Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama sy'n dilyn pobl sy'n gweithio ar ystâd busnes dychmygol Pengelli. Second series of the drama set in the fictional business park, Pengelli.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Episode 11

Pengelli: Cyfres 2, Episode 11

Mae Medwen yn dod i wybod am garwriaeth ei gwr a Carla ac mae hi'n ei daflu allan o'r t...

Episode 12

Pengelli: Cyfres 2, Episode 12

Mae Medwen yn mynd i weld Carla ac mae Carla yn penderfynu derbyn swydd a gynigiwyd i A...

Episode 13

Pengelli: Cyfres 2, Episode 13

Mae tenantiaid Pengelli yn dathlu dyweddiad Liz a Geraint, ond nid yw Liz yno. The tena...