merched ifainc sy'n gwisgo'r Wisg Gymreig mewn llun a dynnwyd yn Woolworth's Caer...

Jabas

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Jabas

Dod a chriw Jabas nol at ei gilydd i ail-dynnu llun a dynnwyd ar draeth ym Mhen Llyn no...

UFO Ynys Mon

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, UFO Ynys Mon

Atogofion criw o ferched o Ysgol Rhosybol, Ynys Môn am brynhawn rhyfedd ym 1977 pan wel...

Hogia Llangrannog

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Hogia Llangrannog

Ail greu llun o grwp o hogiau 12 oed yn edrych lawr ar draeth Llangrannog. Twenty years...

Carnifal Bethesda

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Carnifal Bethesda

Ymgais i ail-greu'r llun a dynnwyd y flwyddyn y coronwyd Lynne yn Frenhines Carnifal Be...

Grwp Pop Penweddig

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Grwp Pop Penweddig

Hanes merched Ysgol Penweddig a Bernard y cynorthwyydd Ffrangeg a ganodd mewn Eisteddfo...

Tim Tynnu Rhaff Hermon

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Tim Tynnu Rhaff Hermon

Ail greu llun o'r Wythdegau yng nghwmni Tîm Tynnu Rhaff Hermon. Hermon Tug-of-War team ...

Tarsans Trawsfynydd

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Tarsans Trawsfynydd

Ai greu cri Tarzan yn atseinio ar hyd bro Trawsfynydd yn union fel carnifal y pentref 1...

Lle Aeth Pawb? - Ffalabalam

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Lle Aeth Pawb? - Ffalabalam

Kevin Davies a Ceri Tudno sy'n ail greu llun a dynnwyd ar gyfer Fffalabalam ugain mlyne...

Coleg y Drindod

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Coleg y Drindod

Ail fyw dyddiau'r coleg yng nghwmni criw o gyn fyfyrwyr Coleg y Drindod, Caerfyrddin. R...

Dawns Flodau Eisteddfod Mon

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 2, Dawns Flodau Eisteddfod Mon

Mae un o griw Dawns y Blodau (Môn 1968) yn trio dod o hyd i'r gweddill. Eirian Watcyn J...