Cyfres 5


Cyfres 5

Cyfle i glywed bandiau a chantorion poblogaidd yn perfformio ar lwyfan. Popular bands and singers on stage.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 5. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 1

Gyda'r grwp gwerin poblogaidd Mabon Jamie Smith, arwyr gwobrau Selar, Swnami, a'r swyno...

Pennod 2

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 2

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; Mr Phormula, Alun Gaffey band ac un o leisi...

Pennod 3

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 3

Cerddoriaeth gan y rocyrs o Abertawe, Yr Angen; dwy gân o gywaith newydd Colorama a Plu...

Pennod 4

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 4

Cowbois Rhos Botwnnog gyda chaneuon o'u halbwm 'Sbrigyn Ymborth'; triawd hudol HMS Morr...

Pennod 5

Stiwdio Gefn: Cyfres 2016, Pennod 5

Yn ymuno â Lisa Gwilym yn y Stiwdio Gefn y tro hwn bydd y grwp cyffrous o Fôn, Calfari,...

Pennod 6

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 6

Gyda cherddoriaeth gan Topper, Anelog a chyn aelod o'r Maffia, Neil Williams. Joining L...

Pennod 7

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 7

Gyda pherfformiadau gan Yws Gwynedd a'i fand, y triawd o Sir Gar, Ysgol Sul a'r llais s...

Pennod 8

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 8

Gyda Band Pres Llareggub; y lleisydd unigryw Alys Williams a Gareth Bonello, 'The Gentl...

Pennod 9

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 9

Gyda'r grwp deinamig o Flaenau Ffestiniog Brython Shag, y 'swynwr o Solfach' Meic Steve...

Pennod 10

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 10

Gyda phif grwp gwerin Cymru, Calan, y pedwarawd cyffrous, Sipsi Gallois, a'r cerddor Gw...