Bòrd-sneachda (Snowboard) Abadas


Bòrd-sneachda (Snowboard)

Similar Content

Browse content similar to Bòrd-sneachda (Snowboard). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hallo, Abadas!

0:00:200:00:22

Hi, Ben!

0:00:220:00:24

Thig is cluich comhla rinn! Agus...

0:00:240:00:27

# Bidh sinn ri

0:00:270:00:30

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:300:00:32

# Aba-da-ba Cluich an-diugh

0:00:320:00:35

# Aba-da-ba Shoo-bi-doo-wa

0:00:350:00:36

# Aba-da-ba Cluich an-diugh

0:00:360:00:42

# Cluich an-diugh. #

0:00:440:00:48

Thig a chluich comhla rinn!

0:00:480:00:52

An duil caite bheil iad a cluich an-diugh?

0:00:520:00:56

Tha iad air an duthaich!

0:00:560:00:58

Thus a-nis Seren!

0:00:580:01:01

Bidh faiceallach!

0:01:010:01:03

Whoa!

0:01:030:01:05

Sin nas fhearr!

0:01:050:01:08

Gu bhith ann, Seren.

0:01:080:01:11

Whoa... Wheeee...

0:01:110:01:14

Rinn mi e!

0:01:140:01:15

S tu rinn!

0:01:150:01:17

Siuthad Hari.

0:01:170:01:19

Oh, cha teid. Thusa an toiseach.

0:01:190:01:23

Ceart gu leor!

0:01:230:01:24

Ta-da!

0:01:240:01:25

Tha mearball a cuideachadh!

0:01:250:01:28

Wooo-hooo!

0:01:280:01:30

Siuthad Hari.

0:01:300:01:31

Uhh...oh...ceart gu leor!

0:01:310:01:35

Whoa!

0:01:360:01:37

Faiceallach.

0:01:370:01:39

Nam biodh sgiathan agam...

0:01:390:01:41

Neo earball fada.

0:01:410:01:44

Airson mo chumail cothrom!

0:01:440:01:46

Oh...mmmm...

0:01:460:01:48

Aba-doobie-dee!!

0:01:480:01:51

S toigh leam bhith fliuch!

0:01:510:01:53

-Oh, Hari!

-THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:01:530:01:56

Tha sin coimhead sporsail! Ach tha geam sporsail eile agam dhuibh...

0:01:560:02:00

S e an geam as fhearr leibh...

0:02:000:02:02

An geama fhaclan!

0:02:020:02:05

Thig a chluich comhla rinn!

0:02:050:02:07

# Dhfhosgail thu An leabhar agus lorg thu sinn

0:02:100:02:14

# Airson a gheama fhaclan Thus is mi!

0:02:140:02:19

# Eisd ris an fhacal Seall is chi

0:02:190:02:23

# Cuir an rud ri facal Comhla rinn

0:02:230:02:30

# Thig s cluich! #

0:02:300:02:33

Deiseil?

0:02:350:02:37

Tha facal ur Abadas agam

0:02:370:02:39

agus feumaidh sibh tomhais co ris a tha e coltach.

0:02:390:02:42

S em facal...bord-sneachd!

0:02:420:02:45

Mmmm. Bord-sneachd.

0:02:450:02:47

S toigh leam sin.

0:02:470:02:49

S toighs leinne!

0:02:490:02:52

Ach de thann am bord-sneachd?

0:02:520:02:54

Eil sibh g iarraidh tuairmse?

0:02:540:02:57

Ooh, tha, Ben!

0:02:570:02:58

Tha bord-sneachd airson... slaoidhdeadh.

0:02:580:03:01

S toigh le Hari slaoidhdeadh.

0:03:010:03:04

Agus leum.

0:03:040:03:05

S toigh. Bord-sneeeaaaaachd!

0:03:050:03:10

G iarraidh tuairmse eile?

0:03:100:03:12

Tha Ben!

0:03:120:03:13

Feumaidh tu seasamh air bord-sneachd.

0:03:130:03:16

Tha sin furasta.

0:03:160:03:18

Ach ma thu seasamh is slaoidhdeadh...

0:03:180:03:22

S doch gun tuit thu!

0:03:220:03:24

Ma tha e airson slaoidhdeadh, cait an lorgadh sinn bord-sneachd?

0:03:240:03:29

Anns an adhar!

0:03:290:03:31

Chan eil dad ann airson slaoidhdeadh.

0:03:310:03:33

S toigh leamsa bhith leum mun cuairt anns an taigh.

0:03:330:03:38

Chan e slaoidhdeadh tha sin.

0:03:380:03:40

Tha fios agams! De mu dheidhinn slaoidhdeadh sios beinn.

0:03:400:03:44

Math fhein, Hari!

0:03:440:03:46

Yipeee! Sithad, siuthad Abadas!

0:03:460:03:50

Tha iad a smaoineachadh gun lorg iad bord-sneachd anns na beanntan.

0:03:500:03:55

Ach con Abadas a bfhearr airson bord-sneachd a lorg?

0:03:550:04:00

# Is mise Seren Bidh Mi sgeith cho ard

0:04:010:04:06

# Os cionn nan Craobhan suas dhan adhar

0:04:060:04:10

# Crochadh bun-os cionn a dhoidhch is a la

0:04:100:04:16

# Sios na mo chabhaig nuair se Cluich as fhearr

0:04:160:04:20

# Is mise Hari S toil leam snamh

0:04:200:04:25

# Dol cho domhainn S chi mi h-uile cail

0:04:250:04:29

# Tha beo air A ghrunnd no air an traigh

0:04:290:04:34

# Snamhagus cluiche S e sin mo chail

0:04:340:04:39

# Is mise Ela Is laidir mo shroin

0:04:390:04:43

# Leanaidh mi e air Feadh an t-saoghail mhor

0:04:430:04:47

# Fairichidh mi faileadh Nach fhairich an corr

0:04:470:04:53

# Thoir dhomh facal, S theid mi air a thoir. #

0:04:530:04:58

THA IAD A' SEINN

0:04:580:05:06

Hari! Hari! Bu choir dha Hari falbh.

0:05:090:05:12

-Mise?

-Uill, s toigh leat slaoidhdeadh is leum!

0:05:120:05:15

Deagh thaghadh Abadas, s e Hari, a tha an comhnaidh

0:05:150:05:19

slaoidhdeadh is leum an t-Abadas as fhearr airson bord-sneachd a lorg.

0:05:190:05:24

Le ruith agus eigh, seo mi a leum!

0:05:240:05:26

Aba-doobie-dee!

0:05:260:05:28

Thig s cluich!

0:05:280:05:30

Ooh-Oooooh!

0:05:300:05:32

THE E A'MIOGADAICH

0:05:320:05:34

Mmm...Oh!

0:05:340:05:36

Choo-choo! Choo-choo!

0:05:360:05:39

Yeeeah...

0:05:390:05:42

Aba-doobie-dee... Wheee!

0:05:440:05:49

-Tha mi anns na beanntan.

-Hmmm. Cail Hari?

0:05:510:05:54

-Dum-di-dum-di-dum!

-Ah. Seo e tighinn.

0:05:540:05:58

Faiceallach!

0:05:580:06:00

Woaaaaah! Thoir an aire, seo mi tighinn!

0:06:000:06:03

Ugh!

0:06:030:06:05

Bhiodh barrachd spors agam - mura bithinn a tuiteam uiread.

0:06:050:06:09

Wooah, aaaahh! Uh!

0:06:090:06:13

Ooh!

0:06:130:06:16

Aba-doobie-dee!!

0:06:160:06:19

Lorg mim bord-sneachd.

0:06:190:06:23

Seall ormsa.

0:06:230:06:24

-Miorbhaileach Hari, ach chan eil thu seasamh air bord-sneachd.

-Oh?

0:06:240:06:29

Tha brogan-speilidh ort.

0:06:290:06:31

Brogan-speilidh? Hmmm...

0:06:310:06:35

Sneachd. Bord. Bord-sneachd. Sin e!

0:06:360:06:41

Ma lorgas mi tuilleadh sneachd. Is sdoch gun lorg mi bord-sneachd!

0:06:410:06:46

Tha gu leor sneachd an seo.

0:06:460:06:49

Ooh!

0:06:500:06:53

An duil an e seo am bord-sneachd?

0:06:530:06:56

S docha, ma sheasas mi air...Ooh!

0:06:570:06:59

Oh! Tha e gluasad!

0:07:010:07:04

Ach chan eil mi a slaoidhdeadh sios a bheinn.

0:07:040:07:07

S ann a tha mi a dol suas.

0:07:070:07:10

Ann an carbad-caball!

0:07:100:07:12

Bidh e a dol gu mullach na beinne.

0:07:120:07:15

De tha seo?

0:07:150:07:17

Mmm.

0:07:170:07:19

Tha e comhnard...

0:07:190:07:20

Woah!

0:07:210:07:23

Seall! A slaoidhdeadh cho seimh.

0:07:230:07:26

Is ma sheasas mi...

0:07:260:07:29

..Slaoidhdidh mi!

0:07:290:07:31

Wheeeeeeeeee!

0:07:310:07:34

Math fhein Hari. Fhuair thum bord-sneachd.

0:07:340:07:38

Tha mi glan air mo dhoigh a-nis!

0:07:380:07:41

# Lorg mim facal Bha e ann fad na tid

0:07:440:07:48

# S em facal... # BORD-SNEACHD!

0:07:480:07:51

# Nis tham facal nam oran fhin

0:07:510:07:55

# Ba ba shoo-bi-doo-waah. #

0:07:550:08:00

Wheeeee...!

0:08:000:08:04

THA E A' MIOGADAICH

0:08:060:08:08

Yeeeeeah...

0:08:080:08:10

Cha ghlac thu mise... Tha mi air ais anns an leabhar!

0:08:120:08:16

An do lorg thu bord-sneachd?

0:08:160:08:19

Co ris tha e coltach?

0:08:190:08:20

Bha turas sgoinneil agam!

0:08:200:08:23

Bha mi a slaoidhdeadh mun cuairt.

0:08:230:08:26

Is leum!

0:08:260:08:29

-THA I A' GAIREACHDAINN

-O bha.

0:08:290:08:31

O Hari!

0:08:310:08:32

Is lorg mi brogan sonraichte.

0:08:320:08:35

Brogan?

0:08:350:08:37

Bha d sgoinneil son slaoidhdeadh air deigh.

0:08:370:08:41

Rudeiginn mar seo.

0:08:410:08:43

-Yeeeah...

-Oh!

0:08:430:08:45

S e brogan-speilidh bhannt!

0:08:450:08:47

Thoisich mi coimhead an aiteigin eile.

0:08:470:08:51

Oh? Cait?

0:08:510:08:53

Sin far an robh mi turail.

0:08:530:08:56

Smaoinich mi air na facail.

0:08:560:08:58

Bord agus Sneachd.

0:08:580:09:01

Lorg thu sneachda?

0:09:010:09:03

Gu dearbh. Agus bocsa mor a thainig sios a bheinn.

0:09:030:09:07

Wow!

0:09:090:09:12

Is sheas mi anns a bhocsa.

0:09:120:09:14

An do shlaoidhdig thu sios a bheinn?

0:09:140:09:17

Uh-uh!

0:09:170:09:18

S ann a chaidh mi suas! Carbad-caball a bhann.

0:09:180:09:21

Leum mi dheth.

0:09:210:09:24

-Robh e an sin?

-Bha.

0:09:240:09:26

Co ris bha e coltach?

0:09:260:09:29

Bha e gle chomhnard.

0:09:290:09:31

Agus seimh.

0:09:310:09:33

Wow!

0:09:330:09:36

Sgoinneil son slaoidhdeadh.

0:09:380:09:40

Siuthad! Tugainn!

0:09:400:09:44

Yipee! Siuthad, siuthad Abadas!

0:09:440:09:46

Aba-doobie-dee!

0:09:460:09:48

THA IAD A' GAIREACHDAINN

0:09:480:09:50

Math fhein Hari. Lorg thum bord-sneachd.

0:09:500:09:54

Tha sibh direach sgoinneil Abadas!

0:09:540:09:56

-Tapadh leat!

-Tha thid agamsa falbh a-nis.

0:09:560:09:59

-Bha spors againn an-diugh, nach robh?

-Bha gu dearbh! Abair spors!

0:09:590:10:05

# Tha thid ann falbh Bha e math bhith cluich

0:10:050:10:09

# Abadas Na h-Abadas

0:10:090:10:14

# Chi sinn a-rithist Sibh a-staigh s a-muigh

0:10:140:10:17

# Abadas Na h-Abadas

0:10:170:10:22

# Tioraidh! #

0:10:220:10:26

THA E A' MIOGADAICH

0:10:260:10:27

-Tioraidh, Hari!

-Tioraidh!

0:10:270:10:30

-Tioraidh, Seren!

-Tioraidh!

0:10:300:10:32

-Tioraidh, Ela.

-Tioraidh!

0:10:320:10:34

Chi mi dhaithghearr sibh!

0:10:340:10:38

Ben! Trobhad!

0:10:380:10:41

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:490:10:52

E-mail [email protected]

0:10:520:10:55

Download Subtitles

SRT

ASS