Cyfres 2


Cyfres 2

Drama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglennol ym Mae Caerdydd. Political drama set in the National Assembly for Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 1

Wedi tair wythnos o wyliau yn yr Unol Daleithiau daw Angharad Wynne 'nol adre' i Gymru ...

Pennod 2

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 2

Mae cais i ddyblu nifer y ffoaduriaid sy'n cael eu hail gartrefu yng Nghymru yn profi'n...

Pennod 3

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 3

Mae Prif Weinidog Cymru, Meirion Llywelyn, yn dathlu blwyddyn wrth y llyw. As he celebr...

Pennod 4

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 4

Ag yntau wedi ei rwygo rhwng ei gydwybod wleidyddol a dyfodol ei berthynas a'i wraig, m...

Pennod 5

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Angharad yn rhoi llwyfan i dad sengl sy'n brwydro am feddyginiaeth allai achub bywy...

Pennod 6

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 6

Mae damwain mewn ffatri newydd yn peri problemau annisgwyl i'r Prif Weinidog Meirion Ll...

Pennod 7

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 7

Mentro fydd hanes Meirion er gwaetha'r peryglon i'w ddyfodol ef ei hun fel Prif Weinido...

Pennod 8

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 8

Mae'r pwysau'n cynyddu ar Rhiannon Roberts, Arweinydd y Cenedlaetholwyr, i weithredu. R...