Cyfres 2012


Cyfres 2012

Cartwn am fachgen ysgol drygionus. Cartoon about a mischievous schoolboy.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2012. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

A'r Stwff Drewllyd

Henri Helynt: A'r Stwff Drewllyd

Pan mae Henri'n bwrw hoff bersawr ei fam drosodd mae'n rhaid dod o hyd i gyflenwad aral...

Yn Pysgota

Henri Helynt: Yn Pysgota

Mae Henri a Dad yn mynd i bysgota gyda'i gilydd, sydd wrth gwrs yn well na mynd i siopa...

Yn Gwarchod Anifeiliaid Anwes

Henri Helynt: Yn Gwarchod Anifeiliaid Anwes

Mae ymgyrch diweddaraf Henri i wneud arian, sef gofalu am anifeiliaid anwes, yn dadfeil...

A'r Lladrad

Henri Helynt: A'r Lladrad

Ar ol rhoi cynnig mewn yn ddamweiniol i'r gystadleuaeth i ddylunio poster i ddynodi pen...

Yn Palu'n Ddwfn

Henri Helynt: Yn Palu'n Ddwfn

Mae Mam eisiau tyfu llysiau yn yr ardd yn yr union ardal ble mae caer Henri. Sut mae He...

A'r Freuddwyd Hufen Ia

Henri Helynt: A'r Freuddwyd Hufen Ia

Dychmygwch fyd heb hufen ia! Mae Henri yn benderfynol na fydd trychineb o'r fath byth y...

A'r Wisg Ysgol

Henri Helynt: A'r Wisg Ysgol

Mae'r ysgol yn cyflwyno gwisg ysgol. Ni all Henri ganiatau i hyn ddigwydd! Ond sut mae ...

A'r Syrpreis Cyfrinachol

Henri Helynt: A'r Syrpreis Cyfrinachol

Pam bod Mam, Dad ac Alun yn ymddwyn yn od? Oes ganddyn nhw rywbeth arbennig ar y gweill...

Ar y Teledu

Henri Helynt: Cyfres 2012, Ar y Teledu

Pan ddaw sioe Cyfnewid Plant i'r dref, mae Henri'n grediniol fod y syniad o gyfnewid rh...

A'r Parti

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Parti

Pan mae Mam a Dad yn mynd i ffwrdd am y penwythnos, mae Hen Fodryb Greta yn dod i warch...

A'r Teulu Hapus

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Teulu Hapus

Pwy fyddai wedi meddwl y byddai Mam, Dad, Alun a Henri yn ceisio cystadlu yng Nghystadl...

Nadolig Llawen

Henri Helynt: Cyfres 2012, Nadolig Llawen

Mae'r Nadolig yn golygu llawer i Henri yn enwedig os oes 'na ddigon o eira i chwarae yn...

Yn Coginio Pryd o Fwyd

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Coginio Pryd o Fwyd

Pan ddaw Ffion Ffyslyd i warchod y bechgyn, mae Henri yn gorfod helpu yn y gegin. When ...

A'r Llun Peryglus

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Llun Peryglus

Pan mae Henri'n gweld Miss Hen Sguthan a Seth Soeglyd mewn sefyllfa amheus mae o'n ceis...

A'r Cart Gwyllt

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Cart Gwyllt

Mae Dad a Henri yn adeiladu cart cyflym a fydd ymhlith y gorau a'r cyflyma' yn y byd! D...

A'r Peiriant Gwyrdd

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Peiriant Gwyrdd

Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd! The famil...

A'r Gwersyll Haf

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Gwersyll Haf

Mae Henri ac Alun yn mynychu gwersyll haf - ond tybed faint o wyliau fydd o mewn gwirio...

Pan Fyddaf i'n Frenin

Henri Helynt: Cyfres 2012, Pan Fyddaf i'n Frenin

Mae Henri wastad yn dychmygu sut y byddai'n teimlo i fod yn frenin - dyma gyfle i ddarg...

Ar Brawf

Henri Helynt: Cyfres 2012, Ar Brawf

Pan mae Alun yn cael ei wobrwyo am wneud rhywbeth mae Henri yn hawlio cyfrifoldeb am ei...

A Chriw'r Ffon

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Chriw'r Ffon

Mae Henri yn darganfod nad yw henaint yn rheswm dros fihafio. Henri discovers that gett...

A'r Bisgedi

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Bisgedi

Mae bisgedi Mam yn plesio pawb gan gynnwys Henri sydd yn gweld cyfle i wneud elw. Every...

A'r Ras Hwyl

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Ras Hwyl

Henri Helynt yn rhedeg ras - am hwyl. Dyna ni rywbeth werth ei weld! Henri runs a race ...

A Gorymdaith y Mor-ladron

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Gorymdaith y Mor-ladron

Bethan Bigog wedi anghofio mai Criw'r Llaw Biws sy'n rheoli, felly mae'n rhaid ei hatgo...

Yn Priodi

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Priodi

Rhaglen lle mae Henri yn priodi, neu ydy o? Henri Helynt is getting married - or is he

Yn Torri ei Wallt

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Torri ei Wallt

Mae'n bryd i Henri torri ei wallt - dyna ddymuniad Mam o leiaf! It's time Henri had his...

Y Gohebydd

Henri Helynt: Cyfres 2012, Y Gohebydd

O weld Bethan yn Olygydd y Cylchgrawn Ysgol ac Alun yn ohebydd gweu mae Henri'n gredini...

Yn Newid Clwt

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Newid Clwt

Mae Henri yn gorfod newid clwt - dyna ni olygfa. Henri has to change a nappy - now ther...

A'r Plorod

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Plorod

Mae twyllo a dweud celwydd yn beryg bywyd ac mae Henri a Huw yn diodde'n enbyd! Telling...

Yn Dweud Hwyl Fawr

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Dweud Hwyl Fawr

Pan mae Dad yn cyhoeddi bod ei swydd newydd yn golygu symud ty mae Henri yn dechrau ymg...

A'r Cwestiwn Ych-a-fi

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Cwestiwn Ych-a-fi

Mae'r ras ymlaen i ateb y cwestiwn ych-a-fi, ond does neb yn disgwyl darganfod yr ateb ...

A'r Bochdew Sombi

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Bochdew Sombi

Mae Crensh yn diflannu a does neb yn gwybod os daw yn ôl. Crensh goes missing and no-on...

Yn Cymryd Llwybr Tarw

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Cymryd Llwybr Tarw

Os oes amheuaeth, cerwch am y llwybr tarw, ond mae Henri a Huw yn darganfod nad yw wast...

A'r Sioe Hen Bethau

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Sioe Hen Bethau

Mae Henri yn darganfod bod sbwriel i un person yn drysor i'r llall. Henri finds out tha...

A'r Llygod Ffyrnig

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Llygod Ffyrnig

Ni chredai Henri y byddai byth yn cyfarfod Y Llygod Ffyrnig, ond weithiau mae bywyd yn ...

Yn Mynd i'r Sinema

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Mynd i'r Sinema

Ni fydd ymweliad i'r sinema gyda Penri Plorod, Ffion Ffyslyd a Carys Cyfog byth yn syml...

Yn Cwrdd Ag Ceri Arian

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Cwrdd Ag Ceri Arian

Mae Henri ar fin cyfarfod ei hoff awdur ond mae Bethan Bigog eisiau ymuno yn yr hwyl! H...

Hoff Ddiwrnod

Henri Helynt: Cyfres 2012, Hoff Ddiwrnod

Mae gan Henri gyfle i ennill gwobr os ydy o'n garedig i Alun drwy'r dydd. Pa mor anodd ...

Yn Igian

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Igian

Faint o helynt allwch chi greu pan mae'r igian arnoch chi? How much havoc can you creat...

A'r Bobl o'r Gofod

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Bobl o'r Gofod

Pan mae Bethan Bigog yn bod yn hyfryd gyda Henri, dim ond un eglurhad sy'n bosib. Mae a...

A'r Ci Coll

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Ci Coll

A stray dog befriends Henri - how will he get on? Mae Henri yn darganfod beth yw ystyr ...

Yn Cael Swydd

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Cael Swydd

Mae Dad yn annog Henri i gymryd swydd dydd Sadwrn yn y parc lleol ond buan iawn mae Hen...

Ffrind Llythyrau Alun Angel

Henri Helynt: Cyfres 2012, Ffrind Llythyrau Alun Angel

Mae ffrind llythyrau Alun, sef Sami, yn dod i aros, ond ydy Sami yn sant neu yn seimlly...

Y Pennaeth Cas

Henri Helynt: Cyfres 2012, Y Pennaeth Cas

O gael cyfle i fod yn Brifathro am y dydd mae Henri'n credu y bydd fel bod yn Frenin am...

A'r Gem Enwau

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Gem Enwau

Mae Henri ac Alun yn mabwysiadu cath ac mae anghytuno ynglyn ag enw i'w roi iddo! Henri...

Pen-blwydd Hapus Prys

Henri Helynt: Cyfres 2012, Pen-blwydd Hapus Prys

Mae pen-blwydd Prys yn cyd-fynd ag ymddangosiad clwb pêl-droed Llandeg mewn gêm derfyno...

Alun Angel yn Magu Hyder

Henri Helynt: Alun Angel yn Magu Hyder

Pan mae Wil Y Bos yn dechrau troi bywyd Alun yn hunllef, mae Henri'n camu mewn i fihafi...

A'r Planhigyn Perffaith

Henri Helynt: A'r Planhigyn Perffaith

Mae Alun a Henri yn smalio bod yn arddwyr, ond wrth i natur fynd yn drech na nhw mae'r ...

A Drama'r Ysgol

Henri Helynt: A Drama'r Ysgol

Mae Henri wastad wedi chwennych y brif ran yn nrama'r ysgol - o'r diwedd dyma ei gyfle....

A'r DVD Ych-a-fi

Henri Helynt: A'r DVD Ych-a-fi

Pan fo Huw yn benthyg y DVD mwyaf ych a fi i Henri mae o am ei wylio ar unwaith, ond dy...

Alun Angel y Seren

Henri Helynt: Alun Angel y Seren

Mae Alun ar y ffordd i ennill sioe dalent yr ysgol dan 'ofal' ei reolwr Henri. Alun is ...

A Chlwb y Bechgyn Da yn Aros

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Chlwb y Bechgyn Da yn Aros

Mae Clwb y Bechgyn Da yn aros dros nos efo Alun, ac mae Henri yn penderfynu 'ymuno' yn ...