Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres sy'n dilyn hanes pobl sy'n ymddangos mewn llun o'r gorffennol. A series which traces the story behind a photograph.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Tim Peldroed Ysgol Pontygwaith

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 1, Tim Peldroed Ysgol Pontygwaith

Ail greu llun a dynnwyd ym 1975 o dîm pêl-droed Ysgol Gynradd Gymraeg Pontygwaith. Recr...

Lle Aeth Pawb?: Stripars

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 1, Lle Aeth Pawb?: Stripars

Ail greu noson yng nghwmni stripars yng Nghaernarfon - a'r llun wrth gwrs! Recreating ...

Tim Pwl Wellmans

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 1, Tim Pwl Wellmans

Ail greu llun o dîm Pool Clwb Wellman's, Llangefni a dynnwyd yn wreiddiol ym 1982. Recr...

Clap a Chan

Lle Aeth Pawb?: Cyfres 1, Clap a Chan

Mae llun clawr y llyfr emynau 'Clap a Chân i Dduw' yn adnabyddus drwy Gymru gyfan. Ond ...