Cyfres 1


Cyfres 1

Plant sy'n arwain y dysgu yn y gyfres yma sy'n helpu oedolion a'r rhai bach i ddysgu Cymraeg gyda'i gilydd. Adults and youngsters learn Welsh together.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Isabel - Lolfa

Ti Fi a Cyw: Isabel - Lolfa

Heddiw mae Isobelle yn chwarae gyda'i mam yn y lolfa. Children are the bosses in this n...

Ffion - Cegin

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Cegin

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cym...

Ffion - Llefydd Cymru

Ti Fi a Cyw: Ffion - Llefydd Cymru

Mae'n rhaid i fam Ffion ddarganfod enwau llefydd ar fap o Gymru sy'n dechrau gyda Pont,...

Morus - Lolfa

Ti Fi a Cyw: Morus - Lolfa

Mae Morus yn anfon Helen i chwilio am eiriau yn y lolfa. Children are the bosses in thi...

Laura - Cegin

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Laura - Cegin

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cym...

Laura - Tywydd Cymru

Ti Fi a Cyw: Laura - Tywydd Cymru

Mae Laura a'i thad yn cyflwyno'r tywydd yng Nghymru heddiw. Laura and her father are pr...

Ieuan - Teganau

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Tegannau

Heddiw mae Ieuan yn chwarae wrth dacluso teganau. Children are the bosses in this new s...

Isabel - Cegin

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Isabel - Cegin

Heddiw mae Isobelle yn mynd trwy gypyrddau'r gegin gyda'i mam. Today Isobelle is going ...

Morus - Tywydd Cymru

Ti Fi a Cyw: Morus - Tywydd Cymru

Mae Morus a Helen yn cyflwyno'r tywydd yng Nghymru heddiw. Helen and Morus present the ...

Laura - Parau

Ti Fi a Cyw: Laura - Parau

Heddiw mae Laura'n chwarae gêm parau yn y lolfa. Children are the bosses in this new se...

Morus - Bwyd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Bwyd

Helen sy'n gwarchod Morus heddiw ac mae'r ddau'n rhoi trefn ar y bwyd. Helen's looking ...

Morus - Gem Cymru

Ti Fi a Cyw: Morus - Gem Cymru

Mae Morus a Robin yn chwarae gêm gyda chardiau fflach am draddodiadau Cymru. Morus and ...

Ieuan - Stafell Ymolchi

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Stafell Ymolchi

Heddiw mae Ieuan yn rhoi sticeri ar bopeth yn yr ystafell ymolchi, ond a fydd ei fam yn...

Rhaglen 6

Ti Fi a Cyw: Laura - Dodrefn

Heddiw mae Laura'n labeli'r dodrefn yn y lolfa. Children are in control of the games as...

Rhaglen 1

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Rhaglen 1

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cym...

Rohan - Stafell Ymolchi

Ti Fi a Cyw: Rohan - Stafell Ymolchi

Heddiw mae Rohan yn cael hwyl yn yr ystafell ymochi gyda'i fam. Today Rohan has fun in ...

Ffion - Stafell Ymolchi

Ti Fi a Cyw: Ffion - Stafell Ymolchi

Heddiw mae Ffion yn rhoi gorchmynion i'w mam yn yr ystafell ymolchi, ond a fydd hi'n de...

Gabriel - Stafell Ymolchi

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Stafell Ymolchi

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus newydd hon. Heddiw Gabriel yw'r athro wrth chwarae ...

Rohan  - Stafell Ymolchi 2

Ti Fi a Cyw: Rohan - Stafell Ymolchi 2

Mae Rohan a'i fam yn cael hwyl wrth ddysgu geiriau Cymraeg yn y 'stafell ymolchi. Rohan...

Morus - Dillad

Ti Fi a Cyw: Morus - Dillad

Oedolion sy'n dysgu gan y plant wrth chwarae gemau amrywiol. Heddiw Morus yw'r boss wrt...

Ffion - Dillad

Ti Fi a Cyw: Ffion - Dillad

Heddiw mae mam Ffion yn gorfod gwrando wrth roi'r dillad mewn trefn. Today Ffion's moth...

Laura - Dillad

Ti Fi a Cyw: Laura - Dillad

Heddiw Laura sy'n dweud wrth ei thad beth i'w wisgo. Today Laura tells her father what ...

Isabel - Ystafell Wely

Ti Fi a Cyw: Isabel - Ystafell Wely

Heddiw Isobelle sy'n danfon ei mam ar grwydr yn yr ystafell wely. Today Isobelle sends ...

Laura - Dillad 2

Ti Fi a Cyw: Laura - Dillad 2

Heddiw Laura sy'n dweud wrth ei thad i wisgo yn ôl y tymhorau. Today Laura tells her fa...

Morus - Yr Ardd

Ti Fi a Cyw: Morus - Yr Ardd

Mae Morus yn anfon Robin, y chwaraewr rygbi, ar grwydr rownd yr ardd. Children lead the...

Rohan - Yr Ardd

Ti Fi a Cyw: Rohan - Yr Ardd

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae Rohan a'i fam ar helfa dry...

Isabel - Yr Ardd

Ti Fi a Cyw: Isabel - Yr Ardd

Isabel sy'n arwain ei mam o un pen yr ardd i'r llall ar ôl rhoi mwgwd dros ei llygaid. ...

Rohan - Yr Ardd 2

Ti Fi a Cyw: Rohan - Yr Ardd 2

Mae'n rhaid i fam Rohan ddyfalu pa bethau o'r ardd mae hi'n teimlo gyda'u dwylo. Rohan'...

Morus - Plannu Hadau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Plannu Hadau

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae Morus yn dweud wrth Robin ...

Isabel - Dyddiau'r Wythnos

Ti Fi a Cyw: Isabel - Dyddiau'r Wythnos

Mae Isabel yn dysgu dyddiau'r wythnos i'w mam. Children are the leaders in this fun ser...

Ffion - Adegau'r Dydd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Adegau'r Dydd

Mae Ffion yn actio pethau i'w gwneud ar wahanol adegau o'r dydd. Ffion acts out things ...

Gabriel - Dillad

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Dillad

Mae Gabriel yn holi ei fam pa ddillad i'w gwisgo yn ystod tymhorau'r flwyddyn. Gabriel ...

Laura - Misoedd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Laura - Misoedd

Ydy tad Laura yn cofio misoedd y flwyddyn? Children are the teachers in this fun series...

Ffion - Tywydd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Tywydd

Mae Ffion yn tynnu lluniau ac mae ei mam yn gorfod dyfalu'r tywydd. Ffion draws picture...

Morus - Bwrdd Bwyd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Bwrdd Bwyd

Heddiw, mae Morus yn dweud wrth Helen sut i osod y bwrdd. Children teach adults to spea...

Ffion - Blasu

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Blasu

Mam Ffion sy'n dyfalu beth mae hi'n flasu. Children teach adults to speak Welsh with fu...

Isabel - Coginio

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Isabel - Coginio

Mae Isabel yn dweud wrth ei mam sut i goginio omlet. Children teach adults to speak Wel...

Ffion - Bwyd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Bwyd

Mae mam Ffion yn gorfod rhoi bwydydd mewn trefn. Children teach adults to speak Welsh w...

Morus - Diodydd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Diodydd

Mae Morus yn gwneud i Helen ddyfalu diodydd gwahanol. Children teach adults to speak We...

Morus - Lliwiau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Lliwiau

Heddiw, mae Morus yn rhoi prawf i Helen ar enwau'r lliwiau. Children are in charge in t...

Ffion - Lliwiau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Lliwiau

Heddiw, mam Ffion sy'n mynd ar helfa liwiau o amgylch y ty. Ffion's mother goes on a co...

Rohan - Lliwiau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Rohan - Lliwiau

Mae Rohan yn gwneud i'w fam ddod o hyd i sanau o wahanol liwiau heddiw. Rohan makes his...

Morus - Lliwiau 2

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Lliwiau 2

Mae Morus yn gwneud i Helen chwilio am liwiau gwahanol yn y lolfa. Morus makes Helen lo...

Rohan - Lliwiau 2

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Rohan - Lliwiau 2

Mam Rohan sy'n dyfalu lliwiau cymeriadau Cyw heddiw. Rohan's mother has to guess the co...

Ffion - Rhifau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Rhifau

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. A fydd mam Ffion yn gallu rhoi...

Gabriel - Rhifau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Rhifau

Mae Gabriel yn chwarae gêm fowlio gyda'i fam. Children are in control of the learning g...

Ffion - Rhifau 2

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Rhifau 2

Ffion a'i mam sy'n chwilio am rifau ar hyd y ty. Children are in control of the learnin...

Gabriel - Rhifau 2

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Rhifau 2

Mam Gabriel sy'n gorfod dyfalu pa rifau sydd ar goll. Children are in control of the le...

Morus - Rhifau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Rhifau

Helen sy'n gorfod dyfalu pa rifau mae Morus yn cuddio tu ôl i'w gefn. Morus makes Helen...

Morus - Llysiau

Ti Fi a Cyw: Morus - Llysiau

Pa lysiau sy'n tyfu yng ngardd Morus? Mae'n rhaid i Robin ddyfalu'n gywir. Which vegeta...

Rohan - Yr Ardd 3

Ti Fi a Cyw: Rohan - Yr Ardd 3

Heddiw bydd Rohan yn gwneud i'w fam weithio yn yr ardd! Children are the teachers in th...

Gabriel - Yr Ardd

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Yr Ardd

Heddiw, mae Gabriel yn chwarae yn yr ardd gyda'i fam. Children are the teachers in this...

Rohan - Yr Ardd 4

Ti Fi a Cyw: Rohan - Yr Ardd 4

Heddiw, mae mam Rohan yn gorfod ffeindio gwrthrychau yn yr ardd. Today, Rohan's mother ...

Rohan - Rhifau

Ti Fi a Cyw: Rohan - Rhifau

Mam Rohan sydd ar helfa rifau yn yr ardd heddiw. Children are the teachers in this fun ...

Laura - Cardiau Nadolig

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Laura - Cardiau Nadolig

Mae Laura yn brysur yn gwneud cerdyn Nadolig. A fydd ei thad yn gallu dilyn y cyfarwydd...

Morus - Sion Corn

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Sion Corn

Mae Morus a Robin yn helpu Siôn Corn i lenwi ei sach gydag anrhegion heddiw. Will Robin...

Morus - Gem Nadoligaidd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Gem Nadoligaidd

Mae Siôn Corn yn ymweld â Morus, ac maent yn chwilio am eiriau i ddisgrifio'r olygfa Na...

Morus - Cymeriadau'r Nadolig

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Cymeriadau'r Nadolig

Mae Morus yn gwisgo gwahanol wisgoedd Nadoligaidd. Morus is wearing different Christmas...

Ffion - Addurno'r Goeden

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Addurno'r Goeden

Mae Ffion yn addurno'r goeden Nadolig heddiw, ond a fydd ei mam yn gwybod yr enwau Cymr...

Isabel - Ap Cyw

Ti Fi a Cyw: Isabel - Ap Cyw

Mae Isabel a'i mam yn cael eu hysbrydoli gan ap Cyw. Children teach adults to speak Wel...

Gabriel - Jig-so Cyw

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Jig-so Cyw

Heddiw, mae Gabriel wedi cuddio darnau o jig-so Cyw. Children teach adults to speak Wel...

Rohan - Chwarae Pêl

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Rohan - Chwarae Pêl

Heddiw, mae Rohan yn dweud wrth ei fam sut i chwarae gyda phêl. Children teach adults t...

Morus - Gem yn yr Ardd

Ti Fi a Cyw: Morus - Gem yn yr Ardd

Heddiw mae'n rhaid i Helen ddilyn cyfarwyddiadau Morus yn y gêm hon. Children teach adu...

Gabriel - Lluniau Cyw

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Lluniau Cyw

Heddiw, Gabriel sy'n rhoi cyfarwyddiadau i'w fam wrth iddi dynnu lluniau o gymeriadau C...

Ffion - Amser

Ti Fi a Cyw: Ffion - Amser

Ffion sy'n dangos i'w mam sut i ddweud yr amser heddiw. Children are in charge in this ...

Ffion - Trefn y Dydd

Ti Fi a Cyw: Ffion - Trefn y Dydd

Mae Ffion yn chwarae gêm 'trefn y dydd' gyda'i mam heddiw. Children are in charge in th...

Laura - Amser

Ti Fi a Cyw: Laura - Amser

Mae Laura a'i thad edrych o gwmpas y ty am wahanol glociau heddiw. Laura and her father...

Laura - Amser 2

Ti Fi a Cyw: Laura - Amser 2

Mae Laura yn chwarae gêm 'faint o'r gloch yw hi?' gyda'i thad heddiw. Laura plays the '...

Isabel - Adegau'r Dydd

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Isabel - Adegau'r Dydd

Mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa gyfarchion i'w dweud ar wahanol adegau o'r dydd hed...

Morus - Cyflwyno

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Cyflwyno

Mae Morus yn dangos i Helen sut i gyflwyno'i hun. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rhe...

Laura - Diddordebau Fi

Ti Fi a Cyw: Laura - Diddordebau Fi

Mae'n rhaid i dad Laura ddyfalu pa ddiddordebau mae hi'n eu caru a'u casáu. Laura's fat...

Morus - Disgrifio Golwg

Ti Fi a Cyw: Morus - Disgrifio Golwg

Mae Morus yn disgrifio'r ffordd mae e'n edrych, ac mae'n rhaid i Helen wneud yr un fath...

Ieuan - Teimladau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ieuan - Teimladau

Mae'n rhaid i fam Ieuan ddyfalu'r teimladau ac emosiynau sy'n cael eu dangos. Ieuan's m...

Ieuan - Gem Disgrifio

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Gem Disgrifio

Mae Ieuan yn disgrifio rhai o griw 'Ti Fi a Cyw' ac mae'n rhaid i'w fam ddewis y plenty...

Laura - Coginio

Ti Fi a Cyw: Laura - Coginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Laura'n dweud wrth ei thad sut i baratoi crempog. It's coo...

Laura - Coginio 2

Ti Fi a Cyw: Laura - Coginio 2

Mae'n wythnos goginio ac mae'n rhaid i dad Laura roi cynhwysion y cacennau crensiog mew...

Morus - Coginio

Ti Fi a Cyw: Morus - Coginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Morus yn dweud wrth Helen pa liwiau a siapau i'w gosod ar ...

Ieuan - Coginio

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Coginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Ieuan a'i fam yn dewis y cynhwysion i'w gosod ar eu pitsas...

Ffion - Coginio

Ti Fi a Cyw: Ffion - Coginio

Mae'n rhaid i fam Ffion osod cynhwysion saws pasta yn eu trefn cyn cychwyn coginio. Ffi...

Laura - Chwarae wrth y Nant

Ti Fi a Cyw: Laura - Chwarae wrth y Nant

Beth yw'r geiriau Cymraeg am bethau ger y nant? Laura sy'n dangos i'w thad. What are th...

Isabel - Chwarae yn y Parc

Ti Fi a Cyw: Isabel - Chwarae yn y Parc

Mae Isabel yn gwneud i'w mam redeg at bethau yn y parc yn y gyfres llawn gemau dysgu hw...

Isabel - Chwarae yn y Parc 2

Ti Fi a Cyw: Isabel - Chwarae yn y Parc 2

Mae Isabel yn cuddio Cyw mewn gwahanol rannau o'r parc. A fydd ei mam yn deall y cyfarw...

Morus - Chwarae yn y Parc

Ti Fi a Cyw: Morus - Chwarae yn y Parc

Mae Morus yn chwarae gêm gyda Robin yn y parc gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cardiau ...

Morus - Chwarae yn y Parc 2

Ti Fi a Cyw: Morus - Chwarae yn y Parc 2

Mae Morus yn dweud wrth Robin i redeg at wahanol bethau yn y parc mewn gêm ddysgu llawn...

Morus - Hwyl yn y Swyddfa

Ti Fi a Cyw: Morus - Hwyl yn y Swyddfa

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon, ac mae Morus yn dysgu geirfa'r swyddfa i Helen gy...

Rohan - Chwarae yn y Ffatri

Ti Fi a Cyw: Rohan - Chwarae yn y Ffatri

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon ac mae Rohan a'i fam yn mynd ar helfa drysor yn y ...

Isabel - Chwarae yn y Swyddfa

Ti Fi a Cyw: Isabel - Chwarae yn y Swyddfa

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon ac mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa luniau mae ...

Morus - Chwarae yn y Swyddfa

Ti Fi a Cyw: Morus - Chwarae yn y Swyddfa

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon ac mae Morus yn chwarae gêm parau yn y swyddfa gyd...

Rohan - Chwarae yn y Ffatri 2

Ti Fi a Cyw: Rohan - Chwarae yn y Ffatri 2

Mae'n rhaid i fam Rohan ddilyn ei gyfarwyddiadau wrth symud o un rhan o'r ffatri i'r ll...

Ieuan - Y Corff

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Y Corff

Heddiw mae Ieuan am osod sticeri ar ei fam wrth ddysgu am rannau'r corff. Today Ieuan i...

Gabriel - Y Synhwyrau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Y Synhwyrau

Heddiw mae Gabriel yn dysgu'r synhwyrau i'w fam gyda chymorth cacen. Today Gabriel teac...

Ieuan - Rhannau'r Corff

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Rhannau'r Corff

Heddiw mae Ieuan yn dysgu rhannau'r corff i'w fam gyda chymorth sticeri a chardiau ffla...

Morus - Y Corff

Ti Fi a Cyw: Morus - Y Corff

Heddiw mae Morus a Sam y Sgerbwd yn dangos rhannau'r corff i Robin. Today Morus and Sam...

Morus - Rhannau'r Corff

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Rhannau'r Corff

Mae Morus a Robin yn cael hwyl wrth ddysgu pa ran o'r corff sy'n brifo? Morus and Robin...

Gabriel - Cadw mi Gei

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Cadw mi Gei

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw Gabriel yw'r bos wrth roi arian...

Isabel - Chwarae Siop

Ti Fi a Cyw: Isabel - Chwarae Siop

Heddiw mae Isabel yn chwarae siop gyda'i mam. Adults learn from children while playing ...

Ffion - Arian

Ti Fi a Cyw: Ffion - Arian

Heddiw Ffion a'i mam sy'n rhoi arian mewn trefn gyda chymorth sticeri a chardiau fflach...

Isabel - Arian

Ti Fi a Cyw: Isabel - Arian

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Mae Isabel yn chwarae siop gyda'i mam....

Gabriel - Arian

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Arian

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw Gabriel sy'n rhoi arian poced i...

Gabriel - Dillad

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Dillad

eddiw mae Gabriel yn dangos i'w fam pwy sydd yn gwisgo'r gwahanol wisgoedd. It's 'Cloth...

Ffion - Dillad

Ti Fi a Cyw: Ffion - Dillad

Heddiw mae Ffion a'i mam yn rhedeg o amgylch y ty yn chwilio am wahanol ddillad. Ffion ...

Ffion - Parau Dillad

Ti Fi a Cyw: Ffion - Parau Dillad

Heddiw Mam Ffion sy'n gorfod chwilio am barau gwahanol o ddillad. It's 'Clothes' week o...

Isabel - Dillad Chwaraeon

Ti Fi a Cyw: Isabel - Dillad Chwaraeon

Heddiw mae Isabel yn dangos i'w mam pa ddillad i'w gwisgo wrth chwarae gwahanol gampau....

Isabel - Dillad, Rhifau, Lliw

Ti Fi a Cyw: Isabel - Dillad, Rhifau, Lliw

Heddiw mae Isabel yn gwneud i'w mam wisgo gwahanol ddillad gwirion. It's 'Clothes' week...

Rohan - Glanhau'r Ty

Ti Fi a Cyw: Rohan - Glanhau'r Ty

Mae Rohan yn gwneud gwahanol dasgau gyda'i fam. We're helping with the housework this w...

Ffion - Glanhau'r Ty

Ti Fi a Cyw: Ffion - Glanhau'r Ty

Mae Ffion yn helpu ei mam i lanhau'r gegin. We're helping with the housework this week ...

Gabriel - Glanhau'r Ty

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Glanhau'r Ty

Mae'n rhaid i fam Gabriel ddyfalu pa offer sy'n glanhau gwahanol berthau. Gabriel's mot...

Morus - Glanhau'r Ty

Ti Fi a Cyw: Morus - Glanhau'r Ty

Rydyn ni'n helpu gyda'r gwaith ty yr wythnos hon ar 'Ti Fi a Cyw' ac mae Morus yn cael ...

Ffion - Tacluso

Ti Fi a Cyw: Ffion - Tacluso

Mae'n rhaid i fam Ffion ddilyn ei chyfarwyddiadau wrth lanhau'r lolfa. Ffion's mother m...

Isabel - Y Stryd Fawr

Ti Fi a Cyw: Isabel - Y Stryd Fawr

Heddiw mam Isabel sy'n dyfalu enwau'r siopau wrth iddyn nhw grwydro ar hyd y stryd fawr...

Morus - Y Stryd

Ti Fi a Cyw: Morus - Y Stryd

Morus sy'n gofyn i Helen chwilio am bethau sydd ar y stryd. Children teach adults in th...

Morus - Croesi'r Ffordd

Ti Fi a Cyw: Morus - Croesi'r Ffordd

Heddiw mae Morus yn dangos i Helen sut i groesi'r ffordd yn ddiogel. Today Morus shows ...

Laura - Cyfarwyddiadau

Ti Fi a Cyw: Laura - Cyfarwyddiadau

Tad Laura sy'n gorfod dilyn cyfarwyddiadau wrth symud ar hyd y stryd. Children teach ad...

Ieuan - Adeiladau

Ti Fi a Cyw: Ieuan - Adeiladau

Mam Ieuan sy'n gorfod dyfalu enwau'r adeiladau. Children teach adults with fun filled g...

Morus - Y Ty

Ti Fi a Cyw: Morus - Y Ty

Morus sy'n gofyn i Helen ddewis yr enwau cywir ar gyfer gwahanol rannau'r adeilad. Moru...

Laura - Adeiladau

Ti Fi a Cyw: Laura - Adeiladau

Tad Laura sy'n gorfod dyfalu beth sy'n digwydd mewn gwahanol adeiladau. Laura's father ...

Gabriel - Stafelloedd

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Stafelloedd

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Mam Gabriel sy'n rhedeg o amgylch y ty...

Gabriel - Adeiladau

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Adeiladau

Mae Gabriel a'i fam yn cystadlu i dynnu'r lluniau gorau o wahanol fathau o dai. Gabriel...

Laura - Teithio

Ti Fi a Cyw: Laura - Teithio

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw', ac mae Laura yn rhoi prawf i'w thad ar enw...

Laura - Cyfri Ceir

Ti Fi a Cyw: Laura - Cyfri Ceir

Mae'n wythnos trafnidiaeth ac mae Laura a'i thad yn cyfri ceir o wahanol liwiau. Pwy fy...

Rohan - Y Car

Ti Fi a Cyw: Rohan - Y Car

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw,' ac mae mam Rohan yn cael prawf ar enwau gw...

Rohan - Golchi'r Car

Ti Fi a Cyw: Rohan - Golchi'r Car

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw,'ac mae Rohan yn helpu ei fam i olchi'r car....

Morus - Trafnidiaeth

Ti Fi a Cyw: Morus - Trafnidiaeth

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw' ac mae Morus yn chwarae gêm teithio gyda He...

Ffion - Swyddi

Ti Fi a Cyw: Ffion - Swyddi

Swyddi yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Ydy mam Ffion yn gwybod pwy sy'n gwneud pa sw...

Morus - Swyddi

Ti Fi a Cyw: Morus - Swyddi

Mae Morus yn holi Helen pwy sy'n defnyddio pa ddarn o offer i wneud gwahanol dasgau? Mo...

Laura - Swyddi

Ti Fi a Cyw: Laura - Swyddi

Tad Laura sy'n dyfalu pa weithiwr a pha adeilad sy'n perthyn i'w gilydd. Laura's father...

Morus - Swyddi 2

Ti Fi a Cyw: Morus - Swyddi 2

Mae Morus yn gwisgo dillad pob math o wahanol swyddi. A fydd Helen yn gallu dyfalu beth...

Morus - Swyddi 3

Ti Fi a Cyw: Morus - Swyddi 3

Swyddi yw thema'r wythnos ar 'Ti Fi a Cyw.' Mae'n rhaid i Robin ddyfalu pa swyddi mae M...

Isabelle - Siop Sglodion

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Siop Sglodion

Plant sy'n dysgu'r rhieni yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Isabel a'i mam yn y siop ...

Morus - Bwyty

Ti Fi a Cyw: Morus - Bwyty

Mae Morus yn gweini ar Robin yn ei fwyty. A fydd yr archeb yn iawn? Children teach pare...

Ffion - Picnic

Ti Fi a Cyw: Ffion - Picnic

Mae Ffion a'i mam yn cael picnic, ond beth yw enwau'r pethau ar y blanced? Ffion and he...

Laura - Bwyty

Ti Fi a Cyw: Laura - Bwyty

Mae Laura yn gweini ar ei thad, ac mae'n rhaid iddo ddyfalu pa gwrs yw pob pryd bwyd. T...

Ffion - Bwyty

Ti Fi a Cyw: Ffion - Bwyty

Plant sy'n dysgu'r rhieni yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Ffion a'i mam yn y caffi....

Isabelle - Offerynnau

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Offerynnau

Mae'n wythnos cerddoriaeth ar Ti Fi a Cyw. A fydd mam Isabel yn gallu dyfalu pa offeryn...

Isabelle - Offerynnau 2

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Offerynnau 2

Mam Isabel sy'n gorfod dyfalu i ba grwp mae pob offeryn yn perthyn. It's music week on ...

Morus - Gem Gerddorol

Ti Fi a Cyw: Morus - Gem Gerddorol

Mae'n wythnos cerddorieth ar Ti Fi a Cyw. Morus sy'n rhifo nodau a churiadau gyda ffrin...

Laura - Gem Gerddorol

Ti Fi a Cyw: Laura - Gem Gerddorol

Mae Laura a'i thad yn mwynhau gwers canu. It's music week on Ti Fi a Cyw. Laura and her...

Ffion - Gem Gerddorol

Ti Fi a Cyw: Ffion - Gem Gerddorol

Mae Ffion yn chwarae'r gitar ac mae'n rhaid i'w mam ddyfalu pa fath o nodau sy'n cael e...

Isabelle - Adegau'r Dydd

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Adegau'r Dydd

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw, ac mae Isabel yn rhoi prawf i'w mam ar pa gyfa...

Morus - Cyfarchion

Ti Fi a Cyw: Morus - Cyfarchion

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw ac mae Morus yn gofyn sut mae Emily'n teimlo. I...

Gabriel - Cyfarchion

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Cyfarchion

Mam Gabriel sy'n gorfod dyfalu pa gyfarchion i'w defnyddio ar adegau arbennig o'r flwyd...

Morus - Dathlu Pen-blwydd

Ti Fi a Cyw: Morus - Dathlu Penblwydd

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw, ac mae hi'n ben-blwydd ar Morus. It's greeting...

Gabriel - Cyfarchion 2

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Cyfarchion 2

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw ac mae Gabriel yn dysgu ei fam sut i gyfarch po...

Morus - Beic

Ti Fi a Cyw: Morus - Beic

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw, ac mae Morus a Robin yn mynd i seiclo. It'...

Laura - Pel-droed

Ti Fi a Cyw: Laura - Pel-droed

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Laura yn chwarae pêl-droed gyda'i thad...

Morus - Rygbi

Ti Fi a Cyw: Morus - Rygbi

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Ai Morus neu Robin fydd y gorau yn chwarae...

Morus - Golf

Ti Fi a Cyw: Morus - Golff

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Morus yn chwarae golff gyda Robin. It'...

Ffion - Chwarae Pel

Ti Fi a Cyw: Ffion - Chwarae Pel

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mam Ffion sy'n dyfalu pa beli sy'n perthyn...

Ffion - Carafan

Ti Fi a Cyw: Ffion - Carafan

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Ffion ar ei gwyliau yn y garafan. C...

Gabriel - Gwyliau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Gabriel - Gwyliau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Gabriel yn chwarae helfa gydag eite...

Laura - Gwersylla

Ti Fi a Cyw: Laura - Gwersylla

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Laura yn gwersylla yn ei phabell. C...

Isabelle - Siopa Gwyliau

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Siopa Gwyliau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mae Isabel a'i mam yn chwarae siopa am ...

Isabelle - Gwyliau

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Gwyliau

Heddiw mae Isabel a'i mam yn chwarae gêm gydag offer gwyliau. Children are the bosses i...

Morus - Bolgi y Ci

Ti Fi a Cyw: Morus - Bolgi y Ci

Heddiw mae Morus wedi gwisgo fel ci wrth chwarae gêm gyda Helen. Children teach adults ...

Morus - Anifeiliaid

Ti Fi a Cyw: Morus - Anifeiliaid

Heddiw mae'n rhaid i ffrind newydd Morus ddyfalu siwt pa anifail mae e'n gwisgo. Today ...

Isabelle - Bwyd gan Anifeiliai

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Bwyd gan Anifeiliai

Heddiw mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa anifeiliaid sy'n rhoi gwahanol mathau o gynn...

Ffion - Anifeiliaid

Ti Fi a Cyw: Ffion - Anifeiliaid

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Ffion yn chwarae mewn parc ...

Isabelle - Anifeiliaid

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Anifeiliaid

Heddiw mae Isobel yn dangos gwahanol fathau o gartrefi anifeiliaid i'w mam. Children te...

Laura - Cefn Gwlad

Ti Fi a Cyw: Laura - Cefn Gwlad

Heddiw mae Laura a'i thad yn disgrifio gwahanol bethau ar lan y nant. It's countryside ...

Morus - Cefn Gwlad

Ti Fi a Cyw: Morus - Cefn Gwlad

Heddiw mae Morys yn mynd am dro gyda Helen ac yn chwilio am bethau mawr, bach a chanoli...

Gabriel - Lluniau Cefn Gwlad

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Lluniau Cefn Gwlad

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae Gabriel a'i fam yn cystadlu i dynnu...

Ffion: Helfa Drysor Cefn Gwlad

Ti Fi a Cyw: Ffion: Helfa Drysor Cefn Gwlad

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae mam Ffion yn paru lluniau a geiriau...

Ffion - Cefn Gwlad

Ti Fi a Cyw: Ffion - Cefn Gwlad

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae mam Ffion yn chwilio am ffrindiau C...

Gabriel - Garej

Ti Fi a Cyw: Gabriel - Garej

Rydym ni'n mentro i'r garej yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw, ac mae Gabriel yn dangos y g...

Morus - Y Sied

Ti Fi a Cyw: Morus - Y Sied

Rydym ni'n mentro i'r garej yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw, ac mae Morus yn dangos offer...

Morus - Tacluso'r Sied

Ti Fi a Cyw: Morus - Tacluso'r Sied

Rydym ni'n mentro i'r garej yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw. Helen has to decide which ar...

Rohan - Tacluso'r Sied

Ti Fi a Cyw: Rohan - Tacluso'r Sied

Rydym ni'n mentro i'r garej a'r sied yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw. We're in the garage...

Rhaglen 160

Ti Fi a Cyw: Laura - Llysiau a Ffrwythau

Mae Laura a'i thad yn casglu llysiau a ffrwythau o'r ardd heddiw, ac yn rhoi trefn arny...

Ffion - Chwarae Siop

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Ffion - Chwarae Siop

Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej. Children teach adul...

Rhaglen 162

Ti Fi a Cyw: Morus - Siop Robin

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Morus yw'r athro heddiw wrth i ni chwa...

Rohan - Siop Mam

Ti Fi a Cyw: Rohan - Siop Mam

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Rohan a'i fam yn mynd i sio...

Isabelle - Siopa

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Siopa

Mam Isabel sy'n prynu pethau o'r siop yn defnyddio lluniau fel rhestr siopa. Isabel's m...

Morus - Chwarae Siop

Ti Fi a Cyw: Morus - Chwarae Siop

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Mae Morus yn chwarae siop, ond sut mae...

Isabelle - Cymru a Tsieina

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Cymru a Tsieina

Mae'n wythnos gwledydd ar Ti Fi a Cyw ac mae Isabel yn dysgu ffeithiau a geiriau o Tsie...

Laura - Baneri

Ti Fi a Cyw: Laura - Baneri

Mae'n wythnos gwledydd ar Ti Fi a Cyw ac mae Laura a'i thad yn chwarae gyda gwahanol fa...

Laura - Ieithoedd

Ti Fi a Cyw: Laura - Ieithoedd

Mae Laura a'i thad yn chwarae gêm am ieithoedd gwahanol wledydd. Laura and her father a...

Ffion - Pobi

Ti Fi a Cyw: Ffion - Pobi

Mae Ffion wedi bod yn pobi dynion sinsir. A fydd ei mam yn gallu dilyn y cyfarwyddiadau...

Rohan - Gem Punjabi

Ti Fi a Cyw: Rohan - Gem Punjabi

Mae'n wythnos gwledydd ar Ti Fi a Cyw ac mae Rohan a'i fam yn chwarae gêm gyda geiriau ...

Laura - Bisgedi

Ti Fi a Cyw: Laura - Bisgedi

Mae Laura a'i thad yn pobi pice ar y maen heddiw. Laura and her father are baking Welsh...

Ffion - Prifddinasoedd

Ti Fi a Cyw: Ffion - Prifddinasoedd

Mae'n wythnos gwledydd ar Ti Fi a Cyw ac mae Ffion a'i mam yn chwarae gêm am brifddinas...

Morus - fflapjacs

Ti Fi a Cyw: Morus - fflapjacs

Mae Morus yn pobi fflapjacs heddiw. A fydd Emily yn gallu dilyn ei gyfarwyddiadau'n gyw...

Laura - Pice ar y Maen

Ti Fi a Cyw: Laura - Pice ar y Maen

Mae Laura a'i thad yn pobi bisgedi heddiw. Laura yw'r bos, ac mae'n rhaid i'w thad ddil...

Morus - Bara Brith

Ti Fi a Cyw: Morus - Bara Brith

Mae Morus a Robin yn pobi bara brith heddiw. Morus and Robin are baking bara brith toda...

Morus - Teclynnau

Ti Fi a Cyw: Morus - Teclynnau

Heddiw mae Morus yn dangos i Helen rhai o'r peiriannau a'r teclynnau sydd yn y lolfa. T...

Morus - Helfa Peiriannau

Ti Fi a Cyw: Morus - Helfa Peiriannau

Mae Morus yn cuddio Cyw ar bwys gwahanol beiriannau a theclynnau yn y gegin. Morus is h...

Laura - Peiriannau

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Laura - Peiriannau

Heddiw mae Laura a'i thad yn chwarae gem am beiriannau'r fferm. Fun filled games as chi...

Isabelle - Ffonau Symudol

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Ffonau Symudol

Mae'n rhaid i fam Isabel ddisgrifio ac ateb y gwahanol ffonau symudol sy'n canu. Isabel...

Isabelle - Cyfrifiadur

Ti Fi a Cyw: Isabelle - Cyfrifiadur

Mae'n rhaid i fam Isabel ddilyn y cyfarwyddiadau wrth chwarae gyda'r cyfrifiadur. Isabe...

Morus - Tywydd Cymru 1

Ti Fi a Cyw: Cyfres 1, Morus - Tywydd Cymru 1

Mae'n rhaid i Vanessa gyflwyno'r tywydd yng Nghymru. Ond a fydd hi'n gallu dilyn cyfarw...