2016


2016

Comedi a cherddoriaeth yng nghwmni rhai o berfformwyr gorau Cymru. Music and entertainment with some of Wales's best performers.


Similar Content

Browse content similar to 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Theatr Bryn Terfel, Bangor

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel, Bangor

Y darlledwr Dei Tomos sy'n cyflwyno noson llawn perfformiadau bythgofiadwy o Theatr urd...

Theatr y Mwldan, Aberteifi

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr y Mwldan, Aberteifi

Elen Pencwm sy'n cyflwyno o Aberteifi. Elen Pencwm introduces Andrew Rees, Tecwyn Ifan,...

Y Bala - Nadolig

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala - Nadolig

Adloniant Nadoligaidd gyda Dilwyn Morgan. With Elin Fflur, Daniel Lloyd, Swnami, Alwyn ...

Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno o Fangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd. With Bryn Fon, Gwa...

Theatr Mwldan-Aled Rees

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Aled Rees

Aled Rees sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa o Aberteifi. With Meic Stevens...

Theatr Bryn Terfel, Bangor

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel-Emyr Gibson

Emyr Gibson sydd yn ein gwahodd i ymuno mewn noson gartrefol braf wedi ei recordio yn P...

Y Bala - Dilwyn Pierce

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala

Dilwyn Pierce sy'n cyflwyno o'r Bala gyda llu o artistiaid amrywiol. With Gwyneth Glyn,...

Theatr Mwldan-Ieuan Rhys

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Ieuan Rhys

Ieuan Rhys sy'n cyflwyno o Theatr Mwldan, Aberteifi. With Robyn Lyn Evans, Eirlys Myfan...

Y Bala - Eilir Jones

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala - Eilir Jones

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson fywiog o'r Bala. Featuring Dafydd Iwan, Ar Log, John Ie...

Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno o Theatr Bryn Terfel, Bangor. With Emyr Huws Jones, Fleur d...

Theatr Mwldan-Aled Jones

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Aled Jones

Gyda Delwyn Sion, Einir Dafydd, Cor Crymych a'r Cylch, Bella Voce, Adam Gilbert, Mabli ...

Pennod 12

Noson Lawen: Cyfres 2016, Pennod 12

Adloniant o'r Bala gyda Chor Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm, Trebor Lloyd Evans, Arfon...