Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau. A second series of the programme focusing on horses in Wales.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Rhaglen 1

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 1

Yn y gyfres newydd, bydd David Oliver a Nia Marshalsay-Thomas yn ein cyflwyno i wahanol...

Rhaglen 2

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 2

Nia Marshalsay-Thomas sy'n ymweld a'r cynhyrchwyr ceffylau, Ron a Debbie Thomas, yn eu ...

Rhaglen 3

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 3

David Oliver sy'n dilyn ol carnau ceffyl i ben draw'r byd yng nghwmni'r ffermwr ifanc, ...

Rhaglen 4

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 4

Nia Marshalsay-Thomas sy'n ymweld a Grwp Marchogaeth Arbennig Meirionnydd. A visit to M...

Rhaglen 5

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 5

David Oliver sy'n ymweld a Bridfa Derwen i siarad ag Ifor a Myfanwy Lloyd. David Oliver...

Rhaglen 6

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 6

Pwy fydd yn clirio'r clwydi, yn trechu'r triple-bar ac yn llwyddo i oresgyn yr oxer yn ...

Rhaglen 7

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 7

Dau unigolyn sy'n cynnig dulliau gwahanol o ofalu am geffyl, y naill yn ffisiotherapydd...

Rhaglen 8

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 8

Y bach a'r mawr sydd dan sylw ym mhennod olaf y gyfres - o geffylau gwedd i'r Shetland....