Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan Noson Lawen


Download Subtitles

SRT

ASS


Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno o Theatr Bryn Terfel, Bangor. With Emyr Huws Jones, Fleur de Lys, Steffan Lloyd Owen, Iwan Llewelyn-Jones, Carly Owen, Hogia Llanbobman, Parti Llewyr...


Similar Content

Browse content similar to Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Subtitles

0:00:000:00:00

-Subtitles

-

-Subtitles

0:00:000:00:02

-Hello and welcome to Noson Lawen...

0:00:200:00:23

-..and to the new Pontio theatre.

0:00:240:00:26

-It's posh here!

0:00:260:00:28

-Very posh!

0:00:280:00:31

-It's Anglesey's Noson Lawen tonight.

0:00:310:00:34

-Although I don't come

-from Anglesey...

0:00:340:00:37

-..I hope you adopt me for the night.

0:00:370:00:40

-Is that OK?

0:00:410:00:44

-We start with

-an energetic young band...

0:00:440:00:48

-..a bit like me.

0:00:490:00:51

-Since forming in 2014...

0:00:520:00:54

-..they've released two CDs...

0:00:550:00:57

-..and have been accepted

-on the Horizons project.

0:00:570:01:01

-To sing Paent

-from their latest album...

0:01:020:01:06

-..please give a warm welcome

-to Fleur De Lys!

0:01:070:01:11

-# Crwydro'r stryd ar ben fy hun

0:01:330:01:36

-# Methu'n glir a ffeindio

-paent i'r llun

0:01:360:01:39

-# Bywyd sy'n ymddangos

-mor ddu a gwyn

0:01:400:01:43

-# Wyneb cyfarwydd yn ddieithryn

0:01:440:01:47

-# Hiraeth sydd yn hogi'r meddwl

0:02:020:02:05

-# Oes 'na haul tu ol i'r cwmwl?

0:02:050:02:08

-# Cael fy nal mewn syndod cawod

0:02:090:02:12

-# Matar gadael, matar gorfod

0:02:120:02:15

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:02:150:02:19

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:02:190:02:23

-# Methu gweithredu hebdda chdi

0:02:240:02:28

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:02:300:02:33

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:02:330:02:38

-# Dros fryn a rhos

-fyddai 'fo chdi cyn nos

0:02:390:02:42

-# Pan gai amsar i ffeindio ffram

0:02:450:02:48

-# A stopio gorfod ateb cwestiynau

0:02:480:02:51

-# Pa mor hawdd 'di ffeindio

-paent i'r llun

0:02:510:02:55

-# Hebdda chdi 'snam paent i'r llun

0:02:550:02:58

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:02:590:03:02

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:03:020:03:06

-# Methu gweithredu hebdda chdi

0:03:070:03:11

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:03:130:03:16

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:03:160:03:20

-# Dros fryn a rhos

-fyddai 'fo chdi cyn nos

0:03:210:03:26

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:04:130:04:15

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:04:150:04:20

-# Methu gweithredu hebdda chdi

0:04:200:04:25

-# Dwi'n dod ar ol chdi, ar ol chdi

0:04:260:04:29

-# Nai ddim rhoi fyny arna chdi

0:04:290:04:33

-# Dros fryn a rhos

-fyddai 'fo chdi cyn nos

0:04:340:04:38

-# Dwi'n dod ar ol chdi

0:04:400:04:43

-# Dwi'n dod ar ol chdi

0:04:440:04:47

-# O o

0:04:470:04:48

-# Methu gweithredu hebdda chdi #

0:04:490:04:53

-Thanks to Fleur De Lys.

0:05:170:05:20

-An Anglesey girl

-was fed up with the weather.

0:05:230:05:27

-It had been

-a wet summer in Holyhead...

0:05:280:05:30

-..so she booked a holiday in Spain.

0:05:310:05:33

-She liked having a suntan,

-so off she went to Spain.

0:05:330:05:37

-As soon as she arrived...

0:05:370:05:39

-..she put on her bikini

-and sunbathed on the roof.

0:05:390:05:42

-The next day, after breakfast,

-she went to sunbathe on the roof.

0:05:430:05:47

-She was the only one there.

-That's when she started thinking.

0:05:480:05:52

-She didn't want white bits back home

-so she stripped off.

0:05:530:05:57

-It was OK,

-as she was the only one there.

0:05:570:06:00

-She lay there, on her stomach.

0:06:010:06:03

-The manager

-came running up the stairs.

0:06:050:06:08

-"Put your bikini back on!"

-he shouted.

0:06:090:06:12

-"Why?" she asked.

-"There's no-one here."

0:06:130:06:16

-"You're lying

-on the dining room skylight."

0:06:160:06:21

-Thank you.

0:06:270:06:30

-Next, a young man who is currently

-a vocal studies student...

0:06:310:06:35

-..at the Royal Northern

-College Of Music in Manchester.

0:06:350:06:40

-He won the Elsie Thurston Award

-in his first year.

0:06:400:06:44

-He won the Kathleen Ferrier Award

-in 2015.

0:06:450:06:49

-He's a member of Trio.

0:06:500:06:53

-He's here as a soloist tonight.

0:06:540:06:56

-To sing Yr Arad Goch...

0:06:570:06:59

-..please give a warm welcome

-to the young man from Pentre Berw...

0:06:590:07:04

-..Steffan Lloyd Owen.

0:07:050:07:07

-# Os hoffech wybod

-sut mae dyn fel fi yn byw

0:07:170:07:23

-# Mi ddysgais gan fy nhad

-grefft gyntaf dynol ryw

0:07:250:07:31

-# Mi ddysgais wneud y gors

-yn weirglodd ffrwythlon ir

0:07:340:07:38

-# I godi daear las

0:07:390:07:41

-# Ar wyneb anial dir

0:07:410:07:47

-# Rwy'n gorwedd efo'r hwyr

-ac yn codi efo'r wawr

0:07:480:07:53

-# Rwy'n gorwedd efo'r hwyr

-ac yn codi efo'r wawr

0:07:540:07:58

-# I ddilyn yr og ar ochr y glog

0:07:590:08:02

-# A chanlyn yr arad goch

-ar ben y mynydd mawr

0:08:040:08:09

-# Cyn boddio ar eich byd

-pa grefftwyr bynnag f'och

0:08:140:08:20

-# Chwi ddylech ddod am dro

-rhwng cyrn yr arad goch

0:08:220:08:28

-# A pheidiwch meddwl fod

-pob pleser a mwynhad

0:08:310:08:35

-# Yn aros byth

0:08:360:08:38

-# Heb ddod i fryniau ucha'r wlad

0:08:380:08:44

-# Rwy'n gorwedd efo'r hwyr

-ac yn codi efo'r wawr

0:08:450:08:50

-# Rwy'n gorwedd efo'r hwyr

-ac yn codi efo'r wawr

0:08:510:08:55

-# I ddilyn yr og ar ochor y glog

0:08:560:08:58

-# A chanlyn yr arad goch

0:09:010:09:03

-# Ar ben y mynydd

0:09:040:09:08

-# Mawr #

0:09:080:09:11

-Thanks to Steffan. We'll hear

-another song from Steffan later.

0:09:200:09:25

-Some people have the talent

-to paint a picture.

0:09:280:09:31

-Others have the talent

-to carve a sculpture.

0:09:310:09:34

-Our next artiste has the talent

-to put words and music together.

0:09:340:09:39

-He's like Picasso and Michelangelo

-rolled into one.

0:09:400:09:45

-He's here to sing Perthyn.

0:09:450:09:49

-It's the title of his new CD.

0:09:490:09:53

-Accompanied by his brother,

-Tudur Huws Jones and Tudur Morgan...

0:09:540:09:59

-..please give a warm welcome

-to the unique Emyr Huws Jones.

0:09:590:10:04

-# Doedd y tren ddim yn mynd i unman

0:10:240:10:26

-# Doedd y lonydd

-ddim yn mynd yn bell

0:10:270:10:30

-# Roedd y gwynt yn chwythu

-lawr y dyffryn

0:10:310:10:35

-# Efo gobaith am amser gwell

0:10:350:10:38

-# Ac mae'r gwynt yn chwythu eto

0:10:400:10:42

-# Ar hyd yr afon i lawr o'r llyn

0:10:430:10:46

-# A dwi'n gwbod yn iawn bellach

0:10:480:10:50

-# Mod i'n perthyn yn fan hyn

0:10:510:10:54

-# Dwi'n gweld llwybrau'n ail ymagor

0:10:590:11:02

-# Mae 'na garped glas dan droed

0:11:030:11:06

-# Dwi'n clywed ogla eithin yn llosgi

0:11:070:11:10

-# Clywed lleisiau'n llenwi'r coed

0:11:110:11:14

-# Pan dwi'n gweld yr hen wynebau

0:11:150:11:18

-# Ma' nhw'n cuddio rhwng y dail

0:11:190:11:22

-# A dwi'n gweld y lon am adra

0:11:230:11:26

-# Dwi'n teimlo'r gwynt,

-y glaw a'r haul

0:11:270:11:30

-# A phan dwi'n cau fy llygaid

0:11:310:11:34

-# Dwi'n clywed ogla glaw

0:11:350:11:38

-# Dwi'n gweld dau yn mynd

-ar hyd Lon Fron

0:11:390:11:43

-# Yn rhedeg law yn llaw

0:11:430:11:46

-# Yn rhuthro mynd am adra

0:11:480:11:50

-# At danllwyth hwyr y pnawn

0:11:510:11:54

-# Er nad ydwi'n gweld wynebau

0:11:550:11:58

-# Dwi'n eu nabod nhw yn iawn

0:11:590:12:01

-# Oes 'na rhywun yn y rhedyn

0:12:070:12:09

-# Lle mae'r llwybr yn dod i ben?

0:12:100:12:13

-# Neu ella ma'r hyn dwi'n glywed

0:12:150:12:17

-# Ydi defaid 'rhen John coes bren

0:12:180:12:21

-# Yn sathru drwy 'mreuddwydion

0:12:230:12:26

-# Corddi popeth o dan eu traed

0:12:270:12:29

-# A mae'r hen, hen hiraeth

0:12:310:12:34

-# Yn dal i ferwi yn fy ngwaed #

0:12:340:12:37

-.

0:12:380:12:38

-Subtitles

0:13:080:13:08

-Subtitles

-

-Subtitles

0:13:080:13:10

-Welcome back.

0:13:150:13:16

-Despite only forming

-five years ago...

0:13:160:13:21

-..our next choir

-has achieved remarkable successes.

0:13:210:13:26

-The pinnacle

-was winning the festival choir...

0:13:260:13:29

-..at the Maldwyn

-National Eisteddfod.

0:13:290:13:33

-To perform Adre Nol, led by

-the lovely Catrin Angharad Jones...

0:13:330:13:39

-..please welcome Hogia Llanbobman.

0:13:400:13:43

-# Dduw'n y nef

0:14:030:14:10

-# Clyw fy nghri

0:14:110:14:17

-# Ym mhob ing

0:14:180:14:23

-# Buost noddfa i mi

0:14:240:14:30

-# Ifanc yw

0:14:310:14:37

-# Ofnus yw

0:14:380:14:43

-# Gorffwys rho

0:14:450:14:50

-# Iddo fo

0:14:500:14:56

-# Tyrd ag o

0:14:570:15:02

-# Adre nol

0:15:030:15:09

-# Adre nol

0:15:100:15:14

-# Mae fel y mab garaswn i

0:15:150:15:19

-# Pe rhoesai'r Arglwydd fab i mi

0:15:200:15:24

-# Mae'r hafau'n mynd

0:15:250:15:29

-# Fesul un

0:15:290:15:30

-# Ar frysiog hynt

0:15:300:15:34

-# Bob yn un

0:15:350:15:37

-# A minnau'n hen

0:15:380:15:41

-# Rhaid mynd fy hun

0:15:410:15:46

-# Iddo rho

0:15:490:15:54

-# Hedd a hoen

0:15:550:16:01

-# Ifanc yw

0:16:020:16:07

-# O, lliniara ei boen

0:16:080:16:13

-# Cymryd wnei

0:16:150:16:20

-# Rhoddi wnei

0:16:210:16:26

-# Boed yn wiw

0:16:270:16:32

-# Boed yn fyw

0:16:330:16:38

-# Os rhaid mynd

0:16:390:16:42

-# Os rhaid mynd

0:16:420:16:44

-# Gad im fynd

0:16:450:16:48

-# Gad im fynd

0:16:490:16:51

-# Tyrd ag o

0:16:540:17:00

-# Adre nol

0:17:010:17:07

-# Adre nol

0:17:080:17:15

-# Adre

0:17:160:17:20

-# Nol #

0:17:210:17:29

-Thanks to the choir.

0:17:390:17:41

-There are many from Anglesey

-here tonight.

0:17:430:17:46

-I put an advert

-in the Anglesey Herald...

0:17:460:17:49

-..not in

-births, deaths and marriages...

0:17:490:17:54

-..but where you look for a wife.

0:17:550:17:58

-I wrote, "Wanted, a wife."

0:17:580:18:02

-I had 100 replies from Anglesey.

0:18:030:18:06

-They all said the same thing.

0:18:070:18:09

-"Have mine."

0:18:100:18:11

-That's true!

0:18:140:18:16

-Thank you.

0:18:190:18:20

-Carly was born in Bangor.

0:18:220:18:25

-The family settled

-in Pentre Berw on Anglesey.

0:18:270:18:32

-She now lives in London.

0:18:330:18:35

-She's studying for a Masters

-in the Royal College Of Music.

0:18:360:18:40

-She won the London Welsh Young

-Singer Of The Year competition.

0:18:410:18:46

-To sing one of the old favourites,

-Cymru Fach...

0:18:460:18:49

-..please welcome Carly Owen.

0:18:500:18:53

-# Mae lle iddi gyd yn fy nghalon

0:19:090:19:11

-# Gymru fach

0:19:120:19:15

-# Pob mynydd a dyffryn ac afon

0:19:170:19:19

-# Gymru fach

0:19:200:19:23

-# Er crwydro o olwg ei bryniau

0:19:250:19:28

-# Ymhell o swn ei rhaeadrau

0:19:280:19:32

-# Mewn munud breuddwydiaf fy hunan

0:19:330:19:37

-# I fangre fy mebyd o bob man

0:19:370:19:41

-# Gymru fach

0:19:410:19:45

-# Annwyl wlad

0:19:480:19:50

-# Mam a thad

0:19:510:19:54

-# Os nad yw hi'n fawr

-mae hi'n ddigon

0:19:540:20:00

-# I lenwi, i lenwi fy nghalon

0:20:000:20:05

-# Annwyl wlad

0:20:060:20:09

-# Mae lle iddi gyd yn fy nghalon

0:20:200:20:22

-# Gymru fach

0:20:220:20:26

-# O ddyddiau ei Mabinogion

0:20:270:20:30

-# Gymru fach

0:20:300:20:34

-# Pa Gymro all werthu ei enaid

0:20:350:20:38

-# Ynghanol beddau gwroniaid?

0:20:390:20:43

-# A pwy yn swn ei hemynau

0:20:430:20:47

-# Na wel yr anfarwol lannau?

0:20:480:20:51

-# Gymru fach

0:20:520:20:56

-# Annwyl wlad

0:20:590:21:02

-# Mam a thad

0:21:020:21:05

-# Os nad yw hi'n fawr

0:21:050:21:08

-# Mae hi'n ddigon

0:21:080:21:11

-# I lenwi, i lenwi fy nghalon

0:21:110:21:16

-# Annwyl wlad

0:21:170:21:23

-# Mae lle iddi gyd yn fy nghalon

0:21:310:21:33

-# Gymru fach

0:21:340:21:37

-# A thirion fo'r nef i'w gobeithion

0:21:380:21:41

-# Gymru fach

0:21:420:21:46

-# Ei chestyll rhyfelgar faluriwyd

0:21:470:21:50

-# Ond cadwed ei chalon ei breuddwyd

0:21:500:21:54

-# Boed heddwch yn gan

-rhwng ei bryniau

0:21:540:22:00

-# A cherdded y gan dros y tonnau

0:22:010:22:07

-# Gymru fach

0:22:080:22:12

-# Annwyl wlad

0:22:150:22:18

-# Mam a thad

0:22:190:22:21

-# Os nad yw hi'n fawr

0:22:220:22:24

-# Mae hi'n ddigon

0:22:240:22:27

-# I lenwi

0:22:280:22:29

-# I lenwi fy nghalon

0:22:290:22:33

-# Annwyl wlad #

0:22:340:22:41

-Thanks to Carly Owen.

0:22:530:22:55

-London is an important place

-for the next musician.

0:22:590:23:04

-He's called it home for a few years.

0:23:050:23:10

-He was born and raised in Amlwch.

0:23:110:23:14

-He is a graduate

-of Oxford University...

0:23:140:23:17

-..and the Royal College Of Music,

-London.

0:23:180:23:22

-His career as a pianist

-has taken him all over the world.

0:23:220:23:26

-He's performing Meirion Williams's

-famous work tonight...

0:23:270:23:32

-..Ora Pro Nobis.

0:23:320:23:34

-Please give a homecoming welcome

-to Iwan Llewelyn-Jones.

0:23:350:23:39

-.

0:23:410:23:41

-Subtitles

0:27:070:27:07

-Subtitles

-

-Subtitles

0:27:070:27:09

-I've come here to make

-the most of the opportunity.

0:27:190:27:23

-Taid is dying

-to sing on Noson Lawen.

0:27:230:27:26

-They always reject him.

0:27:260:27:28

-Two minutes, Taid!

0:27:290:27:30

-Don't move until I say so.

0:27:310:27:33

-We've come here to sing.

0:27:340:27:36

-Will you in the audience

-join in the chorus?

0:27:360:27:40

-We're here, Taid.

0:27:400:27:42

-Are we here, son?

0:27:450:27:46

-Hurry!

0:27:460:27:47

-Stand up, Taid.

0:27:540:27:55

-Stand up, Taid.

-

-I'm trying!

0:27:550:27:56

-Look at your trousers!

0:27:580:28:00

-Hitch them up.

0:28:000:28:02

-Stand up and put your braces on.

0:28:070:28:09

-What would Nain say if she saw you?

0:28:100:28:11

-What would Nain say if she saw you?

-

-No-one has spotted us.

0:28:110:28:13

-Stand there.

0:28:130:28:14

-I'm trying. I haven't had any blood

-in my legs since the Menai Bridge.

0:28:140:28:19

-I'll get something to hold you up.

0:28:190:28:21

-Goodness me.

0:28:230:28:24

-Hold that, Taid.

0:28:340:28:35

-HEARTBEAT

0:28:350:28:37

-Move.

0:28:420:28:44

-I'll get rid of that.

0:28:440:28:45

-And hook this.

0:28:460:28:48

-There we are. That's better.

0:28:500:28:53

-Good work!

0:28:570:28:58

-What are you going to sing?

0:29:000:29:01

-What are you going to sing?

-

-Four And Twenty Virgins.

0:29:010:29:02

-You can't sing that here!

0:29:030:29:05

-You can't sing that here!

-

-Oh.

0:29:050:29:06

-Do the old favourite

-you always try to sing.

0:29:060:29:09

-Hen Feic Peni Ffardding!

0:29:090:29:11

-Hen Feic Peni Ffardding!

-

-Yes.

0:29:110:29:12

-# 'Dan ni'n dau wedi dod yma heno

0:29:160:29:19

-# I ganu a dawnsio i chi

0:29:200:29:22

-# 'Dan ni wedi dod yma

-ar fys nymbar ten

0:29:230:29:26

-# Ond mae'n llawer iawn

-gwell gennym ni

0:29:270:29:29

-# Ar hen

0:29:300:29:32

-# Feic peni ffardding fy nhaid

0:29:320:29:36

-# Wel sticio at hwnnw sydd raid

0:29:360:29:39

-# Bydd y dyrfa yn heidio

-i'n gweld ni yn reidio

0:29:390:29:43

-# Hen feic peni ffardding fy nhaid #

0:29:430:29:47

-It's going well, Taid.

0:29:470:29:49

-It's going well, Taid.

-

-Yes.

0:29:490:29:50

-# Mae 'na rai

-sydd yn hoffi perfformio

0:29:500:29:53

-# Mewn cyngerdd

-neu mewn 'steddfod bro

0:29:540:29:56

-# Ond Noson Lawen i ni,

-sydd llawn talent a sbri

0:29:570:30:00

-# Ac yr un gan ydy'r ffefryn bob tro

0:30:010:30:04

-# Ar hen

0:30:040:30:05

-# Feic peni ffardding fy nhaid

0:30:060:30:09

-# Wel sticio at hwnnw sydd raid

0:30:100:30:12

-# Bydd y dyrfa yn heidio

-i'n gweld ni yn reidio

0:30:130:30:16

-# Hen feic peni ffardding fy nhaid

0:30:160:30:20

-# 'Dan ni'n dau

-wedi gwneud gwyrthiau

0:30:240:30:27

-# I gael canu am hen feic ein taid

0:30:270:30:29

-# Ond dim ond un snag

0:30:300:30:31

-# O fod yn y bag

0:30:320:30:33

-# Cael y coesau 'ma

-i weithio sydd raid

0:30:340:30:37

-# Ar hen

0:30:380:30:39

-# Feic peni ffardding fy nhaid

0:30:390:30:42

-# Wel sticio at hwnnw sydd raid

0:30:420:30:45

-# Bydd y dyrfa yn heidio

-i'n gweld ni yn reidio

0:30:460:30:49

-# Hen feic peni ffardding fy nhaid

0:30:490:30:52

-# Hen feic peni ffardding fy nhaid

0:30:520:30:55

-# Wel sticio at hwnnw sydd raid

0:30:550:30:57

-# Bydd y dyrfa yn heidio

-i'n gweld ni yn reidio

0:30:580:31:01

-# Hen feic peni ffardding

0:31:020:31:05

-# Fy nhaid #

0:31:060:31:08

-You're good, Taid!

0:31:080:31:10

-Well done.

0:31:110:31:12

-Here's a bike for Taid.

0:31:150:31:18

-Hold that side.

0:31:200:31:22

-Thanks!

0:31:220:31:23

-Thanks, Dafydd and Richard.

0:31:310:31:33

-I was in the cafe here lunchtime.

0:31:360:31:38

-I overheard a quarrel.

0:31:380:31:40

-A man shouted at the waitress...

0:31:400:31:43

-"..There's no chicken in the soup."

0:31:430:31:46

-"Pardon?"

0:31:460:31:47

-"There's no chicken

-in the chicken soup."

0:31:470:31:50

-She replied...

0:31:510:31:52

-"..There's no horse in the

-horseradish either, so get lost."

0:31:520:31:57

-Halfway through the flood...

0:31:590:32:01

-..Noah started to get bored.

0:32:010:32:04

-He was a bit fed up, really.

0:32:050:32:08

-He looked rather sad.

0:32:080:32:10

-His wife, Naamaah...

0:32:100:32:12

-..I know my Bible!...

0:32:120:32:15

-..asked what was wrong.

0:32:150:32:17

-He replied, "I'm fed up.

-I've nothing to do all day."

0:32:180:32:21

-She said, "Go for a walk."

0:32:220:32:23

-He said, "For a walk?

0:32:240:32:25

-"It only takes five minutes

-to go round the Ark."

0:32:260:32:30

-She said, "Go fishing."

0:32:300:32:32

-He liked that idea.

0:32:320:32:34

-He got out his gear and rod.

0:32:350:32:37

-He was back in ten minutes.

0:32:390:32:41

-She asked, "What now?"

0:32:410:32:43

-He replied, "I only had two worms."

0:32:440:32:47

-Thanks.

0:32:500:32:52

-Llewyrch was formed two years ago

-by their conductor, Ilid Anne Jones.

0:32:540:33:00

-The members come from Anglesey,

-the Ogwen and Conwy Valleys...

0:33:010:33:06

-..and the Caernarfon area.

0:33:070:33:09

-They're going to sing

-a brand new song...

0:33:090:33:12

-..by Robat Arwyn

-and Robin Llwyd Ab Owain.

0:33:120:33:16

-It was commissioned to raise

-money for the blind in Britain.

0:33:170:33:23

-Here are Llewyrch

-to sing Gardd O Gariad.

0:33:230:33:27

-# Cusanau'r awel ar dy wyneb

0:33:470:33:54

-# A dwylo'r haul yn dyner

0:33:550:33:59

-# Ar dy rudd

0:33:590:34:01

-# Ym mlodau'n hienctid

0:34:030:34:05

-# Mewn storm o ogla gwyddfid

0:34:050:34:08

-# A lafant a phys per

-yn llenwi'r dydd

0:34:090:34:16

-# O dan y lelog, ti a minnau

0:34:180:34:21

-# Www

0:34:220:34:24

-# Beth sydd ar ol o'r diwrnod

0:34:250:34:28

-# 'Mond y co'

0:34:290:34:32

-# Cyffyrddiad melys

0:34:330:34:35

-# Dy gusan ar fy ngwefus

0:34:360:34:39

-# Os oes gardd Eden arall

0:34:390:34:42

-# Dyma fo!

0:34:430:34:45

-# Blas y caws a'r gwin

-ar lawr y berllan

0:34:470:34:54

-# Blas yr haul ar wefus

0:34:540:34:57

-# Yn yr ardd

0:34:580:35:01

-# Rhoist i mi wynfyd

0:35:020:35:05

-# Rhoist i mi flas ar fywyd

0:35:050:35:08

-# Gwireddu 'mreuddwyd yn yr ardd

0:35:090:35:15

-# Y llannerch pinwydd

-llawn nodwyddau

0:35:290:35:36

-# Y gwely mwsog mwyn

0:35:370:35:39

-# Rhwng eithin bras

0:35:390:35:43

-# A'r gwawn yn dawnsio

0:35:440:35:47

-# Mewn byd sy'n llawn anghofio

0:35:470:35:50

-# Fe'th garaf

0:35:500:35:51

-# Am dy fod yn cofio'r blas

0:35:520:35:56

-# Blas y caws a'r gwin

-ar lawr y berllan

0:35:580:36:05

-# Blas yr haul ar wefus

0:36:060:36:09

-# Yn yr ardd

0:36:090:36:12

-# Rhoist i mi wynfyd

0:36:140:36:16

-# Rhoist i mi flas ar fywyd

0:36:160:36:19

-# Gwireddu 'mreuddwyd yn yr ardd

0:36:200:36:26

-# Blas y caws a'r gwin

-ar lawr y berllan

0:36:280:36:35

-# Blas yr haul ar wefus

0:36:350:36:39

-# Yn yr ardd

0:36:390:36:43

-# Rhoist i mi wynfyd

0:36:440:36:46

-# Rhoist i mi flas ar fywyd

0:36:460:36:49

-# Gwireddu 'mreuddwyd yn yr ardd

0:36:500:36:58

-# Www

0:36:590:37:02

-# Gwireddu 'mreuddwyd

0:37:030:37:07

-# Yn yr ardd #

0:37:070:37:17

-.

0:37:170:37:18

-Subtitles

0:37:330:37:33

-Subtitles

-

-Subtitles

0:37:330:37:35

-Welcome back.

0:37:380:37:40

-We're already heard

-one song from the lads.

0:37:410:37:45

-It's time for another.

0:37:450:37:47

-So please welcome

-Tudur, Tudur and Ems once more...

0:37:470:37:51

-..to sing Yr Hogyn Yn Y Llun.

0:37:510:37:54

-# Pwy di hwn, a'i ben o'n waed

0:38:090:38:12

-# Yn mynd am adra nerth ei draed

0:38:130:38:17

-# Ac ofn drwy'i din

-fod o mewn strach

0:38:180:38:22

-# Ond mwy o ofn gweld washi bach

0:38:220:38:25

-# Mae'n cerdded adra,

-dim ots am y glaw

0:38:270:38:30

-# Mae 'na beint o lefrith

-ffresh yn ei law

0:38:310:38:34

-# Mae'n gwybod fydd 'na dan mawr glo

0:38:360:38:39

-# Yn groeso adra iddo fo

0:38:410:38:43

-# Dwi'n dal i weld o yn y llun

0:38:450:38:49

-# Ac er ei fod o wedi tyfu'n hyn

0:38:500:38:53

-# Dwi'n gweld yr un wen swil

0:38:530:38:56

-# A'r un tawelwch

0:38:560:38:58

-# Ac yn ei lygaid

-mae'r un hen dristwch

0:38:590:39:04

-# A phwy di hwn efo'r cowbois drwg

0:39:120:39:15

-# Yn mynd i'r coed i lyncu mwg

0:39:170:39:20

-# Hogia bach heb ddysgu'r gan

0:39:220:39:25

-# Heb eto roi y byd ar dan

0:39:260:39:29

-# Ar hyd y lein draw at y llyn

0:39:310:39:34

-# Heb syniad be sy dros y bryn

0:39:350:39:38

-# Trio mynd i ben draw'r byd

0:39:400:39:44

-# Ond dod yn ol i'r hen le o hyd

0:39:440:39:48

-# Ac mae'r llun ohono fo

0:39:490:39:52

-# Yn codi gwen ac yn procio'r co'

0:39:530:39:57

-# Golwg reit freuddwydiol arno

0:39:580:40:01

-# Felna'n union dwi'n ei gofio fo

0:40:020:40:06

-# A pwy di hwn ar ysgafn droed

0:40:160:40:19

-# Yn mynd ar hyd lwybrau cudd y coed

0:40:200:40:24

-# Law yn llaw a'r ferch lygad-ddu

0:40:250:40:29

-# Hon yw'r un oedd o'n ei charu

0:40:290:40:33

-# Poeni dim am beth a ddaw

0:40:340:40:38

-# Poeni llai am gawod law

0:40:390:40:41

-# Mae'n gwybod fydd 'na dan mawr glo

0:40:430:40:47

-# Yn groeso adra iddo fo

0:40:470:40:49

-# A dyma lunia'r hafa hir

0:40:520:40:55

-# Y llunia dwi'n eu gweld mor glir

0:40:570:41:00

-# Hen, hen lunia

0:41:010:41:03

-# Hen atgofion

0:41:030:41:05

-# Pan oedd y dyddia'n llawn

0:41:060:41:09

-# Breuddwydion #

0:41:090:41:11

-Thanks to Tudur Morgan, Tudur

-Huws Jones and Ems, of course.

0:41:370:41:42

-An old chap who was well

-into his 80s went to the doctor's...

0:41:470:41:51

-..for his annual check-up,

-the MOT, to see how he was.

0:41:520:41:56

-The doctor asked,

-"How have you been this year?"

0:41:560:42:00

-He replied, "Champion, my boy.

0:42:000:42:02

-"I'm 86 next week.

0:42:030:42:05

-"I got married two months ago

-to a girl in her thirties.

0:42:050:42:10

-"Miss Anglesey.

0:42:110:42:13

-"I have good news.

0:42:140:42:16

-"She's expecting twins."

0:42:170:42:19

-The doctor's jaw dropped.

0:42:190:42:22

-He didn't know what to say.

0:42:230:42:25

-"She's expecting twins?!" "Yes."

0:42:250:42:28

-The doctor said,

-"I had a friend who liked to hunt.

0:42:280:42:33

-"One day, he was in such

-a hurry to go hunting...

0:42:330:42:37

-"..instead of picking up his gun,

-he picked up his brolly.

0:42:370:42:42

-"He went out to the forest.

0:42:420:42:44

-"He spotted the biggest,

-fiercest bear he'd ever seen.

0:42:440:42:49

-"It charged towards him.

0:42:490:42:51

-"My friend picked up

-the brolly like this...

0:42:510:42:54

-"..and squeezed the handle.

0:42:550:42:57

-"The bear dropped down dead."

0:42:570:42:59

-The old chap said...

0:42:590:43:01

-"..Someone else must have shot it."

0:43:020:43:05

-The doctor said, "Exactly."

0:43:050:43:08

-Believe it or not,

-our time is almost up.

0:43:140:43:18

-The clock has beaten us.

0:43:180:43:20

-I'd like to thank everyone

-who trod on this fine stage tonight.

0:43:210:43:26

-One thing's for sure...

0:43:270:43:29

-..you have a great deal

-of talent in Anglesey.

0:43:290:43:32

-I leave you in the capable hands

-of Anglesey's talented young people.

0:43:330:43:38

-Singing Yr Anthem Geltaidd,

-please give a warm welcome...

0:43:380:43:42

-..to Steffan Lloyd Owen

-and Hogia Llanbobman.

0:43:420:43:46

-Good evening.

0:43:460:43:48

-# Ar arfordir yr Iwerydd

0:44:030:44:08

-# Ysbryd rhyddid sy'n y gwynt

0:44:090:44:12

-# Clywir heddiw eiriau newydd

0:44:130:44:18

-# Ar alawon oesau cynt

0:44:180:44:22

-# Mae holl wledydd Celtia'n deffro

0:44:230:44:28

-# Pob un a'i hiaith, pob un a'i chan

0:44:280:44:32

-# Ond mae'n hanes yn ein hasio

0:44:330:44:38

-# Fel yr haearn yn y tan

0:44:380:44:43

-# Torrwn holl gadwynau gormes

0:44:430:44:48

-# Safwn ar ein traed yn awr

0:44:480:44:53

-# Tros wareiddiad a thros heddwch

0:44:530:44:58

-# Trown ein hwyneb tua'r wawr

0:44:590:45:03

-# Daw y Cymry a'r Llydawyr

0:45:090:45:14

-# I gydio dwylo tros y mor

0:45:140:45:19

-# Daw'r Manawiaid a'r Albanwyr

0:45:200:45:24

-# Hwythau i ganu yn y cor

0:45:260:45:29

-# Cor y Celtiaid heddiw'n uno

0:45:300:45:35

-# O Gernyw deg, o Erin dir

0:45:350:45:40

-# Canwn gan i'n gobaith heriol

0:45:400:45:45

-# Canwn gan i'n rhyddid gwir

0:45:450:45:50

-# Torrwn holl gadwynau gormes

0:45:510:45:55

-# Safwn ar ein traed yn awr

0:45:550:46:00

-# Tros wareiddiad a thros heddwch

0:46:010:46:05

-# Trown ein hwyneb tua'r wawr

0:46:060:46:10

-# Daw holl leisiau'r

-gwledydd bychain

0:46:160:46:21

-# O'r pedwar ban i'n clyw yn awr

0:46:220:46:26

-# Lleisiau gwerin yn diasbedain

0:46:260:46:31

-# I herio grym y meistri mawr

0:46:320:46:36

-# Mae athrylith Celtia'n atsain

0:46:360:46:41

-# A golau ffydd fel fflamau tan

0:46:410:46:46

-# Mae ein hanes yn ein harwain

0:46:470:46:51

-# A'n dyfodol yw ein can

0:46:520:47:00

-# Torrwn holl gadwynau gormes

0:47:000:47:05

-# Safwn ar ein traed yn awr

0:47:050:47:10

-# Tros wareiddiad a thros heddwch

0:47:110:47:15

-# Trown ein hwyneb tua'r wawr

0:47:160:47:20

-# Tros wareiddiad

0:47:210:47:23

-# A thros heddwch

0:47:240:47:29

-# Trown ein hwyneb

0:47:300:47:35

-# Tua'r wawr #

0:47:350:47:49

-S4C Subtitles by Gwead

0:48:160:48:18

-.

0:48:180:48:18

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno o Theatr Bryn Terfel, Bangor. With Emyr Huws Jones, Fleur de Lys, Steffan Lloyd Owen, Iwan Llewelyn-Jones, Carly Owen, Hogia Llanbobman, Parti Llewyrch and more.