Wibli Sochyn y Mochyn


Wibli Sochyn y Mochyn

Similar Content

Browse content similar to Wibli Sochyn y Mochyn. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Tadcu Soch

Wibli Sochyn y Mochyn: Tadcu Soch

Mae Wibli yn disgwyl yn eiddgar am ymwelydd arbennig heddiw, sef Tadcu Soch. Wibli is w...

Modryb Blod Bloneg

Wibli Sochyn y Mochyn: Modryb Blod Bloneg

Mae Wibli yn disgwyl am Modryb Blod Bloneg ac er ei fod yn meddwl y byd o'i fodryb dydi...

Cysgodion

Wibli Sochyn y Mochyn: Cysgodion

Mae Wibli wrth ei fodd yn chwarae gyda'i gysgod yng ngolau'r lleuad. Wibli enjoys playi...

Mynydd Clustogau

Wibli Sochyn y Mochyn: Mynydd Clustogau

Mae Wibli'n creu mynydd o glustogau ac yn cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeill...

Gormod o Frys

Wibli Sochyn y Mochyn: Gormod o Frys

Mae Wibli eisiau cyrraedd adref ar frys gan fod Tadcu Soch yn trefnu rhywbeth arbennig ...

Castell Tywod

Wibli Sochyn y Mochyn: Castell Tywod

Heddiw mae Wibli a'i ffrindiau ar y traeth ac maen nhw eisiau adeiladu'r castell tywod ...

Cerddorfa

Wibli Sochyn y Mochyn: Cerddorfa

Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach. Wibli has found a new friend, a chicken....

Ceffyl Siglo

Wibli Sochyn y Mochyn: Ceffyl Siglo

Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico. To...

Balwns

Wibli Sochyn y Mochyn: Balwns

Mae Wibli'n brysur yn paratoi ar gyfer parti mawr ond mae wedi anghofio gwahodd ei ffri...

Methu Cysgu

Wibli Sochyn y Mochyn: Methu Cysgu

Mae Wibli wedi mynd i'w wely y tro hwn - ond nid yw'n gysglyd o gwbl. It's bedtime and ...

Igam Ogam

Wibli Sochyn y Mochyn: Igam Ogam

Mae Wibli yn brysur yn peintio - ac mae wrth ei fodd yn dewis y paent ac adnabod y lliw...

Swn

Wibli Sochyn y Mochyn: Swn

Mae Wibli Sochyn y Mochyn wedi rhewi yn y fan a'r lle gan ei fod yn clywed swn rhyfedd....

Tyfu blodau

Wibli Sochyn y Mochyn: Tyfu blodau

Heddiw mae Wibli yn garddio. Mae wedi penderfynu plannu hadau mewn pot. Wibli is garden...

Castell

Wibli Sochyn y Mochyn: Castell

Mae Wibli yn farchog ac yn chwilio am ddraig yn y castell. Wibli is a knight who lives ...

Olion Traed

Wibli Sochyn y Mochyn: Olion Traed

Mae Wibli yn awyddus i ddod o hyd i'w fwced werdd er mwyn gwneud pastai mwd. Wibli is t...

Seren

Wibli Sochyn y Mochyn: Seren

Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynd...

Tisian

Wibli Sochyn y Mochyn: Tisian

Dyw Wibli ddim yn dda o gwbl gan ei fod wedi dal annwyd mawr. Wibli isn't feeling well ...

Sbienddrych

Wibli Sochyn y Mochyn: Sbienddrych

Mae Wibli wedi cael sbienddrych newydd sbon yn anrheg gan Fodryb Blod Bloneg. Wibli has...

Pwll Dwr

Wibli Sochyn y Mochyn: Pwll Dwr

Mae Wibli'n dod o hyd i ffordd o chwarae yn y glaw hyd yn oed pan nad ydy hi'n glawio. ...

Siwmper Coslyd

Wibli Sochyn y Mochyn: Siwmper Coslyd

Mae Wibli yn glanhau ac wrth roi rhai o'i hen bethau mewn basged mae'n darganfod un o'i...

Ffrindiau

Wibli Sochyn y Mochyn: Ffrindiau

Mae'n hwyl cael ffrindiau i chwarae a helpu. Dyna oedd Wibli yn ei feddwl nes iddynt dd...

Barcud

Wibli Sochyn y Mochyn: Barcud

Mae Wibli yn hedfan ei farcud wrth ddisgwyl i Fodryb Blod Bloneg gyrraedd. Wibli is fly...

Picnic

Wibli Sochyn y Mochyn: Picnic

Mae Wibli a'i ffrindiau - Arth a Draig yn cyfarfod i gael picnic. Wibli and his friends...

Hunan Bortread

Wibli Sochyn y Mochyn: Hunan Bortread

Mae Modryb Blod yn hoff iawn o'r lluniau mae Wibli yn eu peintio ac mae hi eisiau llun ...

Syrcas

Wibli Sochyn y Mochyn: Syrcas

Mae Wibli yn dod o hyd i ffyn jyglo ac yna'n dod hyd i'r clown sydd yn eu jyglo. Wibli ...

Trampolin

Wibli Sochyn y Mochyn: Trampolin

Mae Wibli yn neidio i fyny ac i lawr ar ei drampolîn a daw Soch Smotiog heibio i wylio....

Tren

Wibli Sochyn y Mochyn: Tren

Dewch i deithio ar drên Wibli! Trên Parti yw hwn - a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud...

Cacen Fwd

Wibli Sochyn y Mochyn: Cacen Fwd

Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith. W...

Y Bel

Wibli Sochyn y Mochyn: Y Bel

Mae gan Wibli bêl fach goch sbonciog iawn iawn sy'n gyflym tu hwnt ac wrth sboncio o gw...

Draig

Wibli Sochyn y Mochyn: Draig

Pan mae Wibli yn darganfod wy, y peth diwethaf mae'n disgwyl gweld yn deor yw draig fac...

Ambarel

Wibli Sochyn y Mochyn: Ambarel

Mae'n bwrw glaw a dyw Porchell ddim yn hoff o wlychu ond mae'n iawn achos mae gan Wibli...

Lindys

Wibli Sochyn y Mochyn: Lindys

Mae Wibli wedi cael ffrind newydd - lindys sy'n crwydro i bobman ac yn bwyta popeth ma...

Eliffant

Wibli Sochyn y Mochyn: Eliffant

Mae gan Wibli ffrind arbennig ac annisgwyl iawn - eliffant. Wibli has a very special, v...

Cawr

Wibli Sochyn y Mochyn: Cawr

Dyfalwch beth sy'n digwydd pan mae Wibli'n plannu ffeuen hud? Mae coeden ffa yn tyfu'r...

Teigr

Wibli Sochyn y Mochyn: Teigr

Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan St...

Cwmwl

Wibli Sochyn y Mochyn: Cwmwl

Mae Wibli yn mynd ar daith gyda'i ffrind newydd - cwmwl yn yr awyr. Wibli makes friends...

Bws

Wibli Sochyn y Mochyn: Bws

Mae Wibli yn gyrru bws hud sydd yn gallu mynd â nhw i unrhywle maen nhw'n dymuno. Wibli...

Awyren

Wibli Sochyn y Mochyn: Awyren

Pan fo Wibli'n cyfarfod pengwin sydd ar goll mae'n penderfynu ei helpu. When Wibli meet...

Iar

Wibli Sochyn y Mochyn: Iar

Mae Wibli yn chwilio am iâr fach ac er ein bod ni'n gallu ei gweld hi dyw e ddim! Wibli...

Breuddwyd

Wibli Sochyn y Mochyn: Breuddwyd

Mae Wibli yn breuddwydio am daith trwy'r gofod ar gefn morfil i'r Blaned Blob. Wibbly d...

Llinyn

Wibli Sochyn y Mochyn: Llinyn

Mae Wibli'n dod o hyd i ddarn o linyn ar y llawr ac yn ceisio dyfalu o ble mae'n dod. W...

Dawns

Wibli Sochyn y Mochyn: Dawns

Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r g...

Hwylio

Wibli Sochyn y Mochyn: Hwylio

Mae Wibli yn defnyddio bocs i wneud cwch hwylio er mwyn mynd ar antur! Wibli is making ...

Dyn Eira

Wibli Sochyn y Mochyn: Dyn Eira

Mae Soch Mocha, Gwich Bach a Soch Smotiog yn mwynhau chwarae yn yr eira ond ble mae Wib...

Pawb i Guddio

Wibli Sochyn y Mochyn: Pawb i Guddio

Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae swn chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wi...

Car

Wibli Sochyn y Mochyn: Car

Mae Wibli'n hoffi teithio yn ei gar bach coch - ond mae pobl eraill ar y ffordd yn mynn...

Llong Ofod

Wibli Sochyn y Mochyn: Llong Ofod

Mae stafell Wibli yn flêr iawn ond does neb yn fodlon ei helpu i'w thacluso. Wibli's ro...

Swigod

Wibli Sochyn y Mochyn: Swigod

Wibli druan - mae ganddo set swigod newydd sbon ond mae pawb yn gallu chwythu swigod he...

Pabell

Wibli Sochyn y Mochyn: Pabell

Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Wibli has set...