Cyfres 2


Cyfres 2

Roy Noble sy'n ymweld a rhai o gymoedd y de orllewin gan gynnwys Cwmtawe, Cwm Tywi a Dyffryn Aman. In the 2nd series, Roy Noble visits more South Wales Valleys, this time in the...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 1

Yn y rhaglen hon, bydd Roy Noble yn ymweld a Chwm Nedd ac yn cychwyn ei daith ym Mhontn...

Pennod 2

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 2

Bydd Roy Noble yn ymweld a Chwmtawe gan ddechrau yng Nghastell Craig y Nos. The Swansea...

Pennod 3

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 3

Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei ga...

Pennod 4

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 4

Cwm Gwendraeth sy'n cael y sylw wrth i Roy gwrdd a'r arwr rygbi Barry John o Gefneithin...

Pennod 5

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 5

Cocos, rygbi ac eisgidiau - dim ond rhai o'r pynciau dan sylw wrth i Roy ymweld a Dyffr...

Pennod 6

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 6

Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi lle bydd Roy yn galw gyda'r ffermwr Aled Edwards ac yn...