Cyfres 2017


Cyfres 2017

Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am 5 diwrnod. Carwyn Jones from Porthmadog sets himself a challenge to survive ...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Sir Benfro, Yr Haf

Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor: Sir Benfro, Yr Haf

Carwyn Jones sy'n goroesi allan yn y gwyllt am bum diwrnod yn ystod yr haf ar arfordir ...

Bannau Brycheiniog, Yr Hydref

Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor: Bannau Brycheiniog, Yr Hydref

Bydd Carwyn yn ceiso byw yn hunangynhaliol mewn dyffryn ym Mannau Brycheiniog yn ystod ...

Eryri, Y Gaeaf

Y Dyn Gwyllt: Cyfres 2017, Eryri, Y Gaeaf

Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Carywn yn byw am 5 diwrnod yn ucheldir Eryri yn ystod y g...