Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres i blant yn edrych ar bobl enwog o ardaloedd penodol o Gymru. Series for youngsters looking at famous historical figures from different areas of Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Santes Dwynwen

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Santes Dwynwen

Disgyblion Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Sir Fôn sy'n portreadu hanes Nawddsant Cariadon ...

Macsen Wledig ac Elen

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Macsen Wledig ac Elen

Disgyblion Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon yn portreadu hanes Macsen Wledig a'i fre...

Guto Nyth Bran

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Guto Nyth Bran

Cyfres sy'n dod a straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Children's series b...

Dewi Sant

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Dewi Sant

Ymunwn a disgyblion Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi ger Tregaron wrth iddyn nhw bortreadu...

Evan James a James James

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Evan James a James James

Ymunwn a disgyblion Ysgol Gynradd Evan James, Pontypridd wrth iddynt bortreadu hanes Ev...

Mari Jones

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Mari Jones

Disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Bryncrug sy'n dilyn hynt a helynt Mari Jones, y ferch ...

Y Ferch o Gefn Ydfa

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 1, Y Ferch o Gefn Ydfa

Hanes Ann Thomas, y Ferch o Gefn Ydfa a'i chariad, Wil Hopkins. Children from Maesteg t...