Cyfres 1


Cyfres 1

Roy Noble sy'n crwydro Cymoedd De Cymru gan ddysgu mwy am yr hanes a'r bobl. Roy Noble explores the Welsh Valleys finding out more about the history and people.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 1

Roy Noble sy'n mentro i gyfeiriad Cwm Rhondda yn y gyfres sy'n canolbwyntio ar Gymoedd ...

Pennod 2

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 2

Bydd Roy yn ymweld â Chwm Cynon ac yn cychwyn ei daith lan y lôn ym mhentref Penderyn g...

Pennod 3

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 3

Bydd Roy yn cychwyn ei daith ym Merthyr Tudful cyn symud ymlaen i Gwm Rhymni. Roy begin...

Pennod 4

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 4

Bydd Roy yn ymweld ag un o gymoedd Blaenau Gwent - Glyn Ebwy, Aberbeeg, Abertyleri, Cwm...

Pennod 5

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 5

Heddiw, bydd Roy yn ymweld â Blaenafon a Phont-y-pwl gan sgwrsio â'r ddau gyn chwaraewr...

Pennod 6

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 1, Pennod 6

Yn y rhaglen olaf bydd Roy yn ymweld â Chaerffili a Senghennydd cyn dychwelyd i Gwm Rho...