Cyfres 2


Cyfres 2

Dyma gyfres sy'n dod â straeon am gymeriadau adnabyddus Cymru yn fyw i blant. Children's series which brings to life stories about famous Welsh historic heroes.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Santes Melangell

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Santes Melangell

Ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Pennant, Penybont Fawr, Sir Drefaldwyn i ddilyn hanes...

Y Ferch o Sger

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Y Ferch o Sger

Stori serch a thrist Thomas Evans y telynor ac Elisabeth Williams, Y Ferch o'r Sgêr. Th...

Hedd Wyn

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Hedd Wyn

Ymunwn â disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd yng Ngwynedd wrth iddynt bortreadu ...

Gelert

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Gelert

Ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Beddgelert, Gwynedd wrth iddynt bortreadu'r stori enw...

Jemima Nicholas

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Jemima Nicholas

Ymunwn a disgyblion Ysgol Gynradd Bro Ingli, Trefdraeth, Sir Benfro wrth iddyn nhw bort...

Rhys a Meinir

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Rhys a Meinir

Ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Pentre' Uchaf wrth iddynt bortreadu stori serch Rhys ...

Gwenynen Gwent

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Gwenynen Gwent

Ymunwn a disgyblion Ysgol y Fenni wrth iddynt ddilyn hynt a helynt Arglwyddes Llanofer....