Cyfres 2


Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama ysgafn am fachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng ei ddau deulu. Second series of the light-hearted drama about the trials of a teenager caught between two f...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 1

Gwyliau sy'n mynd â bryd y ddau deulu wrth i'r gyfres ddrama ysgafn ddychwelyd i S4C am...

Pennod 2

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Darren yn poeni am Gwenllian ac mae Angharad yn dod o hyd i ddyddiadur Dyfrig. Darr...

Pennod 3

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 3

Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home bre...

Pennod 4

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 4

Mae Darren yn cael trafferth gyda'i veg lasagne tra bod David yn paratoi'r hot tub. Dar...

Pennod 5

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 5

Dydy Darren ddim yn cael llawer o hwyl yn y gegin ac mae Debbie yn mynnu ei fod o'n rho...

Pennod 6

Darren Drws Nesa: Cyfres 2, Pennod 6

Ym mhennod ola'r gyfres, Darren yw arwr Gemma tra bod Kevin hefyd yn achub y dydd. In t...