Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres yn canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau. Series focusing on horses in Wales looking at various breeds & those whose lives revolve...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Rhaglen 1

Ceffylau Cymru: New: Ceffylau Cymru

Cyfres newydd yn dilyn byd y ceffyl yng Nghymru yng nghwmni Brychan Llyr a David Oliver...

Rhaglen 2

Ceffylau Cymru: Cyfres 1, Rhaglen 2

Y ceffyl gwaith sydd dan sylw y tro hwn. Brychan meets an apprentice horse logger at a ...

Rhaglen 3

Ceffylau Cymru: Pennod 3

Cawn olrhain hanes tri cheffyl gwahanol sy'n cael eu gwerthu yn ocsiwn merlod mynydd Fa...

Pennod 4

Ceffylau Cymru: Pennod 4

Bydd Brychan Llyr a David Oliver yn cwrdd â'r amryddawn Wyn Morris yn Sir Benfro. Focus...

Pennod 5

Ceffylau Cymru: Pennod 5

Swydd y gof sy'n dod dan sylw heddiw. The role of the farrier as we follow Cemaes Evans...

Pennod 6

Ceffylau Cymru: Pennod 6

Ceffylau rasio 'National Hunt' sy'n serennu yn rhaglen ola'r gyfres sy'n dilyn byd y ce...