Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016


Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016

Darllediadau o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016 o Neuadd y Brangwyn, Abertawe. Broadcasts from the Young Farmers Clubs' Eisteddfod at the Brangwyn Hall in Swansea.


Similar Content

Browse content similar to Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016, Pennod 1

Anni Llyn, Meinir Howells, Ifan Jones Evans a Terwyn Davies fydd yn dod a holl gyffro'r...

Pennod 2

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016, Pennod 2

Mwy o hwyl ac adloniant o Neuadd y Brangwyn, Abertawe. More fun and entertainment from ...

Uchafbwyntiau

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016, Uchafbwyntiau

Cyfle i chi ail-fyw uchafbwyntiau Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn ddiweddar...