Cyfres 5


Cyfres 5

Cyfres am dai a chartrefi yng nghwmni Aled Samuel gyda thema wahanol i bob rhaglen. A house and home series with Aled Samuel with each programme reflecting a different theme.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 5. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Hong Kong

04 Wal: Cyfres 5, Hong Kong

Mewn rhifyn arbennig o 2004, byddwn yn ymweld â chartrefi rhai o'r Cymry sydd wedi mudo...

Pennod 2

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 2

Mewn rhaglen o 2004, mae Aled yn ymweld â chartref dros dro Derec Llwyd Morgan a thy te...

Pennod 4

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 4

Mewn rhifyn o 2004, bydd Aled Samuel ym ymweld â thyddyn traddodiadol yn ardal Rhostryf...

Pennod 3

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 3

Adfail sydd yn cael ei adfer gan Michael Tree yn Nyffryn Conwy a chartref Glyn a Lee Da...

Pennod 5

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 5

Cartref newydd y pensaer Iwan Thomas yn Aberaeron, byngalo Indiaidd a thy yn Llansteffa...

Pennod 6

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 6

Cartrefi diddorol yng nghwmni Aled Samuel gan gynnwys Cwrt Penclawdd ger y Fenni a thy ...

Pennod 7

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 7

Gwesty ar lan y môr yn Aberdyfi, ty capten gorffenedig yng Nghaernarfon a chartref yn N...

Pennod 8

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 8

Mewn rhaglen o 2004, bydd Aled yn edrych ar gartref hynafol o'r 16eg ganrif yng Nghaerd...

Pennod 9

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 9

Cartref cyfoes yn Nhreganna, Caerdydd, cartref cyfforddus yn Llanrug a thy crwn ym Mro ...

Pennod 10

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 10

Golwg ar gartref ym Mryn Crug ger Tywyn a chartref yr artist Gwenllian Beynon ym Mhontr...

Pennod 11

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 11

Bydd Aled Samuel yn ymweld â thri thy yn Yr Wyddgrug a dau gartref 'clom'. Aled Samuel ...